inclusie
Fokus Podcast

Het streven naar inclusie op de werkvloer blijft broodnodig

10.08.2022
door Amaryllis De Bast

Diversiteit en inclusie op de werkvloer zijn één van de belangrijkste uitdagingen van deze tijd. Het straatbeeld is dan misschien wel heel divers, op de werkvloer is het vaak toch nog net iets anders, zeker in België. In deze podcastaflevering hebben we het over hoe dat komt, en vooral over wat we kunnen ondernemen. 

Aan het woord komen vier experten: Alexander Alonso (General manager bij BD Benelux), Naomi Mike (Coördinator Diversity & Inclusion bij Stad Gent), Eugenia Cuyt (Projectmanager Arbeidsmarkt bij Voka-Vlaams netwerk van ondernemingen) en Ilse Lievens (Onderzoeker en docent rond hr en hr-beleid aan Arteveldehogeschool). Al deze experten zijn werkzaam in verschillende bedrijven en instanties, maar één ding hebben ze met elkaar gemeen: hun streven naar diversiteit en inclusie.

Lees verder onder de aflevering.

Het idee is simpel, diversiteit staat voor het comfort van iedereen op de werkvloer. Wat je herkomst, geloof of fysiek voorkomen ook is, iedereen moet zich gehoord en gewenst voelen op de plek van tewerkstelling. Uit onderzoek blijkt echter dat we in vergelijking met onze buurlanden nog niet zo ver staan. Alexander Alonso legt uit: “Als Spanjaard mag ik zeggen dat België altijd de underdog wil zijn. Het Belgisch straatbeeld is heel divers, maar toch wordt er heel veel aandacht gevestigd op inclusiviteit binnen bedrijven. Ik vind dat België meer naar voren moet komen met de instelling ‘we hebben nog een lange weg te gaan, maar we zijn wel goed bezig’. Dat mis ik vaak.” Naomi Mike is het echter niet eens met die stelling. “Als ik op zoek ga naar goede voorbeelden, dan moet ik toch al buiten onze grenzen treden en kijken naar de Verenigde Staten of het Verenigd Koninkrijk. Naar mijn gevoel kan het echt wel beter.” 

Als je wil dat je bedrijf in de toekomst succesvol wordt en blijft, dan is het streven naar een goede inclusie non-negotiable.

- Alexander Alonso

Eugenia Cuyt legt uit dat inclusie geen project is, maar een doel waar blijvend naar gestreefd moet worden. “Voka telt verschillende projecten waarbij er samen met bedrijven naar inclusie gewerkt wordt. ‘Welt’ is zo’n project waarbij we bouwen aan een inclusieve onderneming bij ongeveer duizend bedrijven. Hierbij focussen we op duurzame loopbanen en begeleiden we bedrijven gedurende een traject rond het werken naar inclusiviteit. Dan is er ook nog ons ‘Charter Duurzaam Ondernemen’, waarbij we 300 bedrijven begeleiden naar een duurzamere onderneming.”

Waarom is het zo belangrijk om inclusie hoog op de agenda te plaatsen? De werkvloer is een regelrechte weerspiegeling van de maatschappij, volgens Alexander Alonso. “Als je wil dat je bedrijf in de toekomst succesvol wordt en blijft, dan is het streven naar een goede inclusie non-negotiable.” Maar diversiteit en inclusie moeten goed beheerd worden, waarschuwt Naomi Mike. “Bepaalde zaken zorgen wel eens voor conflicten, zoals cultuurverschillen. Mensen hebben verschillende persoonlijkheden, waarden en normen.” Net daarom zetten ze bij Stad Gent in op vormingstrajecten binnen inclusief leiding geven. Bijvoorbeeld over hoe je moet omgaan met onbewuste vooroordelen, vertelt ze.

Ondanks het groeiende bewustzijn zijn er nog altijd bedrijven die nog nooit hebben stilgestaan bij de nood aan inclusie op hun werkvloer. Hoe kan dat? “De arbeidsmarkt staat in brand. Wat doe je als je huis in brand staat? Je gaat onmiddellijk blussen. Maar het is daarnaast zeer belangrijk om na te denken over hoe je dit kunt voorkomen in de toekomst”, legt Eugenia Cuyt uit. “Als we economisch willen blijven groeien, is het belangrijk dat we beseffen dat elke arbeidskracht telt en deze dus gaan waarderen en aanvaarden.”

In oktober wordt Inclusion at Work gelanceerd, een nieuw platform van de Arteveldehogeschool. “Uit ons onderzoek is gebleken dat inclusie binnen bedrijven wel een prioriteit is, maar nog geen topprioriteit”, legt Ilse Lievens uit. “Wij vroegen ons af hoe dit kwam. Een gebrek aan tijd, expertise en kennis bleek het antwoord te zijn.” Veel bedrijven zijn bang om het verkeerde te doen of zeggen. De bedoeling van Inclusion at Work is het aanbieden van een laagdrempelig platform dat alle nodige informatie bevat over inclusiviteit. “Het platform is er voor iedereen, want om inclusie te bereiken heb je het engagement van werkelijk iedereen binnen het bedrijf nodig. Daarom zal het platform tips aanbieden rond de rekrutering en selectie van mensen. Of over hoe inclusieve communicatie zowel intern als extern bereikt kan worden. Er zal zelfs een woordenlijst beschikbaar zijn met alle correcte termen binnen inclusie.”

Het streven naar inclusie is uitermate belangrijk, op zowel economisch als menselijk vlak. Mensen horen zich goed te voelen binnen het bedrijf waar ze werken. En het is de taak van het bedrijf om dit mogelijk te maken. We zijn er nog lang niet, maar we zijn op weg. Daarover zijn alle vier experten het eens.

Wil je meer weten over de zoektocht naar inclusie en diversiteit binnen bedrijven? Beluister dan zeker de volledige aflevering hierboven.

Vorig artikel
Volgend artikel