energie
Opinie

Opstaele: ‘De zee, dé bron van duurzame energie’

20.09.2023
door Fokus Online
energie

Piet Opstaele, CEO van de Blauwe Cluster

Vlaamse en Belgische bedrijven en kennisinstellingen zijn globale frontrunners in innovatieve technologieën om de transitie naar duurzamere energie te versnellen. Ze gaan daarbij op een hoogproductieve en rendabele manier te werk met een minimale – of zelfs positieve – impact op de omgeving en het mariene ecosysteem. 

Met een kuststrook van slechts 67 kilometer heeft België wereldwijd het op een na grootste geïnstalleerde vermogen van offshore windenergie per inwoner. De huidige 9 offshore windmolenparken omvatten 399 turbines en produceren een vermogen van 2,3 gigawatt (GW), goed voor 10 procent van de totale elektriciteitsvraag in België. Momenteel lopen de voorbereidingen om dit te verdrievoudigen tot meer dan 6 GW tegen 2030.

Het eerste offshore windmolenpark aan onze kust werd operationeel in 2009. Vlaamse bedrijven namen al snel een significant aandeel in de wereldwijde markt voor offshore windenergie voor hun rekening. Het Vlaamse aandeel in de bouw van funderingen, verbindingsstukken en offshore hoogspanningsstations bedraagt meer dan 30 procent van de wereldwijde markt, zonder China.

Met ondersteuning van de Blauwe Cluster zijn heel wat innovaties geïmplementeerd die de ontwikkeling van windmolens vergemakkelijken en hun levensduur verlengen. Om de veiligheid te garanderen en het ontwerp van nieuwe windparken te verbeteren, wordt sterk ingezet op digitalisering en automatisering. Zo maakt men in toenemende mate gebruik van drones en robottechnologie.

Het is belangrijk om waar mogelijk een positieve impact op het mariene ecosysteem tot stand te brengen.

Offshore windenergie heeft bewezen een betrouwbare en efficiënte bron van groene energie te zijn, maar er wordt ook onderzoek gedaan naar andere manieren om duurzame energie op te wekken. Golfslag- en getijdenenergie zijn beide veelbelovend, maar de technische uitdagingen om dit op grotere schaal uit te rollen vergen nog heel wat onderzoek en investeringen. 

Wat recent wel een snelle ontwikkeling heeft gekend zijn – al dan niet drijvende – zonnepanelen op zee. Het potentieel is bijzonder groot (interessant in combinatie met windmolenparken) en de basistechnologie is gekend. De uitdaging ligt erin een systeem te ontwikkelen dat stormen en corrosie kan weerstaan. Op basis van onder meer innovatieprojecten die via de Blauwe Cluster werden ontwikkeld, lanceerde SeaVolt (een samenwerking tussen Tractebel, Jan De Nul en DEME) deze zomer een eerste testinstallatie voor de kust van Oostende.

Het is belangrijk om een negatieve impact op het mariene ecosysteem zo beperkt mogelijk te houden, of zelfs een positieve impact tot stand te brengen. Daarom richten verschillende Belgische onderzoeksprojecten zich op een zo efficiënt mogelijk gebruik van de mariene ruimte, waarbij diverse activiteiten op een en dezelfde plaats worden gebundeld. We willen daarbij verder evolueren tot door de natuur geïnspireerde ontwerpen waarin nieuwe technieken voor energieproductie en -opslag geïntegreerd zijn.

Als we de vele boeiende uitdagingen aangaan en blijven investeren in onderzoek en ontwikkeling, kunnen we de energietransitie versnellen. De toekomst van energie op zee is vol beloften, en we staan op het punt om de kracht van de oceaan te ontketenen voor een groenere en schonere wereld.

Vorig artikel
Volgend artikel