verkeersveiligheid
Mobiliteit

Genoe: ‘Verkeersveiligheid: actie nu!’

20.09.2023
door Fokus Online
verkeersveiligheid

Karin Genoe, CEO Vias institute

De federale regering streeft naar maximaal 320 verkeersdoden in ons land tegen 2030. Dat halen we niet zonder bijkomende maatregelen. Actie is nu nodig. Vorig jaar vielen er op onze wegen 540 doden, een derde daarvan was voetganger of fietser. 

Het aantal fietsdoden steeg vorig jaar naar het hoogste peil van de laatste 10 jaar. In totaal was 1 op de 3 verkeersdoden een fietser of voetganger. Onze wijzigende mobiliteit heeft een impact op de ongevallencijfers. Volgens de recentste mobiliteitsbarometer van Vias verplaatsen we ons steeds vaker op actieve wijze te voet of met de fiets. Tussen 2017 en 2022 is het percentage afgelegde kilometers te voet of met de fiets gestegen van 9,7 naar 13,4 procent. Ook steeds meer senioren blijven tot op hoge leeftijd fit en mobiel. Dat verklaart deels waarom het aantal ongevallen met fietsers de laatste jaren stijgt. Nieuwe vormen van mobiliteit zoals de elektrische step worden populairder, waardoor het aantal letselongevallen jaar na jaar stijgt. Voertuigen worden daarnaast gemiddeld genomen steeds zwaarder en de elektrificatie van voertuigen versterkt deze tendens. De kwetsbaarste weggebruikers beter beschermen wordt de uitdaging de komende jaren. 

Belangrijk is dat we actieve wijzen van vervoer verder stimuleren. Op het vlak van zowel verkeersveiligheid en mobiliteit als milieu is het wenselijk om het aantal kilometers dat afgelegd wordt met gemotoriseerde voertuigen terug te dringen.

De kwetsbaarste weggebruikers beter beschermen wordt de uitdaging de komende jaren.

Ondanks de inspanningen van de voorbije jaren zijn er pijnpunten in het huidige beleid die aangepakt moeten worden. Heel wat concrete voorstellen die elders hun waarde hebben bewezen, liggen al te lang op de politieke tafel zonder uitgevoerd te worden. Het gaat dan onder andere over nultolerantie voor alcohol voor alle bestuurders en een rijbewijs met punten om recidivisme tegen te gaan. Innovaties zoals slimme camera’s om gsm-gebruik achter het stuur snel te detecteren worden in Nederland al enkele jaren gebruikt. Voorlopig geraken ze niet geoperationaliseerd in ons land. Ook een verbod op het bezit van lachgas is een quick win voor de volksgezondheid én de verkeersveiligheid die momenteel in ons land nog niet gerealiseerd is. 

Verdere investeringen in een verkeersveilige, leesbare en maximaal conflictvrije infrastructuur zijn essentieel. Al te vaak is het geld wel aanwezig om nieuwe fietspaden aan te leggen, maar door procedures en problemen met onteigeningen laat de aanleg daarvan (te) lang op zich wachten. 

We roepen alle beleidsmakers op het federale, regionale en lokale niveau op om hun verantwoordelijkheid te nemen en te doen wat moet. Enkel door samen te werken en onze verantwoordelijkheid te tonen, zal de situatie voor alle weggebruikers verbeteren en kunnen levens gered worden. 

Vision Zero, nul verkeersdoden is het utopische doel tegen 2050 waar we ver van verwijderd zijn. Ondertussen blijft de tol van ons verkeer hoog. Veel te hoog, iedere dag opnieuw. Dus niet langer getreuzeld, actie nu!

Vorig artikel
Volgend artikel