voortuin
Bouwen & Wonen

De multifunctionaliteit van de voortuin: ‘Iedereen de deur uit!’

15.09.2023
door Victor Peeters

Een aangename buurt staat vaak gelijk aan een groene buurt. Veel huizen beschikken over een voortuin, helaas wordt die in veel gevallen gebruikt als een veredelde parking. Een gemiste kans in het creëren van een groene buurt

We hebben het hier over voortuinen, maar in veel gevallen zijn het eerder opritten. We moeten onze auto ergens kwijt, maar we hebben ook nood aan ruimte voor ontspanning en groen. “De voortuin is bij de meeste mensen een erg duur stukje grond. Er is evenveel betaald voor die enkele vierkante meters als voor de overige bouwgrond, maar meestal blijven ze onbenut”, zegt Marc Verachtert, tuinjournalist en -architect.

In België heeft dit vooral te maken met een mentaliteitsprobleem. We zijn erg gesteld op onze privacy en zouden bij wijze van spreken nog niet eens willen prijsgeven wat we aan het drinken zijn. Toch is dit zonde en ik wil iedereen oproepen om gebruik te maken van de voortuin. Indien je toch nood hebt aan wat meer privacy, dan kun je altijd nog een iets hogere haag plaatsen.” Bij de indeling van je voortuin dien je ook met enkele punten rekening te houden, zeker wanneer je in een stad woont. Steden zijn namelijk onderhevig aan het hitte-eilandeffect, wat wil zeggen dat de temperatuur in stedelijk gebied gemiddeld hoger ligt dan in de naburige plattelandsgemeenten.

Groen zorgt niet enkel voor een harmonieus straatbeeld, het zorgt ook voor een betere luchtkwaliteit en dat is in een drukke stad zeker welkom.

- Jo Van de Velde, Stad Antwerpen

Zuivere lucht

“Het best kies je voor wat stevigere planten die moeiteloos verschillende uren zon kunnen verdragen en daarbovenop gewend zijn om droge periodes te overleven”, zegt Jo Van de Velde, communicatiemedewerker stadsontwikkeling stad Antwerpen. “Groen zorgt niet alleen voor een harmonieus straatbeeld, het zorgt ook voor een betere luchtkwaliteit en dat is in een drukke stad zeker welkom.” Een diverse beplanting heeft ook een positieve invloed op het leven in de straat, voor zowel mens als dier.

“Verschillende planten bloeien in verschillende periodes. Voordelig voor insecten zoals bijen, die verspreid over meerdere maanden op zoek zijn naar nectar. Meer insecten zorgen bijgevolg voor meer vogels. Natuur in de stad is dus zeker mogelijk”, aldus Marc Verachtert. Jo Van de Velde vult aan: “Momenteel is de 3-30-300 stelregel in opmars. Onderzoek toont aan dat mensen zich gelukkiger voelen als ze vanuit hun woning 3 grote bomen kunnen zien, de wijk voor 30 procent onder bladerdek bedekt is en er op 300 meter een park is. Voortuinen zorgen hierbij voor een aangenamer straatbeeld.”

Een netjes uitgedoste voortuin zal daarbovenop de waarde van je woning doen stijgen. De façade van je woning is een belangrijke eerste indruk, een indruk die bij een mogelijke verkoop wel eens de doorslag kan geven. Laten we dus wat meer aandacht besteden aan het kleine broertje van onze geliefde achtertuin, want wat maakt het uit als de buren ontdekken wat je favoriete aperitief is? 

Vorig artikel
Volgend artikel