retail
Retail

‘Retail is geen verhaal van negativiteit’

01.02.2023
door Fokus Online

De stijgende rente, exploderende energiekosten, inflatie en een stagnerende economie wegen ook op de retailsector. En toch verwacht de vastgoedsector stabiele prijzen en een bloeiende winkelstraat. 

De correctie op de beurzen van de voorbije maanden zorgde ook in de sector van het commercieel vastgoed voor de nodige verliezen. Op een gegeven ogenblik zagen de 20 Belgische vastgoedaandelen bijna 40 procent van hun waarde verdampen. De oorzaak van dat kwaad is uiteraard de rente. In hun strijd om de hoge inflatie te beteugelen trekken centrale banken de rente fors op. “Dat zorgt voor een correctie op de aandelenmarkten, dus ook bij de vastgoedaandelen”, zegt Stijn Thomas van Avenue Real Estate. “Onderliggend is er evenwel geen structureel probleem met commercieel vastgoed, dit is puur een beursverhaal.” Retail als belegging heeft nog niks aan attractiviteit verloren, analyseert Kenneth Verloo, zijn partner bij Avenue Real Estate. “Eerder integendeel, het rendement ligt hoger dan het klassieke huurappartement. En je hebt er als belegger minder omzien naar.” 

De komende maanden brengen veel onzekerheid met zich mee, beaamt Stijn Thomas. “Naast de gestegen rente heb je ook het effect van de energierekening. En de aangewakkerde inflatie stuwt de productiekosten en de prijzen.” Maar dat zijn toch eerder kortetermijneffecten, denkt de adviseur. “Op langere termijn is er verbetering in zicht. De energieprijzen gaan dalen en de inflatie zal afnemen, waardoor de rente ook zal volgen.” 

Een triple A-straat blijft zijn status houden.

- Stijn Thomas, oprichter

De hamvraag: hoe zal de consument met dit alles omgaan? Want de gestegen kosten zullen retailers ergens moeten doorrekenen. “Dat zien we nu al bij de grotere internationale ketens”, aldus Kenneth Verloo. “De retailers met minder marktvolume zullen een evenwicht zoeken en tijdelijk wat lagere marges aanvaarden.” Voor grote gevolgen in de winkelstraat wordt echter niet gevreesd. “De sector is als een levend organisme en is het gewend zich voortdurend te moeten aanpassen”, glimlacht Stijn Thomas. “Bovendien is retail ook erg gesegmenteerd: je hebt food, wat helemaal anders is dan decoratie, wat weer verschillend is van mode. Net zoals er een groot verschil is tussen baan- en stadswinkels. Beide hebben wel gemeen dat mobiliteit daar belangrijk is, respectievelijk voor de functionaliteit in het geval van de baanwinkels en de vlotte parkeermogelijkheid voor stadswinkels.” 

Het belang van het juiste concept op de juiste locatie en tegen de juiste prijs is wel belangrijk, klinkt het bij de consultants. “Globaal is de evolutie positief. De gemiddelde winkelstraat is erop vooruitgegaan”, analyseert Stijn Thomas. “Een triple A-straat blijft zijn status houden. Wel zie je dat de locatie meer in functie van het concept wordt gekozen. En er is ook meer aandacht voor de rentabiliteit, wat de huurprijzen voor panden beïnvloedt. Maar het algemene verhaal is er geen van negativiteit, al zijn er natuurlijk winnaars en verliezers. Maar dat heb je altijd en in alle sectoren.”  

Vorig artikel
Volgend artikel