medewerkers
Opinie

Maak van je medewerkers je ambassadeurs

01.02.2023
door Lieven Desmet

De retailsector bulkt van de vele franchiseformules of winkelnetwerken. Het personeel in de winkel of zaak is dan eigenlijk het gezicht van de merknaam. Klanten vormen onder meer een beeld van het merk op basis van de bejegening van het personeel. Hoe zorg je ervoor dat zij het merk laten schitteren? 

medewerkersBianca Ceulemans
Hr-manager Hunkemöller BeLuxFr

Hoe zorgen jullie voor geëngageerde medewerkers?

“Wij willen dat al onze medewerkers zich gelukkig, gemotiveerd en bevoegd voelen in hun dagelijkse taken. Daarom is hun feedback erg belangrijk. Het helpt ons meer inzicht te krijgen in hun behoeften en in hoe we hun algemene betrokkenheid kunnen verbeteren. Omdat wij in een diverse, dynamische en snel veranderende bedrijfsomgeving werken, is het belangrijk dat wij een open en continue dialoog met onze werknemers onderhouden. Wij moeten onze managers aan boord krijgen als engagementambassadeurs, maar hen ook helpen prioriteiten te stellen en de nodige acties te ondernemen om het geluk van de werknemers te vergroten. Vanaf 2024 zullen we elk kwartaal een engagementsenquête houden.” 

Is er ruimte voor eigen initiatief van de medewerker en hoe uit zich dat?

“Wij hebben een duidelijke interne visie over onze waarden, normen en het daarbij horende gedrag. Een van onze waarden vertaalt zich naar ‘empowerment’ en dit in combinatie met het nemen van verantwoordelijkheid. Dus het aanmoedigen van ‘eigen initiatief nemen’ staat duidelijk hoog op onze lijst van wat wij als gewenst gedrag zien bij onze medewerkers. We zijn een resultaatgerichte onderneming, maar we zijn gekomen waar we nu zijn dankzij onze mensen. Om als bedrijf te kunnen groeien, moeten we ons allemaal inzetten om onze waarden uit te dragen en onze cultuur te versterken. Niet alleen de leiders bij Hunkemöller dragen bij tot ons succesvolle merk, we doen dat allemaal.” 

Wat zijn de belangrijkste vaardigheden van jullie medewerkers?

“Onze Hunkemöller People Promise is gebaseerd op waarden én woorden van de mensen die hier werken. Het is een leidraad voor het gedrag dat we van mensen binnen onze onderneming verwachten. Door ons eraan te houden maken we van Hunkemöller een betere werkplek voor iedereen. Die waarden zijn: inspirerend, we stellen anderen in staat om na te denken en verantwoordelijkheid te nemen. Passie, we stimuleren resultaten, geven constructieve feedback en laten onze talenten groeien. Plezier, we vieren alle successen. In-Touch, we luisteren, communiceren open en werken als één team. Inclusief, we tonen empathie en respect voor iedereen. Sexy, we zijn authentiek, zelfverzekerd over onze ware schoonheid.” 

ambassadeursNicolas Crop
Hr-manager Kruidvat België

Hoe zorgen jullie voor geëngageerde medewerkers?

“Engagement krijg je door collega’s de nodige autonomie te geven om zelf impact te hebben op hoe ze hun werk vormgeven en door een cultuur van erkenning en waardering te stimuleren. Zo krijgt een filiaalmanager bij Kruidvat inspraak over de plattegrond bij een verbouwing van de winkel. Samen met de tekenkamer wordt naar de best mogelijke winkel gekeken. Ook stimuleren we de collega’s uit de winkel om de acties te merchandisen naar eigen inzicht en ervaring. Daarnaast is het ondersteunen van ambitie essentieel: quasi alle leidinggevenden bij Kruidvat zijn doorgegroeid uit eigen rangen. We bieden ook contracten aan variërend van 18u tot 35u. Niet iedereen wil immers parttime of voltijds werken.”

Is er ruimte voor eigen initiatief van de medewerker en hoe uit zich dat?

“We hebben binnen Kruidvat het #LEF-programma opgezet, waarin we onze winkelmedewerkers stimuleren om commerciële kansen te spotten en hier ook met eigen initiatieven op in te spelen. Ideeën kunnen steeds gedeeld en voorgelegd worden aan de inkoopafdeling. One size fits all werkt niet, het echt onderscheidende vermogen zit hem vaak in het inspelen op kansen en daar zijn onze winkelmedewerkers de regisseurs van het succes. De creativiteit in hoe onze producten worden opgesteld of leuke initiatieven voor de klanten – zeg maar de verschilmakers – komen vaak uit de koker van de collega’s in de winkel.” 

Wat zijn de belangrijkste vaardigheden van jullie medewerkers?

“Proactiviteit tonen in het streven om het beste te doen binnen de eigen invloedscirkel. Voorzie je een druk weekend omwille van een stadsevenement, schakel dan om extra food & drink-artikelen geleverd te krijgen. Wordt een filiaal verbouwd, maak dan een plan hoe we de klanten toch nog kunnen bedienen. Kortom, doelgericht te werk gaan, achteraf evalueren of de initiatieven het gewenste resultaat opgeleverd hebben en lessen trekken wanneer dit niet zo is. Last but not least: ook samenwerken en zo samen winnen. Einzelgängers kunnen misschien kortstondig uitblinken, maar wie duurzaam resultaten wil neerzetten doet dit mét het team. Het is enorm belangrijk om met veel goesting en plezier te komen werken.”

medewerkersEls Haesen
Recruitment & Talent Manager Carglass

Hoe zorgen jullie voor geëngageerde medewerkers?

“De beste werkplek creëren waar je ooit zult werken: dat is de hr-ambitie van Carglass. We willen het verschil maken met echte zorg. Door te luisteren, inspraak te geven en in co-creatie te gaan, ontwikkelen we een cultuur van betrokkenheid. De Carglass-spirit verwijst naar een cultuur waarin we samenwerken, een cultuur van trots en fierheid, waar medewerkers ambassadeur zijn van het bedrijf. We houden continu de vinger aan de pols over wat er leeft op de werkvloer en in onze servicecentra. Zelfleiderschap en leiderschapsontwikkeling zijn sleutelelementen in dit beleid. We investeren in leidinggevenden die inspireren, motiveren en eerlijke feedback geven.” 

Is er ruimte voor eigen initiatief van de medewerker en hoe uit zich dat?

“Zingeving en autonomie zijn belangrijk om een job vorm te geven. Wij luisteren naar onze medewerkers en vertrekken vanuit hun beleving om bij te sturen waar nodig met als doel ze optimaal betrokken te houden bij de evolutie van onze business en veranderende noden van onze klanten. Ook de jongere generatie die nu op de arbeidsmarkt komt is zeer bewust op zoek naar zingeving en een bedrijf waar ze de vrijheid krijgen om hun ding te doen en te kunnen bijdragen aan iets groters. We stimuleren medewerkers om in de driver’s seat te zitten van hun leerpad en loopbaan, en bieden inspiratiesessies aan die mensen helpen om zich in de ruimere zin te ontwikkelen of de juiste keuzes te maken in hun leven.” 

Wat zijn de belangrijkste vaardigheden van jullie medewerkers?

“We zetten heel erg in op menselijke vaardigheden, zoals klantgerichtheid, creativiteit om problemen op te lossen en gedrevenheid. De wil om de lat hoog genoeg te blijven leggen is een belangrijke competentie. Onze medewerkers moeten hun uitstekende vaardigheden op peil houden. Onze performancecyclus zal dit mee ondersteunen. Daarin leggen we de nadruk op hoe iemand kan blijven groeien, onder meer op basis van de feedback die men vraagt of krijgt van collega’s. Soms creëert feedback van iemand die níét de leidinggevende is meer openheid om te leren. Blijven leren is ook belangrijk. De autosector is continu in beweging. Bij Carglass willen we dat alle medewerkers mee zijn en blijven.”

Vorig artikel
Volgend artikel