opleidingen
Business

Waarom opleiding meer is dan een ‘one time shot’

12.12.2019
door Heleen Driesen

Kennis injecteren en dan weer voor lange tijd de boeken toe: zo ging het in het verleden wel vaker bij bedrijfsopleidingen. Vandaag zien meer en meer ondernemingen de nood aan opleidingen op maat om de leercurve bij hun medewerkers hoog te houden.

Geen kwaad woord over de klassieke opleidingsmethodes, want die hebben binnen een breder leertraject zeker hun waarde, zegt Kristof Mory van opleidingsverstrekker NXT-PRO. Maar de vaststelling is wel dat de kennis in dit soort trajecten sneller dan gewild toch weer wegebt. “Bij methodieken die constant leerprikkels aanreiken, blijft de leerstof daarentegen veel langer en sterker doorwerken. Verloopt de opleiding bovendien gefaseerd, dan kunnen mensen op eigen tempo kennis verwerven. Dat resulteert in een veel grotere toepasbaarheid op de werkvloer.”

Hogere efficiëntie

Bedrijven die voor maatwerk gaan, maken een duidelijke efficiëntiewinst, stelt de opleidingsexpert vast. Enerzijds kunnen ondernemingen inhoudelijk bepaalde accenten leggen die belangrijk zijn voor de eigen organisatie. “Zo kunnen ze een aantal heel concrete doelstellingen realiseren. Met een opleiding op maat wordt het ook een stuk makkelijker om specifieke hr-topics met elkaar te integreren”, aldus Mory.

Anderzijds kan de docent tijdens een opleidingsmoment ook gericht de kennis naar boven halen die al in het bedrijf aanwezig is. “Hij neemt dan de plaats in van een coach of facilitator die de juiste focus legt en ervoor zorgt dat mensen ook iets opsteken van elkaar.”

Bij methodieken die constant leerprikkels aanreiken, blijft de leerstof veel sterker aanwezig.

— Kristof Mory, NXT-PRO

Kortere looptijd

Ook wat duurtijd betreft, valt er met een opleiding op maat een interessante winst te boeken. Heel eenvoudig omdat enkel de docent en niet de hele groep medewerkers zich hoeft te verplaatsen. “Maar de voornaamste tijdswinst situeert zich al bij de opmaak van het traject, wanneer er gepeild wordt naar de noden van management en medewerkers. Een grondige voorafgaande analyse kan de looptijd van het traject aanmerkelijk verkorten.”

Een goede inventarisatie van de behoeftes is een essentiële vereiste voor een zinvol parcours, duidt de NXT-PRO-coachingexpert. “Wat we nu ook steeds vaker zien, is dat er aan de opleiding een natraject wordt toegevoegd. Elementen uit de vorming komen na afloop nog op geregelde basis terug via korte online modules of microlearnings.”

Blended leren

Online leren is vandaag evenwel geen hip extraatje meer. Steeds vaker gaat maatwerk de richting uit van blended learning: een combinatie van klassikaal, face-to-faceleren met online leren. “Elk individu heeft zijn eigen voorkeur van leren”, wijst Kristof Mory aan. “Sommige mensen vinden het fijn dat een docent hen iets uitlegt, anderen leren graag van elkaar. En dan zijn er nog mensen die liever zelf op onderzoek uitgaan en een online formule verkiezen. Maatwerk maakt het mogelijk om de verschillende leermethodieken te combineren tot een blended traject.”

Wie zelf zijn eigen leervorm kiest, is ook meer gemotiveerd om te leren. “Mensen gaan de aangereikte kennis sneller oppakken en toepassen”, vertelt Mory uit ervaring. “En daar is het tenslotte om te doen. Het is heel mooi dat je als bedrijf mensen opleidt, maar uiteindelijk wil je daar ook graag de resultaten van zien.”

Maatwerk maakt het mogelijk om de verschillende leermethodieken te combineren tot een blended traject.

Bredere scope

De mogelijkheden om te leren zijn een stuk gevarieerder dan vroeger. Tegelijk komen er ook meer thema’s en competenties aan bod. Waar gepersonaliseerde opleidingen vroeger vooral nuttig leken om soft skillsaan te leren, is die scope nu verbreed. “Voordien waren het vooral leiderschapstrajecten die typisch op maat werden aangeboden. Maar we zien dat daar nu heel wat andere elementen bijkomen. En ook wat technische trainingen betreft, verschijnen alternatieve leervormen op de werkvloer.”

Niet alleen grote organisaties pikken de nieuwe tendensen op, ook bij de kmo’s dringen ze druppelsgewijs door, stellen ze bij NXT-PRO vast. “Kleinere ondernemingen hebben vaak nog een duwtje in de rug nodig om zich een nieuwe leermethodiek eigen te maken. Maar de verschuiving vindt wel degelijk plaats. Als opleidingsverstrekker zijn wij dan de sparringpartner om opties aan te reiken en organisaties te inspireren met wat de toekomst zal brengen.”

Vorig artikel
Volgend artikel