risicomanagement
Ondernemen

Riskmanagement wordt steeds vaker een service-tool

06.07.2022
door Daan Vanslembroeck

Risicomanagement is geen noodzakelijk kwaad, maar een moderne glazen bol om mogelijke bedreigingen voor de continuïteit van je bedrijf tijdig te counteren. Al is het niet voor elk bedrijf mogelijk om een eigen riskmanager in dienst te nemen.

Risicomanagement is complex en experts bieden steeds vaker hun diensten aan. Risk as a service wint aan terrein, maar wat omvat het nu precies? “Alles draait om het nemen van de juiste beslissingen”, vertelt Gwendolyne Verstraelen, Chief Risk Manager bij DAS. “Als je risicomanagement als een dienst gaat aanbieden, moet je eerst goed nadenken waarover het precies gaat. Je moet op de hoogte zijn van welke strategieën en objectieven het bedrijf waar je aan de slag gaat hanteert. Risicomanagement laat toe om belangrijke risico’s in kaart te brengen. Zaken die ertoe kunnen leiden dat je als bedrijf bepaalde doelen of strategieën niet bereikt. Dan kan door allerlei zaken komen: van een pandemie over burn-outs van cruciale medewerkers tot mogelijke problemen met digitalisering.”

Verstraelen stelt dat alles begint met het intensief scannen van een bedrijf: “Je brengt écht alles in kaart en je denkt steeds vanuit de gedachte ‘what can go wrong?’. Als er een kans bestaat dat een doel niet bereikt wordt, dan moet je als riskmanager het probleem voor zijn. Proactief anticiperen en in een volgende fase zelfs bepaalde risico’s gaan omzetten in opportuniteiten.”

De voorbije pandemie was alvast een uitdaging voor veel bedrijven. “Dit heeft het belang van risicomanagement echt versneld. Mensen moesten thuiswerken, bepaalde sectoren moesten omschakelen – de horeca die naar takeaway overstapte – en andere bedrijfstakken werden heel hard getroffen. Denk maar eens aan de festivals die tot twee keer toe alles moesten uitstellen. Dit moet goed in kaart worden gebracht vooraleer de beste beslissingen kunnen worden genomen en die gecommuniceerd kunnen worden”, zegt Verstraelen.

Als je risicomanagement als een dienst gaat aanbieden, moet je eerst goed nadenken waarover het precies gaat.

- Gwendolyne Verstraelen, DAS

Als je risk as a service gaat zien, dan zorg je ervoor dat de risico’s van een bepaald bedrijf zo goed mogelijk worden voorkomen. “Mogelijke schade beperk je tot een minimum en de kosten houdt men daarbij zo laag mogelijk. De optelsom van die factoren zorgt voor een positief evenwicht tussen bedreigingen en opportuniteiten”, aldus Verstraelen.

Verleen je als riskmanager je diensten aan een bedrijf, dan zijn het gebruik en de analyse van data essentieel om je huiswerk goed te maken. Vincent Thirion is bedrijfsrevisor bij RSM Belgium en lid van de werkgroep Data Analytics binnen het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Gegevensanalyse stelt ons in staat op een globale populatie te werken en ons niet te beperken tot een steekproef”, vertelt Thirion. “Daardoor zijn de analyses relevanter, kunnen wij onze risicogebieden verfijnen en de sleutelelementen accentueren waarop wij ons moeten concentreren. Dat maakt risicoanalyses onmiddellijk doeltreffender en draagt bij aan het volledig in kaart brengen van mogelijke risico’s.”

Thirion stelt dat nieuwe onvoorziene risico’s vaak voortvloeien uit zogenoemde niet-terugkerende situaties. “Ze kunnen verschillende vormen aannemen, maar leiden allemaal tot dezelfde conclusie. De interne controleprocedures die men op deze operaties toepast, verschillen van de procedures die men doorgaans binnen de onderneming hanteert. Dit leidt tot  nieuwe risico’s. Gegevensanalyses kan men gebruiken om een stap terug te zetten en te wijzen op het gebrek aan functiescheiding of niet-naleving van wet- en regelgeving. Kortom: de gegevensanalyse brengt de tekortkomingen van het interne controlesysteem voor de niet-terugkerende of onverwachte verrichtingen aan het licht.”

Riskmanagers moeten dus duidelijk de vinger aan de pols houden wat digitalisering en data-analyse betreft. “Data moet men op alle fronten inzetten”, besluit Therion. “Riskmanagers moeten zich ervan bewust zijn dat data hen kunnen helpen om een bedrijf van a tot z te scannen zodat men op die manier mogelijke risico’s kan counteren.”

Vorig artikel
Volgend artikel