risico's
Ondernemen

Diels: “Van Chief Risk Officer naar Onzekerheidsbeheerder”

06.07.2022
door Fokus Online

Als risicobeheerder maak je een inschatting van de risico’s die jouw organisatie in gevaar brengen, bereken je de kans dat deze risico’s realiteit worden en neem je de nodige stappen om de impact te beperken. Dat werkt perfect in een wereld waarin die risico’s duidelijk meetbaar zijn. In zo’n wereld leven we echter niet meer. 

Een radicale afname van de kost om met elkaar te communiceren en goederen te transporteren, maakte de globalisering in de tweede helft van de vorige eeuw mogelijk. De verminderde geopolitieke spanningen in de jaren negentig gaven die globalisering een extra boost. Heel de wereld werd meegetrokken in één gigantisch netwerk waarin goederen, geld, mensen en data door elkaar stromen. 

De complexiteit van dat netwerk is een eerste factor die ervoor zorgt dat we risico’s niet meer goed kunnen inschatten. We zijn afhankelijk van enorm veel verschillende actoren waarover we het overzicht verliezen. We weten niet wat er zal gebeuren en we kunnen al helemaal niet inschatten hoe groot die kans is. De kans dat er ergens iets misgaat wat een impact heeft op ons bedrijf is groot. We weten echter niet waar of wat dat zal zijn. 

Onzekerheid beheer je door te werken met scenario’s en je strategie te stresstesten.

- Hans Diels, toekomstdenker, expert geopolitiek bij ETION en auteur van het boek Het onzekerheidsvoordeel

Een tweede factor die risico’s inschatten bemoeilijkt, is het verdwijnen van die geopolitieke rust van de jaren negentig. De aanslagen van 9/11 en de daaropvolgende invasies van Afghanistan en Irak gaven een eerste aanwijzing dat geopolitieke rust slechts een voorbijgaande fase was. De (eerste) invasie van Oekraïne door Rusland in 2014 gaf definitief de doodsteek aan het idee dat alles pais en vree zou blijven. Zowel de neergang van Rusland als de opkomst van China zal tot meer conflict leiden. In een hypergeglobaliseerde economie betekent conflict politieke disruptie. Landen vechten disputen vaak niet met soldaten maar met economische wapens uit. 

De laatste factor die risico’s inschatten steeds moeilijker maakt, is de technologische versnelling. Doordat steeds meer technologieën exponentieel evolueren, kan morgen iets technisch mogelijk zijn wat vandaag nog ondenkbaar is. Dat maakt nieuwe technologische risico’s inschatten bijna onmogelijk. 

Daarom moeten risicomanagers zich steeds meer gaan bezighouden met het in kaart brengen van onzekerheid. Onzekerheid valt in tegenstelling tot risico’s niet kwantitatief in kaart te brengen en je kunt je er ook minder goed tegen indekken door verzekeringen of andere hedges. Onzekerheid beheer je door te werken met scenario’s en je strategie te stresstesten in die verschillende scenario’s. Zo word je als bedrijf weerbaarder in een snel veranderende wereld.

Vorig artikel
Volgend artikel