duurzaamheid
Innovatie

Gibbons: ‘Innovatie als drijvende kracht achter duurzaamheid’

23.08.2023
door Fokus Online
duurzaamheid

Michelle Gibbons, algemeen directeur van AIM

Innovatie is essentieel om de duurzaamheidsdoelstellingen van de EU voor 2030 en 2050 te halen, en dit geldt voor de hele waardeketen van merkproducten voor consumenten. 

Er zijn vier belangrijke manieren voor merken om een circulaire economie te bereiken via een holistische aanpak: onze verpakkingen optimaliseren, werken aan de toeleveringsketen, onze productieprocessen optimaliseren en consumenten betrekken bij duurzaamheid.

Op vlak van verpakkingen optimaliseren, maken merken gebruik van hulpbronnen en recyclage, bijvoorbeeld via oplossingen voor hergebruik, materiaalreductie, gebruik van gerecycleerd materiaal, gebruik van bio-gebaseerd materiaal of compatibiliteit met bestaande recyclage-infrastructuur. Door hun unieke positie in de waardeketen, waar ze zowel inkopen bij leveranciers als verkopen aan distributeurs, kunnen merken de hele keten positief beïnvloeden, mobiliseren en betrekken bij duurzaamheid

De toeleveringsketen is complex. Innovatieve technologieën om verandering te realiseren vereisen dan ook een gezamenlijke aanpak. Zo werken merken samen met afvalbeheerders en recyclagebedrijven in het Digital Watermarks Initiative aan een nieuwe technologie om het intelligent sorteren van plastic verpakkingen te versnellen. Dit vereist dat merken hun verpakkingen aanpassen, maar ook dat afvalbeheerders nieuwe technologieën introduceren om die verpakkingen te identificeren en te sorteren. Het doel is niet alleen om het recyclingpercentage te verhogen, maar ook om een hogere kwaliteit van gerecycleerde verpakkingen te bereiken, waardoor de hoeveelheid ervan toeneemt.  

Door hun unieke positie kunnen merken de hele waardeketen positief beïnvloeden.

Merken optimaliseren ook hun eigen productieprocessen door over te stappen op duurzame productie. Ze doen dit door de uitstoot van broeikasgassen te verminderen, in te zetten op hernieuwbare energie, het waterverbruik te verminderen, te streven naar nul restafval en afval op productielocaties te elimineren. Dit heeft een grote impact op onze bedrijven, omdat het toewijding en investeringen op de lange termijn vereist om deze overgang mogelijk te maken.  

We werken ook binnen onze wereldwijde toeleveringsketens aan het bevorderen van verantwoord inkopen om de VN Sustainable Development Goals te behalen. Dit omvat ook capaciteitsopbouw om ervoor te zorgen dat leveranciers begrijpen wat er voor hun werknemers nodig is op het gebied van bijvoorbeeld een leefbaar loon. Dit kan alleen door samen te werken met lokale bedrijven om te begrijpen wat er moet veranderen om deze positieve impact te bereiken.   

Het belangrijkste is dat we consumenten betrekken bij duurzaamheid via innovatieve communicatie en interactie. Digitale hulpmiddelen zoals smartphones en apps hebben ons vermogen om dit te doen versneld. Merken kunnen nu veel meer informatie delen op de verpakking via bijvoorbeeld QR-codes. Door consumenten informatie te geven over duurzame productkeuzes, of aanvullende informatie zoals een goede afvalverwerking of recycling, helpen we hen hun rol te spelen.  

Creativiteit, R&D, design en samenwerking stellen ons als merken in staat om het voortouw te nemen bij veranderingen voor een duurzame toekomst!

Vorig artikel
Volgend artikel