Interview door Charlotte Goeyers

Ecodesigndenken en over grenzen heen kijken

“Het is perfect mogelijk om economie en duurzaamheid te combineren, maar het begint allemaal met de mindset dat het op een groene manier kan”, zegt Jan De Witte, CEO van Barco

“Het is perfect mogelijk om economie en duurzaamheid te combineren, maar het begint allemaal met de mindset dat het op een groene manier kan”, zegt Jan De Witte, CEO van Barco. Recent lanceerde Barco een eigen ecodesign framework dat stuurt op de productontwikkeling , maar daar stopt de groene innovatie niet. “Ook klanten weten duurzame producten te waarderen.”

Sinds 2016 staat Jan De Witte aan het roer van Barco, een Belgisch beursgenoteerd bedrijf dat gespecialiseerd is in geavanceerde beeldtechnologie. Met de komst van De Witte begint Barco ook wat groener te kleuren, als integraal deel van een strategie gesteund op innovatie, performantie en ontwikkelen van oplossingen. Maar ook verdere globalisering maakt deel uit van de strategie: “Voor technologiebedrijven kan China zowel een opportuniteit als een bedreiging zijn.”

Wat versta jij onder innovatie?

“Innovatie is voor ons de creatie van iets nieuws en gedifferentieerd met toegevoegde waarde voor de klant. Doorheen de jaren is de aard van innovatie sterk veranderd. Dertig jaar geleden betekende innovatie dat iemand in een labo een nieuwe molecule of technische mogelijkheid ontdekte. Vandaag is dit evengoed het slim bij elkaar brengen van bestaande technologieën in een totaal andere configuratie. Kijk maar naar zelfrijdende wagens: toen ik aan de universiteit studeerde, spraken we er al over. De componenten waren er, maar de computercapaciteit was destijds niet groot genoeg om het echt te verwezenlijken. Er is niets nieuws aan zelfrijdende auto’s, wel worden bestaande technieken op een slimme manier samengebracht. Ook de cloud heeft een invloed gehad op hoe we innovatie vandaag beleven. Het heeft ervoor gezorgd dat bijna elk fysisch product een slim en geconnecteerd product geworden is/kan worden.”

Hoe behouden jullie de balans tussen innovatie en prijzencompetitiviteit?

“Vroeger stelde de theorie dat bedrijven de keuze moesten maken tussen innovatie of kostencompetitiviteit. Vandaag moet een bedrijf over beide beschikken. Technologiebedrijven die enkel focussen op innovatie zullen na enkele jaren concurrenten krijgen uit het Oosten. Hierdoor zullen ze enkel nog klanten uit de topniches kunnen bereiken, en dat is geen langetermijnpositie. Deze marktniches zijn zo klein dat er na verloop van tijd weinig opportuniteit overblijft. Barco behoudt zijn positie door kwalitatieve producten te ontwikkelen en deze meteen te patenteren, wat ons beschermt tegenover kleine Aziatische namaakbedrijven, en tegelijk te focussen op groei en kostcompetitiviteit.”

Duurzaamheid wordt een voorwaarde voor elk bedrijf om te overleven.

Hoe past duurzaamheid in dat plaatje?

“Duurzaamheid wordt een voorwaarde voor elk bedrijf om te overleven en moet deel uitmaken van de strategie. Vier jaar geleden zijn we ons sterk beginnen focussen op duurzaamheid, door onze eigen CO2- uitstoot en energieverbruik in kaart te brengen en dit kritisch te bekijken. Dit bleek erg effectief: dit jaar sluiten we af met een ecologische voetafdruk die ongeveer 20 procent lager ligt, wat trouwens ook helpt in onze energie- en transportkost. Twee jaar geleden hebben we ook onze ingenieurs aangezet om groenere producten te ontwerpen. Vandaag focussen we op energie- en materiaalverbruik, verpakkingen, de manier waarop we producten naar de klant verzenden en of ze achteraf worden gerecycleerd. Wat we trouwens zien is dat ecodesigndenken ook dikwijls de kostcompetitiviteit van onze producten helpt te verbeteren. Dit is nu ingebed in onze eigen ecodesignaanpak, die we recent hebben laten valideren door Ernst & Young.”

Op welke manier trekken jullie werknemers mee in dat groene verhaal?

“Het is een werk van lange adem en een combinatie van grote en kleine, zichtbare en minder zichtbare initiatieven. Zo hebben we bijvoorbeeld alle plastic bekers vervangen door duurzamere oplossingen. We zetten ook de eerste stappen om ons wagenpark te vergroenen. De laadpalen staan reeds op onze parking en we beginnen het aanbod aan bedrijfswagens uit te breiden met zowel elektrische als CNG-voertuigen. Zelf schakelde ik onlangs ook over op een volledig elektrische wagen. We willen ook meer zonnecellen en eventueel een windmolen op onze campus integreren, zodat de site kan draaien op hernieuwbare energie ‘van eigen bodem’ en onder meer ook de wagens overdag op te laden met eigen groene energie. We streven naar een CO-neutrale site.”

Hoe belangrijk is samenwerking voor jullie?

“Enorm belangrijk. We werken vaak met de overheid en universiteiten samen rond specifieke innovaties. Zo hebben we recent Demetra ontwikkeld, een nieuwe huidkankerscanner. Samen met dermatologen hebben we gebrainstormd over hoe we screenings en opvolging kunnen optimaliseren. Vandaag gaat een dermatoloog met een loep te werk, terwijl onze scan een tiental foto’s maakt op een verschillende golflengte. Deze worden samengevoegd in één beeld met enorm veel kwalitatieve informatie. We hebben in overleg met de dermatologen een workflow ontwikkeld zodat zij productief met de beelden aan de slag kunnen. Daarbovenop kunnen ze in de toekomst via AI nagaan of er soortgelijke klinische cases bestaan voor een accuratere, snellere diagnose.”

Vroeger moest een bedrijf kiezen tussen innovatie of kostencompetitiviteit. Vandaag moet je over beide beschikken, anders heb je geen langetermijnpositie.

Barco is een globaal bedrijf. Van welk land of werelddeel kunnen we nog leren?

“De Scandinavische landen zijn vandaag de koploper. Zij vragen het vaakst naar onze performance op vlak van duurzaamheid. Ook de elektrificatie van voertuigen en publiek transport is er veel beter op elkaar afgestemd. In België verloopt dit nog stroef, door moeilijke verbindingen via het openbaar vervoer of een gebrek aan voldoende laadpalen. Daarom hebben we beslist om zelf te investeren in onze eigen laadpalen. Scandinavië is eveneens beter georganiseerd op systeemniveau, zodat transformaties beter in hun geheel kunnen worden doorgevoerd.”

Wat met China?

“Ook China is erg efficiënt geworden op vlak van duurzaamheid. In steden was er een snelle transformatie van vervuilende tweetaktmotoren naar elektrische motoren, op slechts twee jaar tijd. Daardoor hebben ze een industrie gecreëerd van batterijen en elektrische motoren. China kan zowel een bedreiging als opportuniteit zijn. Vandaag is het de tweede grootste wereldeconomie. De voorbije twintig jaar is de middenklasse sterk gegroeid en volgens een Europese standaard gaan leven. Een groot aantal burgers heeft de ambitie om ook tot deze middenklasse te behoren, wat kansen biedt aan bedrijven zoals Barco. Ontwikkelende steden bouwen namelijk ziekenhuizen, cinema’s en wegen met nieuwe infrastructuur. Je moet dan lokaal meedraaien om competitief te zijn en te verhinderen dat lokale Chinese bedrijven ons zullen beconcurreren op onze eigen markt. Bovendien studeren jaarlijks 5 miljoen Chinese STEM-studenten af, een enorme capaciteit voor technologische innovatie.”

Smart
fact

Hoe ziet het beeldscherm van de toekomst eruit?

“Het beeldscherm van de toekomst zal veel slimmer zijn dan vandaag, dankzij AI, de cloud en nieuwe softwareontwikkelingen. Het zal kunnen meedenken met het beeld dat wordt getoond en automatisch contrast of kleur aanpassen, zodat bijvoorbeeld dokters een betere diagnose kunnen stellen. Verschillende beelden zullen op één scherm gecombineerd worden, in de vorm van overlays. Dit kan nu al in operatiekamers waar dokters meteen zien wat er onder het weefsel ligt waarin ze willen snijden”.

26.01.2020
door Charlotte Goeyers
Vorig artikel
Volgend artikel