coderen
Innovatie

3 vragen aan… ibis.ai

23.08.2023
door Fokus Online

Han Peetermans, Head of Business Development bij ibis.ai

Wat is medisch coderen?

“Een patiëntendossier bestaat uit een kluwen van documenten, analyses en notities die door een arts worden opgemaakt. Veel van deze informatie heeft weinig praktisch nut. Ziekenhuizen hebben codeurs in huis die medische verslagen nalezen, het kluwen ontrafelen en er manueel codes aan koppelen. Deze codes worden voor verdere administratieve doeleinden gebruikt.”

Waarom wordt dit gedaan? 

“Op basis van deze codes wordt bijvoorbeeld bepaald hoeveel vergoeding een ziekenhuis van de overheid krijgt. Deze codes worden ook gebruik voor statistieken en analyses. Hierdoor hadden we tijdens de coronapandemie een goed overzicht van het aantal coronapatiënten per ziekenhuis. Deze data kunnen ook worden gebruikt om beleid aan te passen.”

Waarom zou je AI loslaten op medisch coderen? 

“Een computerprogramma gaat veel sneller. Bovendien kun je ook extra codes genereren die in het huidige systeem niet aan een dossier gekoppeld worden, zoals codes die niet relevant zijn voor de financiële afhandeling maar wel veel extra medische inzichten kunnen verstrekken. Via extra codes kun je meer verbanden leggen en uiteindelijk ook betere medische hulp verstrekken.”

Vorig artikel