Home Business Digitalisering in de praktijk

Kyoko Tollenaar

Digitalisering in de praktijk

Laatst was ik bij een bijeenkomst, waar de ontwikkelingen in de praktijk aan de hand van paradigma’s werden besproken, zoals de verschuiving van analoog naar digitaal. Wat betekent de voortschrijdende digitalisering voor de praktijk? Een vraag waar veel juristen mee te maken hebben.

Ook in de transactiepraktijk is digitalisering zichtbaar, bijvoorbeeld op het gebied
van kunstmatige intelligentie. Houthoff maakt bijvoorbeeld gebruik van Luminance,
een technologie die helpt om de efficiëntie van due diligenceprocessen bij M&A-transacties te verbeteren. Deze AI-software leest, vergelijkt en analyseert automatisch de inhoud van een grote dataroom, met inzicht in de omvang en complexiteit van de transactie.

Digitale werkomgeving ontwikkelen

Andere zichtbare workflows zijn de ontwikkeling van intelligente modellen (Berkeley Bridge), waarbij je data krijgt aangeboden en het programma automatisch een document samenstelt. Of de gespiegelde variant, waar na invoering van bestaande transactiedocumentatie het programma, door toepassing van algoritmes, de documenten automatisch beoordeelt. In het verlengde daarvan: het nog verder stroomlijnen van de juridische dienstverlening door de ontwikkeling van een digitale werkomgeving.

Datamining: essentiële informatie

In die omgeving kunnen de voorwaarden voor de totstandkoming van de transactie – de zogenaamde cp checklist – worden gemonitord. Een uitwerkingen van onderhandelingen, en daarmee ook de transactie, volgen dan. Mocht dit zich verder ontwikkelen, dan kan het onderhandelen en uitwisselen van commentaar op transactiedocumentatie – tussen juristen, maar ook tussen juristen en cliënten – niet meer in persoon of per e-mail plaatsvinden, maar in voornoemde digitale werkomgeving. Een ander aspect waar voordeel uit te halen valt, is datamining. Parameters selecteren dan essentiële informatie die kan zorgen voor een betere dienstverlening.

“Digitale toepassingen moeten voldoende zekerheid bieden.”

Digitaal ondertekenen

In het notariaat staat digitalisering ook niet stil. Uit Europese regelgeving volgt dat vanaf zomer 2021 een besloten vennootschap digitaal moet kunnen worden opgericht. Dit zal plaatsvinden met behulp van NotarisID, een product ontwikkeld door de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie. Hiermee onderteken je een akte digitaal en wordt de ondertekenaar geïdentificeerd. Een belangrijke rol van het notariaat is het waarborgen van rechtszekerheid, daarom is het van groot belang dat het NotarisID zal voldoen aan de hoogste veiligheidseisen. Een ontwikkeling om nauwkeurig te volgen en die impact zal hebben op de notariële praktijk.

Nuttige tools

Digitalisering in de praktijk brengt kansen met zich mee, zeker indien nieuwe toepassingen eventuele risico’s op misbruik of fraude bij transacties verder minimaliseren. Voorwaarde is dat toepassingen voldoende zekerheid bieden. Nuttige tools waar je als jurist mee kunt werken, maar de jurist niet vervangt. Maar, er ligt ook een rol bij de wetgever om regelgeving zo in te richten dat nieuwe toepassingen daadwerkelijk in de praktijk juist functioneren.

MEER

Ook boontjes uit Kenia kunnen duurzaam zijn

Logistiek Goederentransport in Vlaanderen verloopt via de weg. Dit is natuurlijk niet goedkoop of duurzaam. In de huidige maatschappij is ook het nodig om te denken aan de duurzaamheid. Ondernemingen stappen niet over op binnenvaart en spoorverkeer. Waarom is dat?

De ‘mancave’: typische trend eigen aan deze tijd

MancaveHet rustpunt voor de man is de ‘mancave’. Het woord rolt steeds vaker over de tong als we aan de toog zitten. Tijdens verbouwingen vertellen mannen vrijuit over dat speciale plekje dat ze zullen maken en waar ze straks terecht kunnen als ze alles even willen ontvluchten.

De weg naar het nieuwe normaal ligt vol met...

Digitale transformatie Het mogelijk maken van thuiswerken op grote schaal is van een langetermijndoelstelling naar een dagelijkse werkelijkheid gegaan in slechts weken. Terwijl Nederland richting de keukentafel loopt voor weer een ‘kantoordag’, worden VPN’s en andere technologieën stevig op de proef gesteld.

Darwin Day – deel 2

Darwin Day 12 februari is het Darwin Day. Op die dag vieren we de geboortedatum van Charles Darwin, en vragen we aandacht voor zijn wetenschappelijke bevindingen en de wetenschap in het algemeen.

Zorgen voor morgen

ZorgsectorWe willen allemaal graag een lekker lang leven leiden, maar zijn er tegelijk als de dood voor om zorg- of hulpbehoevend te worden. Gelukkig heeft de medische wereld, en meer bepaald de zorgsector, daar alle begrip voor en zien ‘zorg’, infrastructuur en omgeving er heel anders uit vandaag.

Connected packaging als extra dimensie

Tags en simulaties Je smartphone brengt je altijd en overal in verbinding. Dankzij ‘smart’ of ‘connected packaging’ kun je nu ook verbinden met de digitale wereld via verpakkingen. Daarbij spelen onder andere QR-codes, augmented reality en een draadloze communicatie een grote rol.