legal tech
Business

Legal tech binnen de wereld van M&A

06.06.2020
door Fokus-online.be

Due dilligence, compliance, M&A, Legal Tech, transactieprocessen, contractanalyse op basis van kunstmatige intelligentie: stuk voor stuk termen uit de huidige en toekomstige wereld van fusies en overnames. 

“Het traditionele transactieproces verandert rap onder invloed van de verregaande digitaliseringsmogelijkheden nu. Door het ontstaan van de coronacrisis komt een en ander in een nog sneller vaarwater, omdat Nederland de voordelen van technologie op grote schaal ervaart. Thuiswerken, videomeetings, documenten realtime gezamenlijk bewerken: digitalisering blijkt wél te kunnen, nu we het noodgedwongen moeten omarmen.” Aan het woord is Otto Wilten, investeerder en founder van meerdere bedrijven, waaronder the ROOM, een bedrijf dat door inzet van technologie bedrijfsovernameprocessen zo efficiënt, accuraat en snel mogelijk laat verlopen.

Tech bij fusies en overnames

“Er is de realisatie dat er inmiddels veel mogelijkheden zijn rondom (Legal) Tech, een hot item in de markt. Ook omtrent het M&A-proces. Vaak zien partijen, met grote transactieprocessen die voor de deur staan, een enorme hoeveelheid werk op zich afkomen. Technologie kan dan een optie zijn. Maar in het woud van softwareaanbieders die allemaal gouden bergen beloven, zien marktpartijen door de bomen het bos niet meer”, aldus Marije van Akkerveeken, partner bij the ROOM. “Hulp bieden bij grote fusie- of overnameprocessen door inzet van de juiste geavanceerde, digitale contractanalyse is dan een kans. Waar voorheen een team van kostbare advocaten zich weken of soms zelfs maandenlang richtte op due dilligence, is er nu de mogelijkheid om (Legal) Tech in te zetten. De markt waarin fusie- en overnameprocessen zich afspeelt, staat bekend als nogal conservatief en traditioneel. Door de slimme softwareontwikkelingen worden er in ijltempo stappen gezet.”

Met de juiste menselijke én virtuele arbeidskrachten om je heen volgt de rest dan bijna als vanzelf. Marije Van Akkerveeken, partner The Room

Assets slimmer inzetten

Op zich hoeft deze digitaliseringsslag niet direct heel grootschalig opgepakt te worden binnen een bedrijf. “Dat maakt de drempel vaak te hoog. Termen als scrum en iteratief blijken hierbij belangrijk. Dat is vorm te geven door bijvoorbeeld eerst een pilot te realiseren. Daaruit blijkt dan onder meer wat belangrijke KPI’s zijn en hoe je software in je bedrijfsproces inpast. Wat voor de afdeling sales van belang is, kan bijvoorbeeld ook razend interessant zijn voor de finance-afdeling. Het hele idee gaat om slimmer gebruikmaken van de assets van je bedrijf, waarbij mensen, middelen en tijd belangrijke factoren zijn. Door stapje voor stapje te beginnen met bijvoorbeeld het digitaal analyseren van contracten, ontstaat er vertrouwen in de werkwijze en het resultaat daarvan.

Digitale contractanalyse

Vervolgens zie je in de markt terug dat organisaties de oplossingen die (Legal) Tech biedt, inzetten binnen het M&A-proces, daar waar mogelijk”, vult Otto aan. “Vooral bij organisaties waar enorme hoeveelheden contracten zijn, is digitale contractanalyse bijzonder aan te raden. Denk bijvoorbeeld aan grote vastgoedbeheerders die tig contracten onder beheer hebben die nagenoeg dezelfde inhoud bevatten. Door software in te zetten haal je op objectieve wijze onjuistheden, risico’s en andere zaken uit de contracten. Daar kun je vervolgens, samen met je juridische professional, mee aan de slag.”

Marije vult aan: “In de praktijk blijkt dat er soms wat angst heerst over de snelle opmars van AI-software binnen het speelveld van transacties. Ongegrond wat mij betreft, want Legal Tech gaat nog altijd niet zonder mensen. Sterker nog, het werk van juristen wordt alleen maar leuker omdat ze direct met een uitkomst aan de slag kunnen. Dat scheelt ze veel saai, zoek- en leeswerk in stapels contracten.”

Mens en machine moeten samenwerken voor het meest optimale resultaat én het meeste werkplezier.

Otto Willen, investeerder en founder The Room

Optimaal werken, met plezier

Datzelfde zie je overigens terug op administratief vlak, want ook daar speelt angst. Zowel bij medewerkers als bij ondernemers. “De medewerker is angstig om vervangen te worden door een softwarerobot. Terwijl is de ondernemer ongerust dat zijn hele businessmodel op losse schroeven komt te staan. Zo moet je het niet bekijken. Los van het feit dat geestdodende, repeterende werkzaamheden overgenomen worden. Daardoor wordt de inhoud van het werk vele malen interessanter, heeft een robot geen empathisch vermogen. Wanneer je op die manier naar marktontwikkelingen kijkt, dan besef je dat mens en machine moeten samenwerken voor het meest optimale resultaat én het meeste werkplezier”, vertelt Otto.

Laat je consulteren over Legal Tech

Wat het beste advies is voor ondernemingen nu, op vlak van techontwikkelingen? Otto is er helder over: “Kijk kritisch naar de resources binnen je bedrijf: waar besteden ze op dit moment hun tijd aan en hoe zinvol zijn die activiteiten? Consulteer vervolgens een ervaren partner die op strategisch niveau meedenkt, ook binnen het M&A-proces, en daarnaast veel ervaring heeft met de inzet van Legal Techsoftware. Wij merken dat een organisatie vaak gewoon niet weet waar ze moet zijn. Op het internet zoeken leidt dan tot allerlei commerciële deeloplossingen. En dat gaat natuurlijk niet werken.” Marije vult aan: “De belangrijkste basis? Die ligt sowieso in het kritisch durven kijken naar je interne processen. Met de juiste menselijke én virtuele arbeidskrachten om je heen volgt de rest dan bijna als vanzelf.”

Vorig artikel
Volgend artikel