transitie
IT

Drie industrieën in digitale transitie

09.12.2019
door Heleen Driesen

Log of lichtvoetig, gretig of gereserveerd, groots of bescheiden: de digitale transformatie komt in veel gedaantes. Drie grote technologiespelers observeren de digitale paraatheid van organisaties in een deelsector van hun werking.

Wouter Denayer

Chief Technology Officer, IBM Belux
Supply chain

 Hoe hoog is de nood aan digitale transitie binnen jouw sector? 

“Binnen supply chain is de druk om te digitaliseren aanhoudend groot. Allereerst is er de macrotrend waarbij producten aan een hoog tempo veranderen en dus ook sneller geproduceerd en geleverd moeten worden. Wie de klant het best kan bedienen, die wint. Maar inzake supply chain zijn er toch heel wat uitdagingen, zoals bijvoorbeeld het visibel maken van producten in de keten, de vereenvoudiging van papierwerk bij internationale shipping of het vlotter afhandelen van disputen. Bedrijven hebben, zeker bij overnames, vaak ook te maken met IT-systemen die niet op elkaar zijn afgestemd of moeilijk te onderhouden zijn. Daar lijdt de accuraatheid, betrouwbaarheid en snelheid van data onder.”

Wat zijn de uitdagingen bij zo’n digitale transitie?

“Vandaag kunnen we dankzij de technologische evoluties en de beschikbaarheid van data een aantal zaken automatiseren. Waar AI bijvoorbeeld vroeger vooral een academische spitsvondigheid was, krijgt het op dit moment ook echt een praktisch nut. Wat we nu zien, is dat de factor van vertrouwen een cruciale rol begint te spelen. De explainability van technologische beslissingen komt op het voorplan. Als de computer mij een advies geeft, dan moet ik er als gebruiker immers op kunnen vertrouwen dat dat het juiste is en dat er geen enkele vorm van vooringenomenheid aan te pas komt. Ook de technologie van blockchain biedt een interessante oplossing om vertrouwen te creëren tussen partijen in een breed ecosysteem.”

Wanneer is de transitie compleet (zal het eigenlijk ooit zover zijn)? 

“Ik denk dat we nog altijd aan het begin staan van wat kan. Digitale transitie is een antwoord op steeds nieuwe uitdagingen van de markt en de consument. De technologische mogelijkheden zijn nog lang niet uitgeput. Er blijven zich opportuniteiten aanbieden voor bedrijven om te gaan automatiseren. Ook lang niet alle producten of transacties zitten bijvoorbeeld al op blockchain. Dat is een sneeuwbal die nog moet beginnen rollen. Die beweging willen we bij IBM mee in gang helpen zetten, want een moeilijkheid die zich altijd stelt bij de aanmaak en integratie van ecosystemen is: hoe creëer ik voldoende kritische massa?”


Alain Georgy

Managing Director, SAP België & Luxemburg
Customer industries

Hoe hoog is de nood aan digitale transformatie binnen jouw sector?

“De wereld is veranderd en zal dat blijven doen. We leven in een digital world met intelligente technologieën, die ook in customer industries een cruciale rol spelen. In het algemeen geeft 90 procent van de bedrijven die deelnamen aan onze Technobarometer (2017) aan dat digitale transformatie voor hun organisatie belangrijk tot zeer belangrijk is.  Meer dan 1 op 4 bedrijven denkt dat het over tien jaar niet meer zal bestaan als er niet geïnvesteerd wordt in digitale transformatie. Zonder zal het volgens een meerderheid van hen steeds moeilijker worden om te groeien en competitief te blijven. Toch hebben heel wat ondernemingen hun bedrijfsprocessen de laatste jaren niet of onvoldoende aangepast.”

Wat zijn de uitdagingen bij zo’n digitale transitie?

“57 procent van de bedrijven in de Technobarometer zegt niet de nodige kennis in huis te hebben om een digitale transformatie te volbrengen. 54 procent geeft aan geen digitale strategie te hebben en 50 procent zegt niet over de juiste mensen te beschikken. Nogal wat Belgische bedrijven hebben dus nog een hele weg af te leggen om Intelligent Enterprises te worden. Ondernemingen moeten echter niet van nul beginnen, ze kunnen voortbouwen op de ervaringen van organisaties die hen voorgingen op het gebied van digitale transformatie. Die expertise hebben wijzelf als strategische partner wereldwijd verzameld in bijna dertig sectoren, om van daaruit bedrijven te begeleiden in hun transformatieproces.”

Wanneer is de transformatie compleet (zal het eigenlijk ooit zover zijn)? 

“De disruptie verplaatst zich en speelt zich ondertussen al ergens anders af, voorbij de ‘digitale transformatie’. Ervaringen van zowel klanten als medewerkers zijn vandaag allesbepalend voor het succes van een bedrijf. Op de experience economy waarin we nu leven, zetten we bij SAP momenteel volop in. Een opmerkelijke vaststelling: 80 procent van de ondernemingen menen dat hun klanten tevreden zijn, terwijl in realiteit slechts 8 procent van de klanten bevestigt écht tevreden te zijn. Dat verschil noemen wij de experience gap: een kloof die bedrijven absoluut moeten overbruggen, want 60 procent van de klanten die ontevreden zijn, veranderen van merk.”


Jan Van der Steen

Industrieleider Utilities, Delaware
Utilities

Hoe hoog is de nood aan digitale transformatie binnen jouw sector?

“In de nutssector zorgen drie grote D’s voor een hoge urgentie en push naar digitalisering: deregulatie, decentralisatie en decarbonisatie. Enerzijds worden steeds meer delen van de sector gedereguleerd, waardoor nieuwe spelers makkelijker een deel van het terrein kunnen innemen. Daarnaast wordt de klant een decentrale ‘prosumer’, ofwel producent en consumer tegelijk: meer ‘regelbare’ instrumenten als de digitale meter dringen zich op. De decarbonisatie, met onder meer de opkomst van elektrische voertuigen, maakt dan weer dat de klantverwachtingen anders liggen. Resultaat? Een drievoudige druk om de klant te engageren, de mindset in de sector om te buigen en slimmer om te gaan met assets.”

Wat zijn de uitdagingen bij zo’n digitale transitie?

“Digitale transitie aanpakken als een holistisch gegeven blijkt vandaag niet evident. Nog te vaak denken bedrijven dat ze IT-initiatieven kunnen starten on the spot.Maar om een transitie effectief waar te maken, moet er een duidelijke visie zijn en een roadmap met een stapsgewijze aanpak naar een meer flexibele IT-architectuur. Een complete disruptie is niet aangewezen, want juist van nutsbedrijven verwacht de consument een grote continuïteit. Uiteraard houdt digitale transitie niet alleen een technologische, maar ook culturele verandering in. En die is niet gering, want traditioneel is de utilitysector een trage en stabiele industrie, gebouwd op betrouwbaarheid en voorspelbaarheid.”

Wanneer is de transformatie compleet (zal het eigenlijk ooit zover zijn)? 

“Digitalisatie is een continu proces dat op meerdere vlakken speelt. Aan de ene kant gaat het om de organisatie en de omvorming naar een digital first mindset. Anderzijds komt de beleving van de klant centraal te staan in het proces. Daardoor moeten bedrijven meer outside-in redeneren. De traditionele bedrijfsarchitectuur moet uit haar silo’s breken. Dan blijft nog de vraag: hoe kunnen alle verzamelde data omgezet worden in zinvolle informatie? En dat vanuit een nieuwe wendbare IT-architectuur waar nieuwe technologieën zoals machine learning en artificiële intelligentie de klant en de organisatie echt met waardevolle inzichten ondersteunen?”

Vorig artikel
Volgend artikel