IT
IT

De zwakste schakel in IT is vaak het menselijk aspect

23.11.2022
door Fokus Online

Corona heeft het werklandschap in een andere vorm gegoten. De werkplek is geëvolueerd naar een moderne manier van werken. Wat thuis kan gebeuren, zorgt voor tijdswinst en minder verkeers- en filefrustraties. Maar het moet ook vlot en veilig kunnen gebeuren, anders daalt de efficiëntie zienderogen.

Een toegankelijke, vlotte en veilige digitale werkplek zou een standaard moeten zijn voor iedere werknemer”, vertelt Katia Beullens, Managing Partner van eVri. “Onze visie is dat iedereen eender waar en op een veilige manier zijn werk moet kunnen doen. Dit brengt heel wat uitdagingen met zich mee voor IT-afdeling van een bedrijf. Hoe gaan we om met de identiteit van onze gebruikers? Wat is een veilige werkplek? Hoe brengen we onze applicaties tot bij een gebruiker?

Dit zijn allemaal vraagstukken waar wij mee kunnen helpen, mede dankzij het ecosysteem van Microsoft en partners. Ook bedrijven die reeds stappen gezet hebben, kunnen we onder andere helpen met security en efficiëntie.” “Via assessments op verschillende niveau’s binnen de organisatie kijken we hoe veilig en efficiënt je werkplek is. Na deze analyses is het aangewezen om samen met de klant te kijken wat er beter kan. De standaardscore is meestal laag. In overleg met de klant wordt dit geoptimaliseerd tot een bepaald niveau, want de middenweg tussen gebruiksvriendelijkheid en beveiliging moet altijd worden gerespecteerd.”

Kleine triggerpunten aanscherpen, kan al een groot verschil maken.

“In veranderende tijden moet je met thuiswerk slimmer omgaan”, vertelt Katia. “Naast het technische aspect om hybride werken te verbeteren, speelt ook het menselijk verhaal een belangrijke rol. Werknemers moeten zich bewust zijn van de mogelijkheden van de tools (whats in it for me) en de gevaren die om de hoek loeren. Op het werk of thuis maakt niet uit, want de locatie is ondergeschikt aan de potentiële problemen. De zwakste schakel in IT is vaak het menselijk aspect en daarin spelen coaching en begeleiding een essentiële rol.”

Hackers worden altijd slimmer en inventiever. Denk nooit ‘mij zal het niet overkomen’. Dagelijks komen er mails binnen met de vraag een bepaalde betaling uit te voeren waar een personeelslid geen weet van heeft. Ook
een mail over een simpel pakje dat niet werd geleverd kan voor een onveilige situatie zorgen.

Hoe meer er wordt onderschept, hoe beter. Dus moet je als organisatie de bewustwording verhogen. Kleine triggerpunten aanscherpen, kunnen al een groot verschil maken. Je moet je werknemers altijd een veilig, stabiel en efficiënt IT-landschap kunnen aanbieden. Pas dan wordt het een win-winsituatie voor iedereen.

“Tot slot moet je proberen om je klanten te ontzorgen met support op de volledige werkplek. Goede ondersteuning is de sleutel van een moderne digitale aanpak”, besluit Katia.

Vorig artikel
Volgend artikel