leren
Business

Leren om te groeien

05.03.2022
door Tom Cassauwers

Leren is de hoeksteen van een goede bedrijfscultuur. Maar het efficiënt organiseren ervan blijkt nog steeds een uitdaging. Deze drie experts doen uit de doeken hoe we leren bij bedrijven best benaderen.

lerenBo Zenner
Hr business partner, Hr-start-up Officient

Hoe pakken we leren bij bedrijven idealiter aan?

“Bij Officient start alles bij een heldere omschrijving van de rol en de doelstellingen. We bekijken samen met de medewerkers wat de verwachtingen zijn en hoe we hen vanuit Officient kunnen ondersteunen in hun verdere ontwikkeling en groei. Ik zie het als een gedeelde verantwoordelijkheid, waarbij mensen zelf verantwoordelijk zijn voor hun leer- en groeiparcours, maar waarbij we hen ondersteunen om dat te bereiken. We zetten daarom in op werkplekleren, interne en externe opleidingen, mentorships, en begeleiding door externe experten.”

Welke valkuilen ondervindt u voor leren op de werkvloer?

“Heel wat mensen zien het nog als iets dat van bovenaf moet worden opgelegd. En dat is een mindset die moet veranderen. Medewerkers denken vaak te weinig na over waar ze naartoe willen en wat ze daarvoor nodig hebben. Zelfs wanneer de nood duidelijk is, dan blijkt het niet makkelijk om de weg te vinden naar de juiste opleidingen. Wil je bijvoorbeeld werken rond time management, dan zijn er enorm veel opties. Hr kan een belangrijke rol spelen in het meezoeken naar de juiste opleiding, maar wij verwachten ook dat medewerkers zelf nadenken over de gepaste methode rond dit thema.”

Welke impact heeft digitalisering op de nood om te leren?

“Als jong technologiebedrijf groeien we erg snel, wat betekent dat leren cruciaal is. De mensen die bij ons werken hebben honger om te leren. De vraag van onze medewerkers om verder te groeien is groot. Zij willen ook graag meer verantwoordelijkheid opnemen, wat erg positief is voor ons bedrijf. Het is dan ook mijn doel om hen daar zo goed mogelijk in bij te staan. Zo zorgen we ervoor dat al onze medewerkers beter worden en wij nieuwe vaardigheden binnenhalen. Het is een win-win.”

bedrijfscultuurStella Collins
Mede-oprichter en Chief Learning Officer, Stellar Labs

Hoe pakken we leren bij bedrijven idealiter aan?

“Wanneer we leren, veranderen we onze hersenen, ons lichaam en hoe we denken en zakendoen. Daarom geloof ik dat we de neurowetenschap van leren beter moeten begrijpen. Je kan niet zomaar informatie op mensen afvuren en verwachten dat ze het meteen onthouden, laat staan het kunnen toepassen. Leren is een journey, een proces. En er is geen magische oplossing voor. Leren moet gaan over doen, al zeker wanneer het over vaardigheden gaat. Helaas is leren vandaag vaak te veel gefocust op kennisoverdracht. Je wordt vaak overladen met informatie, maar dat vertaalt zich amper naar een verandering van je gewoonten en gedrag.”

Welke valkuilen ondervindt u voor leren op de werkvloer?

“Er is een probleem met tijd. Het ontbreekt vaak wanneer mensen willen leren en tegelijk verspillen we erg veel tijd en geld aan ineffectieve training. De manier waarop kennis gedeeld wordt, is meestal niet op maat van het leerproces, wat incrementeel en iteratief verloopt. Bovendien vinden medewerkers weinig ondersteuning wanneer ze leren. Leren is namelijk moeilijk, maar als je je ervaring kan delen met collega’s die hetzelfde doormaken, werkt dat motiverend. Ten slotte is er niet altijd een link met de noden van het bedrijf. De kennis en vaardigheden die je leert, moeten zinvol zijn zodat je ze nuttig kan inzetten. Als die link er niet is, dan is het niet alleen weinig motiverend om te leren maar vergeet je ook al snel wat je leerde.”

Welke impact heeft digitalisering op de nood om te leren?

“We ondervinden veel verandering door digitalisering. Mensen moeten veel nieuwe zaken leren en doen. Zo ontstaan er continu nieuwe jobs waarvan er een jaar geleden nog geen sprake was. Als we in deze wereld van globale digitalisering relevant willen blijven, zullen we erg goed moeten worden in ‘sneller en effectiever leren’. Vroeger kon je je hele leven nog dezelfde job blijven doen, maar dat is vandaag niet meer het geval. Werknemers moeten zichzelf snel kunnen aanpassen aan de steeds sneller veranderende maatschappij.”

lerenMien Segers
Hoogleraar Corporate Learning, Maastricht University School of Business and Economics

Hoe pakken we leren bij bedrijven idealiter aan?

“Leren steunt op zeven bouwstenen. Ten eerste moet je urgentie ervaren, een onderwerp moet relevant en uitdagend zijn. Ten tweede moet je aan het roer staan van je eigen kunnen. Leren waarover je zelf zeggingskracht uitoefent is effectiever. Ten derde is in team leren een goed idee. Samen aan de slag gaan is de optimale setting om van en met elkaar te leren. Ten vierde moet je aan kennisdeling doen. De beste resultaten vind je door kennis te delen en in discussie te gaan. Ten vijfde is puur online leren vaak inefficiënt, hybride leren werkt beter. Ten zesde moeten trainingsprogramma’s flexibel zijn, weg dus met de catalogus. Ten slotte moet de assessment goed zitten. Een quiz op het einde van de opleiding werkt niet zo goed, en er moet een dialoog optreden om het effectief te maken.”

Welke valkuilen ondervindt u voor leren op de werkvloer?

“Leren en ontwikkeling moeten tijd en ruimte krijgen. Veel bedrijven denken nog steeds dat meer leertijd minder productie betekent. Maar dat is een erg kortetermijnvisie. Op lange en middellange termijn heeft dat grote gevolgen. Als mensen niet kunnen doorontwikkelen, dan raakt je bedrijf achterop. Je competitief voordeel slinkt dus. De kans is daarnaast groot dat je jonge mensen na enkele jaren kwijt bent. Als zij geen uitdaging krijgen, zijn ze weg. En dat begrijp ik ook, zeker in een markt als deze, waar er erg veel vraag is naar talent. Enkel innovatieve bedrijven die tijd en ruimte geven hieraan, zullen getalenteerde mensen kunnen aantrekken en vooral kunnen vasthouden.”

Welke impact heeft digitalisering op de nood om te leren?

“Er is een noodzaak aan reskilling en upskilling. Het Wereld Economisch Forum stelt dat tegen 2025 50% van onze workforce ge-reskilled moet worden. Als je rond je kijkt, is de dynamiek op de arbeidsmarkt ongelooflijk. Er ontstonden heel wat nieuwe jobs en je ziet regelmatig jobtitels die vijf jaar geleden niet bestonden. Binnen bestaande jobs veranderen de taken ook ongelooflijk. Tegelijk komt er meer aandacht voor big data bij leren. Bedrijven bezitten veel gegevens over leren, wat in theorie het leerproces van werknemers kan verbeteren. Maar de Learning & Development-afdelingen gebruiken deze data nog te weinig, en de data die worden verzameld zijn vaak weinig betekenisvol. Daar is er nog veel werk aan de winkel.”

Vorig artikel
Volgend artikel