natuur
Opinie

Korteweg: ‘Samenleven met de natuur’

04.10.2023
door Fokus Online
natuur

Jaap Korteweg, CEO Those Vegan Cowboys en initiatiefnemer www.nieuwevroenten.nl

Op dit moment werken we vlak over de grens, in Noord-Brabant, aan de ontwikkeling van Nieuwe Vroenten: een toekomstbestendig, zelfvoorzienend leefgebied van 1000 hectare voor 6000 mensen uit alle lagen van de samenleving. Samen met banken, architecten, gebiedsontwikkelaars en Brabanders zoeken we naar een samenleving die weer in balans is met de natuur. 

Het plan voor Nieuwe Vroenten biedt een hoopvol perspectief. We kunnen zelfvoorzienend zijn in voedsel en energie, zonder daarmee de natuur te overbelasten. Maar daar moeten we wel wat voor veranderen. Zo vormt voedsel zonder productiedieren de basis voor Nieuwe Vroenten. Geen enkel gebied op aarde is zo dichtbevolkt met productiedieren als Brabant. Naast de 2,5 miljoen Brabanders leven in mijn provincie ruim 25 miljoen kippen, 5 miljoen varkens en nog een half miljoen koeien en geiten. Om al deze dieren te voeden, gebruiken we ten minste 6 keer meer landbouwgrond dan wij nu in de provincie beschikbaar hebben. 

Wanneer boeren zich concentreren op plantaardige productie, draaien we deze grote afhankelijkheid in één keer om. We kunnen dan op slechts 300 van de 1000 hectare voldoende calorieën produceren om alle 6000 monden te voeden. Dit wil niet zeggen dat al het voedsel binnen het gebied blijft of dat er niets van buiten het gebied kan komen. Wel compenseer je vanuit de zelfvoorzienende gedachte zo voor eten dat van buiten Nieuwe Vroenten komt. Dit is mogelijk met plantaardige, regionale en biologische land- en tuinbouw, en nieuwe technieken zoals precisiefermentatie, waarmee je zonder dieren zuivel-identieke kazen en melk kunt maken. Hier werken we op dit moment aan met mijn bedrijf Those Vegan Cowboys.

We kunnen zelfvoorzienend zijn in voedsel en energie, zonder daarmee de natuur te overbelasten. Maar daar moeten we wel wat voor veranderen.

Door te besparen op grond voor landbouw realiseren we minimaal 30 procent natuur. Deze natuur kan een dubbele functie hebben, zoals een voedsel- of houtproductiebos. Door geen gebruik meer te maken van productiedieren, betekent wonen op Nieuwe Vroenten niet alleen leven in een prachtig landschap, maar ook in een gezonde omgeving zonder uitstoot van fossiele brandstoffen, ammoniak en fijnstof uit veestallen. Uiteraard is Nieuwe Vroenten een afspiegeling van de samenleving. Er is plaats voor iedereen. Daarom is 30 procent van de woningen bestemd voor sociale huur. 

Voor een volledig circulaire woon- en productieomgeving heeft Nieuwe Vroenten een gescheiden rioleringssysteem nodig. Het grijswatersysteem vangt hemelwater op voor de woningen en voedselproductie. Menselijke mest wordt apart opgevangen en verwerkt, zodat deze met de waardevolle mineralen terug het land op kan. Zo sluiten we de kringloop.

Te mooi om waar te zijn? Nee, het kan gewoon, nu al. Met een slimme combinatie van nieuwe techniek en de natuur, die het prima voor zichzelf regelt wanneer ze de kans krijgt, komen we een heel eind.

Vorig artikel
Volgend artikel