zorglandschap
Gezondheid

Nieuwe aanbieders wegwijs maken in het zorglandschap

27.02.2021
door Fokus Online

Je hebt een idee en wilt in het zorglandschap starten. Maar hoe pak je dat aan? Welke stappen moet je daarvoor zetten en met welke partijen krijg je te maken? 

Volgens Vilans, het kenniscentrum voor langdurende zorg, wagen jaarlijks honderden Nederlanders de sprong en starten een eigen zorgonderneming. Maar velen raken al snel verstrikt in het woud van wetten, regels, instanties en websites. Deze constatering was voor de landelijke kennisinstelling aanleiding om een routekaart te ontwikkelen. Die routekaart moet  beginnende zorgaanbieders wegwijs maken in het ingewikkelde zorglandschap. 

Landkaart

In de landkaart wordt informatie meegegeven over de organisaties en instellingen die ondernemers tegenkomen bij de opstart en uitoefening van hun zorgactiviteit. Bij wie meld je je aan, hoe registreer je het nieuwe bedrijf? Er zijn ook heel wat belangenvertegenwoordigers die, behalve belangenbehartiging, eveneens instaan voor kennisuitwisseling. Zo breed als het zorglandschap is, zo veel belangenvertegenwoordigers zijn er in feite. Een overzicht van de bestaande financieringsstromen is ook niet onbelangrijk als je een inkomen uit je dienst wilt genereren. Ook die vind je terug op de landkaart.

Gespecialiseerde begeleiding

Een succesvolle start kenmerkt zich veelal door voorafgaand voldoende kennis op te doen. Dat getuigt Martin van de Graaf, founder van Kloek, een organisatie voor kleinschalig wonen voor mensen met dementie, die bij het opstarten zelf de nodige begeleiding miste. “Je probeert het beste te doen, maar je weet niet alles.” Inmiddels heeft van de Graaf begeleiding gekregen van Waardigheid en trots Op Locatie, een van de kennisinstellingen voor zorgaanbieders die ook in de landkaart opgenomen zijn. 

Ook Paul van Bouwhorst van Linnhorst, een kleinschalige organisatie voor gespecialiseerde ambulante begeleiding aan jongeren en volwassenen in Utrecht, ervoer een moeilijke start. “Het is een hoop geregel om te starten. Je moet zelf uitzoeken hoe alles werkt. Daarbij komt ook nog dat er veel versnippering is tussen bijvoorbeeld gemeentes. Het wordt je niet makkelijk gemaakt.” De laatste jaren heeft Van Bouwhort veel tijd geïnvesteerd in het opbouwen van een netwerk met andere zzp’ers en sociale wijkteams. Hij geeft aan dat regionale netwerken voor hem het belangrijkste zijn. Dat geeft hij aan starters dan ook graag mee: “Kijk als nieuwe zorgaanbieder op welke manieren je je netwerk kunt vergroten. Bel, ga langs en sluit je aan bij samenwerkingsverbanden die er al zijn. Voorkom dat je gaat ronddobberen.”

Lokale zorgverstrekkers

Vilans wil ten slotte, naast praktische informatie van het zorglandschap op de landkaart, ook nog enkele tips meegeven om goed uit de startblokken te komen. Zo wijst het kenniscentrum op het belang van netwerken. Het somt een aantal databases op waar lokale zorgverstrekkers getraceerd kunnen worden. Voor de ondernemers die ondanks een degelijke voorbereiding alsnog dreigen vast te lopen, hebben de cartografen een belangrijke tip: “Laat je niet beknotten door het systeem. Probeer binnen de aangegeven kaders de grenzen op te zoeken om op die manier de zorg te leveren die je wenst te geven.” De landkaart voor nieuw zorgaanbieder kun je online raadplegen voor meer info. 

Vorig artikel
Volgend artikel