Business

Gabriëlle Speijer: Fundamenten voor een digital (pandemic) preparedness

27.02.2021
door Fokus Online

In 2020 was naast de COVID-19-pandemie ook sprake van een infodemic: een snelle en vergaande verspreiding van informatie en misinformatie. Voorbereid zijn betekent snel een onderscheid kunnen maken hierin. Dat vraagt om de beschikbaarheid van waardevolle data. 

Artificiële intelligentie

Technologie bewijst haar dienst in de bestrijding van het nieuwe virus. Zo werd artificiële intelligentie (AI) voor verschillende doelen ingezet. We zagen AI in epidemiologische modellen, al dan niet gecombineerd met andere factoren zoals gedragsvoorspellingen, en als hulpmiddel voor beleidsmakers om de sociale afhankelijkheid en impact van interventies te duiden. Er zijn ook nuttige bijdragen geleverd bij specifieke data en onderdelen in het klinische proces, zoals radiologische detectie van mogelijke cases, en als ondersteunend predictiemodel voor het beloop van aandoeningen. 

Belang van kwaliteitsvolle data

“Om tot een klinisch zinvolle bijdrage van AI te komen, zijn onder andere kwaliteitsvolle data van essentieel belang. Om mijn toevoeging te kunnen leveren als radiotherapeut-oncoloog is een blik op de gehele mens noodzakelijk. Omdat corona een nieuwe ziekte was, wisten we niet welke organen aangetast zouden worden, welke symptomen ermee gepaard gingen en wat de impact van de ziekte zou zijn. Zo zagen we allemaal hoe belangrijk het inzicht in de volledige gezondheidssituatie was en is. Technologie zoals AI kan daarbij geweldig ondersteunen. De FAIR-principes (Findable – vindbaar, Accessible – toegankelijk, Interoperable – uitwisselbaar en Reusable – herbruikbaar) zijn daarbij randvoorwaardelijk.” aldus Gabriëlle Speijer van CatalyzIT.

Digitaal voorbereid zijn is de stap naar een globaal lerend zorgsysteem.

Infodemic: een snelle en vergaande verspreiding van data en misinformatie.
— Gabriëlle Speijer, radiotherapeut-oncoloog HagaZiekenhuis, founder CatalyzIT, HIMSS Future50 International Health IT-leader en lid ICT&health-platform

Toetsbaarheid

Om betrouwbaar gebruik te maken van AI is echter meer nodig. Wat ontbreekt is duiding in context bij de data, want een AI-algoritme of -model voeden betekent kennis en inzichten halen uit diverse dokterspraktijken. Dát cyber-fysieke moment is bepalend, daarin zit de integriteit besloten die technische inregeling behoeft. Onze kennis gaat in het algoritme waarvan we multidisciplinair hebben besloten dat het een nuttige vraagstelling kan beantwoorden. Toetsbaarheid van onze individuele bijdrage op data is essentieel bij de inzet van AI. Zoals we verantwoordelijk zijn voor de zorg en gezondheid van onze patiënt, geldt hetzelfde bij het gebruik van technologie. Wat aan informatie beschikbaar gesteld wordt moet bovendien transparant en continu verifieerbaar en traceerbaar zijn. 

Infodemic: een snelle en vergaande verspreiding van data en misinformatie.

Digitaal voorbereid zijn

Vertrouwen is de basis van ons vak, nu moet dit nog terugkomen in het fundament van de technologische ondersteuning. Dan spreken we niet meer over data uit een bepaald samenwerkingsverband of land, maar data waarvan transparant inzichtelijk is hoe die tot stand zijn gekomen, wat ermee mag, bij wie je om toestemming moet vragen… Digitaal voorbereid zijn is de stap naar een globaal lerend zorgsysteem. Pas dán kan ik als dokter zorg verlenen in een vertrouwelijke een-op-eenrelatie en exponentieel bijdragen aan de publieke gezondheid. Aan ons de vraag of we reactief doorgaan op het digitaliserende pad of dat we samen die noodzakelijke stap zetten. 

Vorig artikel
Volgend artikel