Digitale zorg
Business

Corona als katalysator voor digitale zorg

Niets staat stil. Alles evolueert. Zo ook ons zorgtraject en de manier waarop we ziektes genezen, behandelen en vooral voorkomen. Twee zaken springen in het oog: big data zullen binnen de zorg een boost krijgen en we gaan meer inzetten op preventie. Waarom een ziekte genezen met dure medicijnen als we die in de toekomst kunnen voorkomen?

Preventie door nieuwe technologie

Hoe minder mensen ziek worden, hoe minder het kost aan zorg en hoe makkelijker het is om te anticiperen. Preventie is essentieel en daar kan nieuwe technologie een absolute boost aan geven. Carole Absil is actief binnen Agoria Healthcare Traject en weet dat de medische toekomst in handen ligt van vergaande data-analyse en preventie: “Als mensen over innovatie binnen de farmaceutische sector praten, denken ze vaak enkel aan geneesmiddelen, maar het gaat een stuk verder.” 

Een intensieve samenwerking tussen de farmaceutische sector, de biotechnologie, de digitale wereld en de industrie heeft veel invloed op ziektepreventie. “80 procent van de zorguitgaven wordt aan 20 procent van de bevolking toegeschreven. Die kosten worden gemaakt tijdens de laatste twaalf maanden van een leven. Dat kost de sociale zekerheid heel wat. Vandaag wordt maar 3 procent van de uitgaven besteed aan het voorkomen van ziekte en aan gezond blijven, daar liggen dus mogelijkheden. Zeker als die vier spelers actief gaan samenwerken. Preventie wordt in de toekomst veel belangrijker dan de genezing of behandeling.”

Betere gezondheid

Christine Rompa is woordvoerster bij Zilveren Kruis Nederland en stelt dat zorginnovaties ondersteunen bij een betere gezondheid. “Er bestaan digitale coaches die patiënten ondersteunen om in kleine stapjes te werken aan een gezondere leefstijl. Maar de innovaties die ingezet worden bij mensen die ziek zijn, kunnen ook ingezet worden om zorg te voorkomen. Een goed voorbeeld is HartWacht, een telemonitoringssysteem voor patiënten met hartfalen. De inzet van deze e-health-tool geeft aantoonbaar effect op de gezondheid: minder ziekenhuisopnamen en polikliniekbezoeken.”

80 procent van de zorguitgaven wordt aan 20 procent van de bevolking toegeschreven.

— Carole Absil, Agoria Healthcare Traject

Preventietraject

Door nauwkeurige en hightech data-analyse komen patiënten sneller terecht in een preventietraject. Absil: “Door analyse van DNA kunnen we in de toekomst anticiperen vóórdat iemand diabetes krijgt. Ingrijpen dus voor de ziekte zich ontwikkelt. Chronische aandoeningen worden momenteel vaak te laat opgespoord waardoor veel kwaad geschiedt. Voorkomen is altijd belangrijker dan genezen. Dankzij nieuwe technologieën schakelen we sneller en behoeden we patiënten voor het te laat is.”

De behandeling van een patiënt zal ook een andere mindset teweegbrengen: “Momenteel kijken we naar wat een patiënt nodig heeft en hoe we een ziekte kunnen beheersen. Digitalisering helpt bij de ondersteuning, maar in de toekomst gaan we veel meer naar gestructureerde data-analyse.” Absil is duidelijk over de innovatieve tendensen: “Het digitale perspectief wordt allesomvattend. We zullen letterlijk in de glazen bol kijken en informatie geven die 100 procent correct is voor het individu. Daaraan kan de perfecte behandeling gekoppeld worden.”

Corona als katalysator voor digitale zorg

Digitale zorg

Rompa beaamt: “Digitalisering is al jaren niet weg te denken uit het leven van velen. Boodschappen bestel je via een app, bankieren doen we online, foto’s maken we digitaal. Ook de zorg blijft niet achter wat betreft digitalisering, maar veel mogelijkheden blijven nog onbenut. Zelf investeren we de laatste jaren flink in het beter benutten van de mogelijkheden van telemonitoring en online contact in de zorg. Het betekent meer eigen regie, flexibiliteit en comfort voor de patiënten. De coronacrisis heeft het gebruik van digitale zorg een boost gegeven.

Het is verstandig om ook na deze periode heel goed te kijken naar de positieve én negatieve effecten. Als we dat niet doen, missen we een unieke kans om te leren van de versnelde ervaringen die we hebben opgedaan. Die ervaring is goud waard. Veel patiënten hebben er baat bij en voor veel artsen en verpleegkundigen kan het een ontlasting zijn. Gezien de stijgende vraag naar zorg en het arbeidsmarktprobleem is het nu belangrijk om de goede dingen te behouden.”

27.02.2021
door Daan Vanslembroeck

Ontdek meer

Vorig artikel
Volgend artikel