samenwerking
Business

‘Berusting of samenwerking?’

24.02.2019
door Fokus-online.be

Op het eerste zicht lijkt 2019 vooral instabiliteit en onzekerheid te brengen. Die uitdagingen bieden echter ook kansen om onze samenleving naar een hoger niveau te tillen. Maar dan moeten we allen samenwerken om over de hogere lat te geraken.

Internationaal dreigen er handelsoorlogen, de Europese Unie staat onder zware druk en eind vorig jaar viel onze federale regering, na onenigheid over de aanpak van internationale migratie. Toch moeten we blijven geloven in vooruitgang en samenwerking, want de wereld is volop in verandering.

Duidelijke bewustwording

De digitalisering en samenwerking opent een waaier aan toepassingen en mogelijkheden. De jobs die robots innemen, krijgen we in veelvoud terug in nieuwe en andere ondernemingen en sectoren. De samenwerking van artificiële intelligentie en slimme netwerken zullen onze manier van leven, wonen en werken drastisch veranderen. De duidelijke bewustwording dat we meer moeten inzetten op de verduurzaming van onze samenleving, vertaalt zich nu al in beleid en concrete realisaties.

Context van globalisering

De vergrijzing vormt een bijkomende uitdaging. De welverdiende oude dag moet betaalbaar blijven met leefbare pensioenen. We moeten dus meer mensen aan de slag houden, op een werkbare en houdbare samenwerking. Daarmee lossen we ook deels de structurele schaarste op de arbeidsmarkt op. Dat alles gebeurt in een context van globalisering. 80 procent van de Vlaamse productie wordt uitgevoerd. De boutade dat de wereld een dorp geworden is, klopt niet alleen voor onze bedrijven. Ook jongeren werken steeds vaker over de grenzen heen.

Verandering is van alle tijden, maar zelden kwamen er zoveel fundamentele omwentelingen in één keer en op zo’n korte tijd op ons af.

Verandering

Wie het bovenstaande nog eens leest, komt veel woorden tegen die eindigen op ‘-ing’. Niet toevallig, want die woorden hebben een connotatie van verandering. Beweging. Kering. Samenwerking. Alleen al ons woordgebruik typeert het tijdsgewricht waarin we leven. Verandering is van alle tijden, maar zelden kwamen er zoveel fundamentele omwentelingen in één keer en op zo’n korte tijd op ons af. Niet iedereen kan dat alles meteen vatten. Geen wonder dat sommigen op straat komen: de ene uit angst voor verandering, de andere net omdat die verandering niet snel genoeg gaat.

State-of-the-art

We mogen ons echter niet laten leiden door die andere ‘-ing’-woorden: verlamming, verzuring en berusting. Vastklampen aan wat we hebben, leidt tot achteruitgang. We moeten de nieuwe maatschappij en economie omarmen en zien als één grote uitdaging, die we moeten aanpakken in verbinding. Onze bedrijven moeten state-of-the-art zijn: koploper in onderzoek en ontwikkeling, kampioenen in innovatie, en wereldleiders in nieuwe producten en diensten. Dat vereist jongeren die opgeleid zijn met de nieuwste technieken en de juiste attitude om te excelleren. Want samenwerking van ondernemingen zorgen voor welvaart, die opnieuw herverdeeld wordt in publieke opdrachten en ondersteuning voor wie het nodig heeft.

Zonder sterke ondernemingen en samenwerking dreigt er verval. De spreekwoordelijke lat moet hoog gelegd worden om de uitdagingen van 2019 en verder het hoofd te bieden. Door verbinding en samenwerking, geraken we er zeker over.

Vorig artikel
Volgend artikel