Alken-Maes
Carrière

Leven in de brouwerij: het hybride werken bij Alken-Maes

Zeker sinds COVID-19 zijn termen als ‘het nieuwe werken’ en ‘hybride werkplek’ schering en inslag. Maar is dat wel allemaal zo gemakkelijk te organiseren? Wat bijvoorbeeld in een productieomgeving zoals brouwerijen, waar medewerkers alleen maar ter plaatse hun functie kunnen uitoefenen? We legden ons oor te luisteren bij Manu Larose, hr-director bij Alken-Maes.

Grote uitdaging

Het hybride werken is absoluut een blijver, daar is iedereen vandaag het over eens. Maar dat stelde een organisatie als Alken-Maes voor een grote uitdaging, aangezien het tot voor de crisis die cultuur absoluut niet had. “Aanwezig zijn op de site was tot aan de COVID-19 crisis de norm in ons bedrijf. Thuis- of op afstand werken werd toen eerder sporadisch toegepast”, vertelt Manu Larose daarover. “De crisis leerde ons echter dat de organisatie perfect bleef draaien als – een deel van – onze medewerkers gedeeltelijk of volledig van thuis uit konden werken. Bijgevolg hebben we samen met de sociale partners en leidinggevenden een policy uitgewerkt die structureel telewerken faciliteert. Waarbij minimaal twee dagen kantoorwerk en één dag per week thuiswerk de norm is, aangevuld met twee zogenaamde ‘flexdagen’ die zelf ingevuld kunnen worden.”

“Uiteraard geldt die policy alleen voor de collega’s voor wie dat mogelijk is. Onze mensen in de brouwerij, cidrerie en mouterij moeten uiteraard ter plaatse aanwezig zijn om de productie draaiende te houden. Bij de uitrol van onze hybride policy hebben we gewerkt rond vier principes. Flexibiliteit, vertrouwen en transparantie, leadership – wat neerkomt op zelf verantwoordelijkheden nemen – en connectie. Dankzij deze 4 principes kunnen we de nodige vrijheid aan de teams geven om hun agenda zelf te gaan bepalen. Een mooi staaltje leadership, zonder dat de verbondenheid van de collega’s eronder zal lijden. Daar zijn we echt trots op.”

De crisis leerde ons echter dat de organisatie perfect bleef draaien als – een deel van – onze medewerkers gedeeltelijk of volledig van thuis uit konden werken.

Omschakelen naar telewerk

Wie als organisatie heel snel moet omschakelen, omdat er nog geen cultuur van telewerken bestond, wordt ongetwijfeld ook met de nodige uitdagingen en valkuilen geconfronteerd. Welke die precies waren, willen we graag weten. “In ons geval was dat vooral het feit dat sommige functies in aanmerking kwamen voor telewerk en andere helemaal niet”, antwoordt Manu Larose. “Zo hebben we ondervonden dat onze teamleaders beter op de site aanwezig waren om de nodige opvolging te garanderen. We moesten met andere woorden op zoek naar een manier die alles werkbaar hield. Daarbovenop had de crisis en het vele telewerk een flinke knauw gegeven aan het gevoel van samenhorigheid binnen onze organisatie. Een gevoel dat voor COVID-19 heel sterk aanwezig was binnen Alken-Maes.”

“Op het moment dat dit weefsel werd aangetast, merkten we op dat dit een negatieve impact had op de motivatie van onze collega’s. Het was dan ook niet verwonderlijk dat toen we de kantoren weer openstelden, veel mensen enorm hard verlangden om terug te keren. Dat gezegd zijnde, hadden natuurlijk ook veel collega’s de voordelen van thuiswerk ingezien en wilden ze dit stukje extra vrijheid niet terug kwijt. Zoals je merkt zijn dat een heleboel emoties en reacties waar wij als organisatie rekening moesten mee houden. Een uitdaging, maar ook heel boeiend. Omdat er nieuwe opportuniteiten ontstonden.”

Alken-Maes

Verandering

COVID-19 bracht heel wat verandering, en als er één ding is waar mensen niet van houden, dan is het verandering. Manu Larose: “Mensen meekrijgen in dat traject van transformatie was een prioriteit, maar tegelijkertijd niet evident. Het belangrijkste was en is om onze mensen geëngageerd te houden. En dat doen we in de eerste plaats door heel open te communiceren. Maar ook door alle projecten te kaderen binnen onze zogenaamde strategische marathonvisie. De komende periode wordt lastig en uitdagend, maar met de finishline voor ogen zal dat lukken. Met andere woorden: transformatie en veranderingen worden het best ondersteund vanuit een langetermijnvisie. Waarbij mensen de nodige ondersteuning en tools worden aangereikt om hen mee te krijgen.”

“Dat vraagt ook een nieuwe vorm van leiderschap, met aandacht voor het mentale welzijn van de medewerkers. Daar hebben we ook tijdens de crisis heel sterk op ingezet. Bijvoorbeeld met online workshops, of via virtuele koffiemomenten waar iedereen bij aanwezig was. Omdat wij een brouwerij zijn en bier geassocieerd wordt met “enjoyment of life” was dat ook een belangrijke insteek om onze mensen ge-engageerd te houden. Zo hadden we virtuele biertastings, namiddag dj sessies, vlogs en een quiz. Ook naar de toekomst toe werken we aan verschillende initiatieven om mentaal welzijn structureel te ondersteunen.”

Om al die redenen werken mensen graag bij Alken-Maes of ze nu tewerkgesteld zijn in de brouwerijen, de mouterij of de cidrerie, en ongeacht hun functie in logistiek, marketing, sales of support… concludeert de hr-director. Goed voor een veelheid aan functies en een aangename synergie. Met de grootste aandacht voor ondernemerschap en autonoom werken.

03.11.2021
door Fokus Online

In samenwerking met

Brouwerij Alken-Maes, het op een na grootste brouwbedrijf van België, ontstond in 1988 uit de fusie van Brouwerij Maes en de Brouwerij van Alken. Beide brouwerijen kenden een rijke voorgeschiedenis, die teruggaat tot omstreeks 1880. In 2008 werd Alken-Maes overgenomen door de Nederlandse HEINEKEN-groep. Alken-Maes heeft een heel mooie portfolio aan bieren en ciders, waarvan de meest bekende merken ongetwijfeld Cristal, Desperados, Maes, Grimbergen en Strongbow zijn om er maar enkele te noemen. Momenteel lopen er zo’n dertig vacatures in de verschillende vestigingen.

Ontdek meer

Vorig artikel
Volgend artikel