Ideaal Duaal

‘Dat onderwijs zo intensief met ondernemingen samenwerkt, dát is pas innovatief’

24.05.2019
door Fokus Online

Hoe belangrijk soft skills zijn in de wereld van de harde wetenschap, dat vertelt Stephane Berghmans, CEO van Technopolis. Hij denkt na over de rol van de leerkracht in de toekomst – wat ons toelaat een duik te nemen in zijn ideeën over duaal leren in een door technologie gedreven toekomst.

Muziekanalogie

Stephane Berghmans hanteert een eigen filosofie als het op duaal leren aankomt. Hij start met een muziekanalogie om die kracht bij te zetten. “90 procent van de mensen die luisteren naar muziek doet dat zonder er echt iets mee te doen. 9 procent gaat effectief aan de slag in de muziekwereld en 1 procent groeit uit tot een topmuzikant. Wij willen hetzelfde doen met wetenschap.” Technopolis wil met andere woorden dat 90 procent van de mensen van de wetenschap geniet en erdoor gefascineerd is, wat er misschien toe leidt dat die 9 procent er verder in gaat en dat 1 procent uiteindelijk topwetenschapper wordt.

“Duaal leren wordt op eenzelfde manier ingevuld: je laat jongeren proeven van wat een beroep is, zodat ze later gerichtere keuzes kunnen maken. Dat is ook interessant voor STEM. Het is weliswaar niet de bedoeling dat we iedereen in STEM-richtingen sturen, maar dat we jongeren wel de kans geven om van wetenschap te proeven en dat ze ervoor kunnen kiezen als ze dat willen.”

Ruimte om te experimenteren 

Als voorbeeld voor een ideaal duaal-traject kijkt de CEO naar de Verenigde Staten: in New York bestaat er namelijk een universiteit, speciaal opgericht rond duaal leren. Daar brengen ze industriëlen en docenten samen voor de klas. Ongezien in eigen land nog, maar dat het vooruitstrevend is, staat buiten kijf voor Berghmans. “Zo vallen jongeren die minder geïnteresseerd zijn in het academische en meer in het praktische niet uit de boot. Als je als onderwijsinstelling de invulling en opvolging van het leertraject deelt, dat is pas innovatief. Bedrijven hebben dat ook moeten leren. Zo krijg je resultaten. Leren op de werkvloer betekent niet alleen doen wat je geleerd hebt, maar ook experimenteren en leren uit je fouten. Dat kan bij ons. En een belangrijk startpunt kunnen de ideeën zijn die vanuit IdeaalDuaal komen.”

“Het wordt snel vergeten hoe zeer de sociale of humane wetenschappen nodig zijn in de bedrijfswereld.”

De IdeaalDuaal-campagne blijkt dan ook de perfecte bondgenoot te zijn voor Technopolis, die heel duidelijk wil inzetten op co-creatie: met de buitenwereld, de bedrijven, hun bezoekers, de overheid en natuurlijk met het onderwijs. “Vroeger dachten we dat we alles zelf gingen uitvinden, nu weten we dat dat simpelweg niet kan. De IdeaalDuaal-campagne van SYNTRA Vlaanderen kan ons daarbij helpen”, geeft Berghmans aan. De taak die Technopolis op zich wil nemen, betrekt een centrale positie binnen de verschillende partijen voor co-creatie die hij net opsomde, en die elk hun eigen doel hebben. “Wij willen eigenlijk in het midden gaan zitten en een faciliterende rol spelen vanuit de technologische expertise die we hebben, en een platform vormen dat de discussie tussen die verschillende spelers mogelijk maakt.”

Menselijke skills

Als we samen met Berghmans onze blik naar de toekomst van duaal leren richten, pakweg zo’n tien jaar van nu, ziet de Technopolis-topman vooral de ontwikkeling van heel veel skills, aangeleerd in een bedrijfscontext. “Ik merk het bij mezelf ook. Heel dat menselijke stuk werd me niet aangeleerd tijdens mijn studies”, blikt hij terug op zijn eigen leertraject. “Ik zou er enorm veel voordeel aan gehad hebben om ook de soft skills te leren. Ik denk dat er snel wordt vergeten hoezeer die sociale of humane wetenschappen nodig zijn in de bedrijfswereld. En zeker wanneer artificiële intelligentie en robots steeds meer deel zullen uitmaken van onze maatschappij.”

De menselijke skills zoals empathie en samenwerken groeien volgens hem dan ook steeds meer in belang, net omdat de hardere wetenschappen deels overgenomen kunnen worden door machines. “Informatie zal veel sneller beschikbaar zijn. De leerkracht zal ons daarin moeten begeleiden als een coach, die ons vertelt hoe we dat moeten interpreteren. Leerkrachten moeten kinderen en jongeren leren werken met de tools die beschikbaar zijn.” Hij sluit af met het idee van leren en laten leren: “Ik denk dat we ook moeten kijken naar hoe mensen zich levenslang kunnen bijscholen. Omgekeerd duaal leren voor de oudere mensen wordt ook noodzakelijk, zodat ze terug naar school kunnen gaan terwijl ze al werken.”

Vorig artikel
Volgend artikel