Home Ideaal Duaal “Levenslange opleiding aanbieden helpt ons in de war for talent”

Koen De Leus

“Levenslange opleiding aanbieden helpt ons in de war for talent”

Als grootste bank van België erkent BNP Paribas Fortis het belang van levenslang leren. Binnen de bank lopen dan ook heel wat projecten om medewerkers voortdurend bij te scholen. Maar ook buiten de bankwereld heeft duaal leren absoluut zijn plaats, zegt hoofdeconoom Koen De Leus.

“Recent schreef ik een boek, ‘De Winnaarseconomie’, waarin ik beschrijf hoe de wereld almaar sneller verandert door de digitalisering en hoe daardoor het begrip ‘job voor het leven’ eigenlijk niet meer bestaat. Je moet je constant bijscholen om mee te zijn. Dat sluit perfect aan bij de IdeaalDuaal-wedstrijd. Er zijn studies die aantonen dat wie het beste omgaat met die digitalisering en wie zich voortdurend bijschoolt, zowel in scholen als op de werkvloer, de kansen op ‘inzetbaarheid’ enorm vergroot in de toekomst.”

Hoe zie je duaal leren evolueren in de toekomst?

“Het is al een zeer nuttig instrument voor technische beroepen, maar het zal ook meer en meer zijn plek vinden op bijvoorbeeld onze universiteiten. Neem nu alles wat met machine learning en artificiële intelligentie te maken heeft. Via duaal leren kun je echt ondervinden hoe zoiets concreet wordt ingezet in bedrijven. Zo krijg je veel meer een aansluiting tussen wat scholen aanleren en wat bedrijven vragen aan competenties. Ook in het hoger onderwijs wint duaal leren aan belang. Er zijn al heel wat projecten opgestart, maar dat mag gerust nog uitgebreid worden. Duaal leren is een methode voor vele doelgroepen: leerlingen, studenten, werknemers…”

Helpt het ook bij het matchen van vacatures en werkzoekenden?

“Ik denk het wel. We hebben in België nu een vacaturegraad van 4,5 procent, dat wil zeggen dat zoveel procent van alle jobs ‘open’ staan. Dat is een van de hoogste cijfers in Europa en ook voor ons land een van de hoogste cijfers van de laatste twee, drie decennia. Er moet dus wel iets gebeuren. We hebben meer werkzoekenden dan vacatures en toch geraken die jobs niet ingevuld. Dat geldt zowel voor hoog- als laaggeschoolden. Duaal leren kan dat voor een stuk mee helpen remediëren door op een innovatieve manier hiermee om te gaan, bijvoorbeeld door werknemers tijdens hun loopbaan meer te laten leren over jobs buiten hun organisatie, buiten hun sector of skills/jobs die nodig zijn in de toekomst. Daarnaast vind ik dat leerlingen ook beter geïnformeerd moeten worden over welke studierichtingen hen de beste kansen op de arbeidsmarkt geven. Iedereen is vrij om te doen wat hij wil, maar als iedereen Geschiedenis of Pol. & Soc. gaat studeren en er is simpelweg geen vraag naar… Met alle respect, maar dan is er toch een probleem.”

Hoe pakken jullie levenslang leren binnen BNP Paribas Fortis aan?

“Wel, in totaal hebben we in 2018 zo’n 450.000 uur aan gevolgde opleidingen gedaan, 200.000 uur in de klaslokalen en 250.000 uur aan digitaal leren. We hebben nu een eigen digitaal leerplatform waar we continu nieuwe, korte leerinhouden aanbieden, bijvoorbeeld over chatbots of over artificiële intelligentie. Duaal kan dus ook nog aangevuld worden met digitaal leren. In het kantorennet is er al sinds 2016 een opleidingsprogramma om de digitale skills van onze mensen op te krikken. Er zijn ook learning communities opgericht, een soort intern sociaal netwerk rond opleidingen en leren. Daarnaast is er ook elk jaar een Career Counseling Day, waar hr-mensen met medewerkers rond de tafel gaan zitten om eens na te denken over hun carrière: wat zijn hun ambities? Wat willen ze graag doen? Hoe willen ze dat bereiken? Hoe kunnen wij daarbij helpen? Daar hebben tot nu toe al 500 mensen aan meegedaan en in 2019 gaan we dat nog breder uitrollen.”

Loopt de banksector hierin voorop?

“Ik denk dat de meeste banken wel soortgelijke programma’s hebben, ja. Veel hangt ook af van hun omvang. Het is vaak: hoe groter de bank, hoe meer ruimte er voor zulke zaken is, omdat de schaalgrootte ook meespeelt. De banken zijn ook wel voortrekker, omdat we een van de eerste sectoren zijn die door de digitaliseringsgolf geraakt worden. In de banksector is er historisch ook altijd veel reglementering en wetgeving geweest, die vaak veranderd is. En je moet daarvan op de hoogte zijn als werknemer, vandaar dus dat extra opleidingen een beetje in ons bloed zit. Voor ons is het ook een troef in de war for talent: als je potentiële sollicitanten een voortdurend opleidingstraject kunt aanbieden, ga je sneller mensen overtuigen om voor jou te komen werken.”

MEER

Een tijd in het buitenland brengt duidelijkheid

Bert Vanhalewyck Zit je in de knoop over de richting die je wilt uitgaan met je studies? Afstand – en dat mag je letterlijk nemen – kan de oplossing brengen.

‘De ‘smart city’ ten dienste van onze stedelingen’

Jack MikkersHet welbekende enthousiasme van premier Rutte kende geen weerga toen we in 2016 in het Torentje ons idee voor een nationale Smart City strategie bespraken. Volgens hem vergde dat een brede aanpak, die niet bij een van de ministeries moest liggen.

Grenzen verleggen of verdwijnen?

ondernemen Ondernemen in een open economie als de Belgische is per definitie internationaal. Ons land is een deur op de wereld. Met heel wat kansen, maar ook uitdagingen. Onze ondernemers zijn plantrekkers. Maar ook de overheid moet haar rol spelen.

Lean management: invloed van je werkplek op je productiviteit

Lean managementDe alom gekende lean filosofie toepassen op de werkvloer en er zo voor te zorgen dat medewerkers gelukkiger en dus productiever worden. Of hoe een aangename werkplek wel degelijk een invloed heeft op de productiviteit.

Medewerkers maken (of kraken) employer branding

Het imago van je onderneming bepaalt steeds vaker het succes van een ingevulde vacature. Hr-afdelingen zien in employer branding dan ook een welgekomen reddingsboei als...

De heilige drievuldigheid

TechnologieInternet Of Things, Artificial Intelligence en blockchain: het zijn drie sterk opkomende technologieën die vooralsnog vooral afzonderlijk van elkaar worden genoemd. Jammer, want als trio hebben ze het potentieel om écht revolutionair te zijn.