-1.4 C
Antwerp
19 januari 2019

Wat is werkplekleren?
Syntra Vlaanderen pakt uit met dataplatform rond duaal leren
W
.

SYNTRA Vlaanderen, het Vlaams Agentschap voor ondernemersvorming, legt de laatste hand aan een nieuw dataplatform waarin het alle mogelijke gegevens over werkplekleren gaat samenbrengen en verrijken. Vanaf september volgend jaar moet het platform beschikbaar komen.

Innovatieve oplossing
Met het nieuwe dataplatform van SYNTRA Vlaanderen moet meer data ontsloten worden, kunnen analyses worden opgesteld en inzichten worden verworven, zeggen Marie-Sophie Callens, medewerker data, monitoring en digitalisering en Jean-Philippe Ghys, teamverantwoordelijke ICT bij SYNTRA Vlaanderen. “Het startschot van het platform was een project dat we ingediend hebben bij het PIO, het Programma Innovatieve Overheidsopdrachten dat onder het departement Economie, Wetenschap en Innovatie valt. Hun missie is om zoveel mogelijk overheidsproblemen via innovatieve oplossingen aan te pakken, samen met de private markt. Met de invoering van duaal leren, ter vervanging van het vroegere Leren en Werken, schreef dit project zich daar perfect in in.”

Voeden met data
Het nieuwe platform moet in eerste instantie de vraag en het aanbod rond duaal leren beter op elkaar afstemmen en zal via verschillende bronnen gevoed worden. “Een eerste belangrijke bron van data wordt SYNTRA Vlaanderen zelf”, zegt Marie-Sophie. “We gaan onze eigen gegevens bij elkaar brengen, bijvoorbeeld over waar er werkplekken zijn en welke kenmerken die hebben en die aanvullen met data over waar er scholen zijn en hoeveel leerlingen die hebben. Al die data wordt gekoppeld en verder verrijkt, bijvoorbeeld met mobiliteitsgegevens: hoe gemakkelijk is het om een bepaalde school te bereiken?”

Alle onderwijsvormen
“We gebruiken daarvoor data die al als open data beschikbaar en werken ook samen met partners zoals Departement Onderwijs en Vorming, de Kruispuntbank Ondernemen en de RSZ.” Ook niet onbelangrijk: de lancering van het platform zal gebeuren over alle verschillende onderwijsvormen heen, zodat ook TSO-scholen, die dit soort opleidingen met werkplekleren in regel nog niet aanbieden, toch mee opgenomen worden in het aanbod. In 2018 zullen minstens 200 scholen meestappen in het systeem met 1.100 leerlingen. Vanaf 1 september 2019 wordt het systeem over heel Vlaanderen uitgerold.

Aanbevelingen per gebruiker
“Met alle geaggregeerde gegevens zullen we per gebruiker aanbevelingen kunnen doen”, pikt Jean-Philippe in. “Want de situatie van een minderjarige zonder auto is natuurlijk anders dan voor iemand die al wel een rijbewijs heeft. Andere typische use cases zijn bijvoorbeeld: waar is er nog een werkplek nodig, zodat we scholen en bedrijven in contact kunnen brengen? Of waar zijn er tekorten en waar zijn er overschotten? Of waar moeten er nieuwe opleidingen komen? Zo kunnen we scholen helpen om hun aanbod aan de noden te passen.

“Met alle geaggregeerde gegevens zullen we per gebruiker aanbevelingen kunnen doen” Jean-Philippe Ghys

API voor ontwikkelaars
Alle data zullen ook ter beschikking komen van onafhankelijke ontwikkelaars zodat ook zij er mee aan de slag kunnen gaan. “Ook bijvoorbeeld universiteiten en onderzoeksinstellingen zullen er voor hun research hun voordeel mee kunnen doen”, zegt Marie-Sophie. “De data kan op verschillende plekken terechtkomen: websites, webservers, een Powerpoint op een Sharepoint, noem maar op…”

Onderzoeksfase
Momenteel zit het platform nog in een onderzoeksfase waarin onder meer bepaald zal worden welke bronnen precies worden ingezet. “We zijn ook een inhoudelijke en technische analyse aan het doen, bijvoorbeeld over het formaat van de data die we gaan hanteren”, zegt Jean-Philippe. “Vanaf 1 september volgend jaar moet het platform over heel Vlaanderen actief zijn. In eerste instantie zullen we er data opzetten van tienduizend leerlingen die aan werkplekleren doen, tienduizend ondernemingen die plaatsen aanbieden en vijfentwintigduizend aanvragen rond werkplekken. Maar de verwachting is dat die hoeveelheid nadien nog snel zal toenemen.”

Stap per stap
“We gaan het stelselmatig aanpakken”, zegt Marie-Sophie, “we gaan het platform eerst zoveel mogelijk vullen met data en daarna zullen we oplossingen creëren. Uiteraard kijken we ook wel een beetje in de richting van onze partners en hopen we dat ook zij interessante toepassingen hiervoor gaan ontwikkelen. Zodra alle mogelijkheden en functies van het platform goed gekend zijn, zullen die waarschijnlijk wel vanzelf komen.”


Meer over….

Syntra Vlaanderen is een verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse Overheid, beleidsdomein Werk en Sociale Economie. Het agentschap wil uitgroeien tot een innovatief en inspirerend regieagentschap inzake duaal leren en ondernemersvorming in Vlaanderen. Syntra Vlaanderen wil een thought leader zijn die via een sterk netwerk alle relevante spelers met elkaar verbindt, inspireert en zo kennis samenbrengt. 

De visie op opleiden vertrekt vanuit een model waarbij de lerende/ondernemer centraal staat en zijn eigen opleidingstraject in handen neemt om zich voor te bereiden op de wereld van morgen. Digitale technologie neemt hierbij een belangrijke plaats in. Het brengt de opleiding dichter bij de lerende/ondernemer (leren en begeleiden op afstand), maakt een flexibele manier van opleiden mogelijk (op het tempo van de lerende) en laat toe het totale opleidingstraject op te volgen vanuit verschillende invalshoeken: de lerende, het bedrijf/de kmo, de docent.

 

 


 

Lees meer.

Draag circulair, consumeer fair

Altijd jezelf al meer...

Vitamine D: het zonnetje onder de vitaminen

Vitamine D, dat vooral wordt aangemaakt wanneer onze huid aan zonlicht wordt blootgesteld, speelt een veel belangrijkere rol in onze gezondheid dan de meeste mensen beseffen. Zo is het niet alleen onmisbaar voor onze botgezondheid, maar vormt het ook een belangrijke ondersteuning van ons immuniteitssysteem.

Meer dan een verpakking

Een product in een standaard verpakking die helemaal niets aan de verbeelding overlaat? Liever niet, toch? Deze zes innovatieve verpakkingen verleggen liever wat grenzen en maken de wereld niet enkel een tikkeltje mooier, maar ook veel leuker.   

Patrick Marck: ‘Troeven genoeg om te slagen, maar tijd dringt’

De Belg is een ervaren online shopper, maar kiest vaak voor buitenlandse webshops. Patrick Marck, directeur FeWeb, vindt het hoog tijd dat Belgische ondernemers de digitale revolutie omarmen.

‘We moeten anders gaan werken’

‘Het kan allemaal’. Het zou zo de slogan kunnen zijn van een jobadvertentie waar alle vrouwen op zouden solliciteren. Een succesvolle carrière, een relatie en kinderen: alles perfect in balans. De werkelijkheid is helaas anders. “De helft van de vrouwen heeft het moeilijk om het werk met het gezin te combineren.”

Joris Relaes: ‘Een duurzame toekomst voor de landbouw’

Hoe voeden we de wereld zonder daarbij de draagkracht van onze aarde te overschrijden en het klimaat verder op te warmen? Hoe geven we ruimte aan voedselproductie en bouwen we klimaatrobuuste landschappen, die tegelijk ook ademruimte geven aan de groeiende steden?

Archief.

Griet Deceuster:‘Onze visie op mobiliteit verandert’

Eeuwenlang zijn steden drukke plaatsen geweest, en ongetwijfeld zullen ze dat ook in de toekomst blijven. Maar de mobiliteitsoplossingen van morgen zullen verschillend zijn van die van vandaag. Griet Deceuster, directeur TM Leuven: “We gaan minder en minder zelf rijden, en meer en meer van diensten gebruik maken.”