acties
Goed doel

Acties die een verschil maken

24.12.2020
door Fokus-online.be

Armoede-indicator

Op 17 oktober van dit jaar, de internationale dag van de uitroeiing van armoede, publiceerde het Belgische statistiekbureau Statbel de meest recente cijfers omtrent armoede in ons land. De armoede-indicator, opgesteld in het kader van de Europa 2020-strategie, toonde aan dat 19,5 procent van onze bevolking beschouwd wordt als risicogroep voor armoede of sociale uitsluiting. 19,3 procent geeft daarbovenop aan moeilijk de eindjes aan elkaar te kunnen knopen op het einde van de maand.

Armoede: inzichten leiden tot actie

Om armoede nog concreter te kaderen, kunnen we de groep onderverdelen in dat deel van de bevolking dat leeft in een huishouden met lage werkintensiteit (12,4 procent), in monetaire armoede (14,8 procent) – een huishouden met een totaal beschikbaar inkomen lager dan 1.230 euro per maand – en een groep Belgen die geconfronteerd wordt met ernstige materiële deprivatie – zo’n 4,4 procent.

Wegwerken van ongelijkheid en desinformatie

Het concretiseren van deze cijfers zijn uiteraard belangrijk voor de inzichten die ze met zich meebrengen, maar nog crucialer voor de acties die hieruit kunnen volgen. Tal van vzw’s en particulieren zetten zich het hele jaar door in om ongelijkheid en desinformatie omtrent armoede in ons land uit de weg te helpen. Buurtwerk ’t Lampeke uit Leuven en La Cité Joyeuse uit Sint-Jans-Molenbeek zijn er daar twee van. Samen met Fokus/Smart Media Agency werken zij mee aan de eerste ‘plantperiode’ van de liefdadigheidscampagne ‘Seeds of Happiness’: het schenken van nieuw speelgoed en boeken aan kinderen en jongeren – met dank aan een heleboel gulle partners die deze middelen voorzien. Geen betere periode voor een warme gift dan de uitzonderlijk bizarre feestdagen van 2020.

acties

Uitgelicht: buurtwerk ’t Lampeke en La Cité Joyeuse

“Buurtwerk ’t Lampeke is expliciet afgestemd op mensen die, om welke reden dan ook, maatschappelijk kwetsbaar zijn of dat dreigen te worden”, vangt Lieven Verlinde van de Vlaamse buurwerking aan. “We zijn ontstaan in de jaren 60 en vormen ondertussen al meer dan 50 jaar een vaste waarde in Leuven. Iedereen is welkom en kan hier terecht met alle vragen. We bieden onder andere gezellige ontmoetingsplekken en diverse activiteiten voor alle leeftijdsgroepen. Er is aandacht voor gezinnen, koppels en alleenstaanden. Het realiseren van gelijke kansen en rechten voor iedereen binnen een solidaire samenleving is het uiteindelijke doel.”

Kwetsbare kinderen en jongeren

Binnen die gezinnen zijn het vooral de kinderen en jongeren die het meest kwetsbaar zijn. De eerste campagnedaad van Seeds of Happiness spitst zich dan ook specifiek toe op deze doelgroep. La Cité Joyeuse vormt daarbij de tweede pilaar. Martine Gilcart, pedagogisch directeur voor de sectoren van het Lodging Center en het Day Center for School Children, legt uit. “La Cité Joyeuse is een instelling die verschillende sectoren omvat, zoals het Huisvestingscentrum, het Dagcentrum voor Schoolkinderen, het Algemeen Wooncentrum dat kinderen opvangt die afhankelijk zijn van de jeugdhulp, een crèche… Het werd in 1914 opgericht door dokter Decroly en de pioniers van l’Education Nouvelle om een thuis te geven aan kinderen die tijdens de Eerste Wereldoorlog wees werden.”

Multidisciplinaire teams

Tot op de dag van vandaag zet La Cité Joyeuse haar missie voort om kinderen in moeilijkheden te helpen volgens de hedendaagse behoeften. Verschillende gespecialiseerde eenheden brengen menselijke en technische omstandigheden samen die nodig zijn om de jongeren en hun gezinnen te begeleiden. “Multidisciplinaire teams – zowel educatieve, medische, psychologische, pedagogische, logopedische en psychomotorische therapeuten – werken aan een betere levenskwaliteit en de sociale en educatieve integratie van de kinderen in hun zorg”, zegt Martine Gilcart.

“Waar kinderen blij van worden, is wanneer ze samen met hun ouders kunnen genieten van een spelletje. Ook buiten spelen, een lange fietstocht maken, zich goed uitleven en sporten… Dat soort ontspannende momenten is heel belangrijk.”

acties
Stress weegt door op de ontwikkeling van het kind, waardoor ontstressen met andere woorden heel belangrijk wordt. Dat gebeurt eerst en vooral door een structurele aanpak: een goede huisvesting, genoeg inkomen, ouders met kwaliteitsvol werk, een goede gezondheid…

Ontstressen door te spelen

Een betere levenskwaliteit voor kinderen en jongeren. Het is al geen sinecure, laat staan in tijden van corona. Een periode met heel veel onzekerheden, beperkte middelen, het wegvallen van structurele solidariteit via de sociale welvaartsstaat en heel wat extra stressfactoren. “En er is vaak al heel veel stress bij gezinnen in armoede”, aldus Lieven Verlinde. “Stress weegt door op de ontwikkeling van het kind, waardoor ontstressen met andere woorden heel belangrijk wordt. Dat gebeurt eerst en vooral door een structurele aanpak: een goede huisvesting, genoeg inkomen, ouders met kwaliteitsvol werk, een goede gezondheid… Daarnaast gebeurt dit ook door onbevangen te kunnen en mogen spelen, of vertoeven in onze werking. Kinderen geven heel expliciet aan, hoe belangrijk dit is.”

Emotioneel welzijn

Dat spelen vasthangt aan emotioneel welzijn is al eerder aangetoond in tal van onderzoeken. ‘Spelend leren’ is dan ook een term die vaak terugkomt in een educatieve context. Daarbinnen is een veilige en standvaste onderwijsomgeving nodig, zegt Martine Gilcart. “De jongeren in onze zorg ondergaan groot emotioneel leed, met duidelijke gedrags- en hechtinggstoornissen. De meesten tonen een sterke intolerantie voor frustraties. Die veroorzaken crises ondermijnen alle vormen van banden en relaties met hun leeftijdsgenoten en anderen. Deze jongeren hebben een veilige en zekere onderwijsomgeving nodig om zich zo goed mogelijk te kunnen ontwikkelen.”

Spelend leren

Voor deze groep jongeren kunnen spelletjes dan ook een uitweg bieden, een omgeving waarin ze zich goed kunnen voelen. “Afhankelijk van de leeftijd van onze jongeren houden ze erg van buiten spelen, symbolische spelletjes, bordspellen en elektronische spelletjes. Voor sommigen van hen moeten we ons echter wel bewust zijn van een verslaving aan beeldschermen.”

Essentieel: Samen spelen en empathie

Vooral van het samenspel wordt enorm genoten onder de kinderen. Dat ziet ook buurtwerk ’t Lampeke. “Waar kinderen blij van worden, is wanneer ze samen met hun ouders kunnen genieten van een spelletje. Ook buiten spelen, een lange fietstocht maken, zich goed uitleven en sporten… Dat soort ontspannende momenten is heel belangrijk.” Maar laten we niet vergeten: ook van cadeautjes gaat het kinderhart sneller slaan. En het is zeker niet voor iedereen zo dat er in de ochtend van 25 december standaard een heleboel pakjes onder de boom ligt. De Seeds of Happiness-campagne vult daarom graag de rol van kerstman in. Of eerder, de gulle partners die nieuw speelgoed schenken aan de kinderen en jongeren die buurtwerk ’t Lampeke en La Cité Joyeuse in hun zorg of werking opnemen.

Empathie en bereidheid om elkaar te leren kennen

De vreugde verspreiden kan echter op meer dan één manier, wil Lieven Verlinde nog aanvullen. “Want los van alle concrete acties, die zeker hun effect hebben en van belang zijn, is de manier waarop je in de wereld staat en dat je met een brede bril kijkt naar anderen, toch ook belangrijk. Er is enorm veel polariserend taalgebruik, dat tegelijk bepaalde (groepen) mensen bijna ontmenselijkt. Empathie en bereidheid om elkaar te leren kennen zonder snel oordelen is dan ook essentieel.”

Vorig artikel
Volgend artikel