ruimte
Cocom

Flexibel een inspirerende ruimte huren voor uw project

De rush naar flexplekken om te werken of te ontspannen zit stevig in de lift. Een ruimte huren voor een fotoshoot, een repetitielokaal, een meetingruimte, tot zelfs jouw eigen zwembad voor een toffe BBQ. Welkom in de wereld van de day-spaces.

Werken wanneer je wil, in een unieke ruimte naar keuze, dat principe raakte de voorbije jaren stevig ingeburgerd. De vraag naar flexplekken of co-workingspaces groeide gestaag. Ook studenten zoeken steeds vaker andere oorden op voor hun blokperiode of groepswerk. Die lijn doortrekken naar artiesten die een atelier of een fotostudio voor een dag nodig hebben, of – in de privésfeer – een leuke inspirerende locatie voor uw evenement, is dan een kleine maar logische stap. Het huren of verhuren van dergelijke day-spaces is een originele uitloper van de snelle ontwikkeling die de deeleconomie in onze hedendaagse samenleving tentoonspreidt. Waar tal van toeristen een leuke slaapplek scoren via Airbnb zorgen verhuurders van day-spaces voor beschikbare leef-, werk- en vergaderruimtes op dagbasis. 

‘Property as a Service’        

Productontwikkelaar Jafar Bedja zag ook die opportuniteit en richtte Cocom op, een mobiele app die ervoor zorgt dat huurders en verhuurders van dergelijke ruimtes elkaar vinden. Met de Cocom-app kun je op flexibele wijze ruimtes huren en verhuren. Space sharing kan al per uur, per dag of voor enkele weken. Jafar Bedja: “Met de mobiele app krijg je dankzij het principe van ‘Property-as-a-Service’ toegang tot verscheidene types van day-spaces.” Het aanbod is ruim en volgt de vraag die heel uiteenlopend is voor hedendaagse nomaden.  Naast unieke meetingruimtes voor een inspirerende out-of-office brainstorm kun je ook andere ruimtes huren. Zo kun je een fotostudio of een atelier huren, een muzieklokaal (al dan niet met een piano), tot een originele locatie voor een evenement en zelfs een zwembad. Je zoekt simpelweg het type ruimte dat je nodig hebt en kunt dan boeken voor het tijdslot dat erbij past. 

De hotelsector sprong jaren geleden al op die kar. Een frequent flyer die, tussen twee vluchten in, enkele uren zoet te maken heeft kan bij diverse ketens een kamer voor een dag huren, met inbegrip van alle faciliteiten. Ook bedrijven maken gretig gebruik van de meetingfaciliteiten die hotels aanbieden. De opmars van co-workingspaces was een eerste teken aan de wand dat het klassieke kantoor zijn beste tijd heeft gehad. De boomende prijzen, zeker voor beginnende ondernemers, zorgden ervoor dat een creatieveling steeds vaker onderdak zocht in professioneel aangeklede tijdelijke ruimtes. Het was een kwestie van tijd vooraleer de private markt het gat in de markt zou ontdekken, en space sharing zou gaan omarmen. Jafar Bedja ziet daar enkele goede redenen voor.

“De laatste jaren zijn de woningprijzen enorm gestegen. Er wonen ook steeds meer mensen in de verstedelijkte omgeving”, analyseert Bedja, die zelf in Antwerpen woont. “Daarnaast zien we ook dat de generatie digital nomads liever minder aan hun woonst uitgeeft om zo meer te kunnen reizen of andere ervaringen op te doen. Ondanks die andere leefwijze hebben deze mensen nog wel nood aan ruimtes om zichzelf te kunnen ontplooien. Anderzijds zien we dan weer dat beschikbare ruimte vaak leegstaat. Het gaat om ruimtes bij mensen thuis, maar ook om bedrijfspanden die geen optimale invulling kennen.” Er is evenwel te weinig plaats om er zo slordig mee om te springen. Leegstand moet plaatsmaken voor zelfontwikkeling. Het biedt je potentieel toegang tot ruimtes in je buurt waar je normaal nooit gebruik van zou kunnen maken.

Mensen hebben nood aan ruimtes om zichzelf te kunnen ontplooien. Anderzijds zien we dan weer dat beschikbare ruimte vaak leegstaat.

‘Meer ruimte met space sharing’

Initiatieven als Cocom verbinden al die verschillende pijnpunten. Door de beschikbare ruimte optimaal te benutten blijft er meer openbare ruimte beschikbaar. Daardoor is het aangenamer toeven, zelfs in een verstedelijkte omgeving. Het belang van de openbare ruimte ligt niet zozeer in de uitgestrektheid ervan of de symboliek. Maar in het onderling in verband brengen met de private ruimtes zodat men ook deze tot een soort van collectief erfgoed maakt. Een stedelijk, openbaar karakter geven aan die ruimtes, die anders uitsluitend besloten zouden zijn. Zoals de invloedrijke Spaanse architect en stedenbouwkundige Manuel de Solà-Morales Rubio schreef. Hij was in ons land onder meer betrokken bij de eerste ontwerpen voor de heraanleg van Het Eilandje in Antwerpen en de nieuwe De Keyserlei. Ook het vernieuwde Operaplein in Antwerpen is gebaseerd op zijn plannen. 

De ruimte-uitdagingen in een stadsomgeving zijn vaak een kwestie van originele ideeën. Zo zijn er bijvoorbeeld in Engeland en Nederland initiatieven waarbij je iemands oprit kunt huren als antwoord op de vaak dure en onvindbare parkeerplaatsen in grote stadskernen. Via een platform als YourParkingSpace is het mogelijk om je eigen oprit aan te bieden als tijdelijke parkeerplaats. In 2020 bood men zo’n 250.000 private parkeerplaatsen aan. 

Als inwoner van de Stad Antwerpen is Jafar Bedja ook geboeid door het gebruik van ruimte in de verstedelijkte omgeving. Zo zag hij tijdens zijn masteropleiding Productontwikkeling aan de Universiteit Antwerpen dat de parkeerruimte voor garagepoorten in de stad op inefficiënte wijze werden gebruikt. Deze plaatsen, die uitkomen op de openbare weg, worden enkel gebruikt als iemand een wagen naar binnen of buiten rijdt. Verder wordt deze ruimte niet gebruikt. Hij besloot zijn thesis rond dit onderwerp te organiseren en studeerde af met een concept voor een digitale nummerplaat. Gekoppeld aan een mobiele app waarbij het gebruik van de plaatsen werd georganiseerd tussen garagehouder en parkeerder. Goed voor een potentieel van zowat 5000 extra parkeerplaatsen tussen de Leien en De Singel, zonder infrastructurele ingreep (+12%). 

ruimte

‘Missing link’

Eenzelfde vergelijking kan gemaakt worden met andere ruimtes in de privésfeer. Verschillende kamers in huizen staan leeg, vooral als de kinderen het ouderlijk dak hebben verlaten. Die kamers hebben individueel wel hun nut, maar worden amper gebruikt. Mocht je dergelijke kamers kunnen verhuren of huren, dan optimaliseer je de beschikbare ruimte, precies zoals Manuel de Solà-Morales Rubio beoogde. “Een kamer kan bijvoorbeeld makkelijk worden omgetoverd tot bureau of meditatieruimte en nuttig zijn voor je buurtbewoners of een student die even moet kunnen focussen”, zegt Jafar Bedja.

Het enige wat moest gebeuren was het koppelen van deze onderbenutte ruimtes aan de vragende partijen langs de andere kant. De start-up Cocom, wat staat voor COnnecting COMmunities, is als missing link tussen verhuurders en huurders de kruisbestuiver van dienst. De app maakt het makkelijk om een ruimte te huren. “We voegen wekelijks nieuwe spaces toe”, zegt Bedja. “Onze space advisors gaan langs met een fotograaf om de ruimtes goed in beeld te brengen en de hosts te leren kennen.” Maar verkijk je niet op het stedelijke karakter alleen, zegt Jafar Bedja. “Hoewel we merken dat de nood voor de toepassing het hoogst is in de verstedelijkte gebieden is het eveneens mogelijk om ruimtes buiten de stad of op het platteland aan te bieden.” Zo is er inmiddels ook al een aanbod zoals een Japanse tuin of een weide met alpaca’s. Of kun je een namiddagje gaan zwemmen met je kids in een ecologische zwemvijver. 

27.06.2022
door Fokus Online

In samenwerking met

De mobiele app Cocom werd ontworpen door Jafar Bedja en geproduceerd door Appwise. In de zomer van 2021 werd de app publiekelijk gelanceerd. Ondertussen vind je al meer dan 150 verhuurbare ruimtes, er wordt gemikt op 1000 locaties tegen het eind van dit jaar. Met meer dan 1500 downloads is Cocom goed op weg naar hun target. De pijlen staan dit jaar namelijk gericht op een gemiddelde van 10.000 gebruikers per maand. Je kunt de Cocom app gratis downloaden in de Appstore en de Playstore. Als host betaal je pas een service fee van 15% op het moment dat er een boeking plaatsvindt.

Ontdek meer

Vorig artikel
Volgend artikel