culturen
AFS Vlaanderen

Iedereen wereldburger: diversiteit op de werkvloer

26.11.2020
door Fokus Online

Onze wereld wordt alsmaar diverser. Ook op de werkvloer is diversiteit is niet meer weg te denken. Hoe gaan we daar mee om? Hoe kunnen we andere culturen respecteren zonder onze eigen tradities te verloochenen?

Lees verder onder de video

Juiste trainingen

De uitdaging binnen de bedrijven en organisaties vandaag bestaat erin mensen met verschillende achtergronden effectief te laten samenwerken. En de verschillen te overbruggen. AFS Vlaanderen biedt hiervoor de juiste trainingen aan met het GCC, het ‘Global Competence Certificate’(GCC).

“Studies hebben uitgewezen dat een internationale ervaring niet noodzakelijk is om te leren omgaan met verschillende culturen”, zegt Caroline Steyaert. Zij is Algemeen Directeur van AFS Vlaanderen. “Daarom hebben we twee opleidingen ontwikkeld die mensen helpen, in de eigen professionele context. Om intercultureel te leren en ‘global competences’ te ontwikkelen. Onze opleidingen bieden de theoretische kaders en structurele reflectie aan om beter om te gaan met culturele verschillen”.

GCC At Home

‘GCC At Home’ richt zich vooral tot toekomstige professionals, om hen beter voor te bereiden op de superdiverse realiteit waarin ze sowieso zullen moeten werken.  Voor leerkrachten bijvoorbeeld is louter vakkennis niet meer voldoende. Ze moeten ook leren omgaan met de verschillende culturen bij de lerarencollega’s, de leerlingen en de ouders. “Hier kan de GCC een grote ondersteuning bieden”, weet Steyaert. “Hogescholen die leerkrachten, verpleegkundigen en internationale zakenmensen opleiden, hebben al op ons beroep gedaan”.

GCC At Work

GCC At Work’ richt zich naar mensen in de social profit sector en KMO’s die al meer professionele ervaring hebben. Ze beseffen dat ze dankzij gepaste coaching de samenwerking op een efficiëntere manier intercultureel kunnen laten verlopen. In de zorgsector bijvoorbeeld krijgt men vaak te maken met racistische reacties en culturele vooroordelen. “Via onze vorming zoeken we naar een constructieve weg om culturele kloven te dichten”, zegt Steyaert. “Door ons bijvoorbeeld af te vragen hoe we de patiënt kunnen laten inzien dat een Marokkaanse verpleegster even goede zorgen kan bieden als een Belgische. Maar vooral willen we de verpleegkundigen zelf leren om dergelijke situaties tegelijk assertief en constructief aan te pakken.”

Gelijkmatige basistrajecten

Het basistraject van beide tools loopt gelijkmatig. Steyaert legt uit: “Via online modules, webinars of workshops, een digitaal logboek en concrete taken krijgen de deelnemers alle middelen mee om een basis te vormen voor culturele bewustwording. De eerste stap is kijken naar jezelf als een cultureel persoon. In een tweede fase kijk je naar de andere als cultureel wezen. In de wetenschap dat alles relatief is en dat je nieuwsgierig moet blijven ten opzichte van het individu. Met dat inzicht is het mogelijk de emotionele reacties die vaak naar boven komen bij een culturele confrontatie te controleren, je empathisch op te stellen en geen blinde vooroordelen te vellen. Last but not least werken we samen met de deelnemers aan het overbruggen van culturele verschillen.

Tools en kaders nodig

Want vaker dan we denken zijn mensen niet zomaar racistisch maar hebben ze nooit geleerd hoe om te gaan met die onbekende culturele kaders en confrontaties. Er verandert veel in onze samenleving en dat gebeurt snel. De angst of onkunde die daarmee gepaard gaat bij sommige mensen, moeten we ook erkennen. Het is niet altijd kwade wil. Mensen hebben tools en kaders nodig om zelfzeker en constructief de interculturele uitdagingen van vandaag met vertrouwen aan te gaan. Het is net die kennis en houding die de GCC wilt bijbrengen om de samenwerking te bevorderen.  

Gespecialiseerd traject bovenop

Elk bedrijf, elke organisatie krijgt daar bovenop een gepersonaliseerde traject, zij het voor onderwijs, diplomatie of zorg, altijd aan de werkelijkheid getoetst met case studies. Ze kunnen een eigen digitale omgeving opstellen of in de ‘global community’ stappen. Dit geeft hen onmiddellijk de kans om te reflecteren in een internationale context”.

Ruimere betekenis

Door de media en de politieke invloeden is cultuur verengd tot religie en ethnische afkomst, terwijl cultuur veel ruimer is. De twee meest bepalende elementen zijn opleiding en sociale klasse. AFS Vlaanderen wil met de G-opleidingen voorkomen mensen vervallen in een wij-zij-verhouding: de polarisatie tegengaan door je te concentreren op wat je deelt en niet door te focussen op de verschillen, kan een hemelsbreed verschil maken op de werkvloer. In een professionele context kan de GCC alvast een eerste stap zijn in de richting van dit soort verbindende cultuur en samenwerking op het werk.

Vorig artikel
Volgend artikel