Home Opinie Onderzoek en innovatie: succes over de hele kennisketen

PROF. WILLY VERSTRAETE

Onderzoek en innovatie: succes over de hele kennisketen

Vlaanderen wil een kennisregio zijn en investeert sterk om die ambitie waar te maken. Jaarlijks geeft de Vlaamse overheid zo’n 2,5 miljard euro uit aan wetenschappelijk onderzoek en innovatie (O&O). Samen met de uitgaven van de bedrijven aan O&O blijft Vlaanderen daarmee dicht bij de Europese norm van 3 procent van het BBP die we daarvoor bestemmen.

Daarmee kunnen onderzoekers en innovatoren in economie en samenleving helpen om de grenzen van onze inzichten op tal van terreinen te verleggen. Dat draagt niet alleen bij aan
de versterking van onze bedrijfs- en not- for-profitsectoren, maar bevredigt ook onze nieuwsgierigheid.

De Vlaamse wetenschapsagenda

Een grootschalige bevraging onder de Vlaamse bevolking in 2018 leverde over de meest uiteenlopende thema’s maar liefst 10.000 vragen aan de wetenschap op, die werden gebundeld in ‘De Vlaamse wetenschapsagenda’. Wetenschap leeft in Vlaanderen. Dat blijkt nog maar eens in deze coronatijden, waarin alle ogen hoopvol zijn gericht op deskundige en onvermoeibare wetenschappers om ons uit deze ongeziene crisis te loodsen en daarna, ook maatschappelijk, te helpen herstellen.

Van fundamenteel onderzoek tot ontwikkeling

In de Europese topcompetitie gooit Vlaanderen hoge ogen. In informatica
en communicatietechnologie (ICT), ruimtewetenschappen, tal van biomedische disciplines – inbegrepen de nu meer dan ooit urgente infectiologie. Maar ook in onderzoek naar het menselijke brein, in al zijn facetten, en cultuurwetenschappen zetten onderzoekers van hier opmerkelijke resultaten neer. Ook in de biotechnologie staan we sterk. Bovendien leiden ook andere disciplines tot toepassingen, waarvan geen enkele denkbaar is zonder basisonderzoek. Het gaat daarbij niet alleen om wetenschappers die actief zijn in wat we fundamenteel onderzoek noemen, de allereerste stap in de kennisketen; Vlaanderen verzorgt succesvol die hele keten.

“In de Europese topcompetitie gooit Vlaanderen hoge ogen.”

Budget voor onderzoek

Van het Vlaamse O&O-budget gaat jaarlijks ongeveer een kwart ervan naar fundamenteel onderzoek. Het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek (FWO) verdeelt daarvan 360 miljoen onder de meest scherpe onderzoekers en teams op competitieve basis. Private investeerders zijn niet zo snel bereid om de eerste moeizame en riskante onderzoeksstadia te financieren. Daarbij zijn in de Vlaamse economie ook niet veel spelers die dat aankunnen.

Solide overheidssteun aan onderzoek

Daarom is hier, nog meer dan elders, een overheid die wél die stap durft te zetten onontbeerlijk. Het samenspel tussen wetenschap, bedrijven, organisaties, burgers en overheid is cruciaal voor onze regio. Vlaams minister Hilde Crevits, die onder meer wetenschapsbeleid onder haar bevoegdheden heeft, trekt de jarenlange lijn van solide overheidssteun aan het onderzoek onverminderd door.

De kenniswerkers van morgen

Bij dit alles komt het er niet alleen op aan de hele kennisketen te voorzien van de nodige middelen. Ook alle stadia van een onderzoeksloopbaan moeten verzorgd worden. De kenniswerkers van morgen, die in alle sectoren aanwezig horen te zijn, moeten nu opgeleid worden in doctoraats- en postdoctorale trajecten. Dat is even cruciaal als het neerzetten van wetenschappelijke resultaten om de toekomst voor te bereiden. Met beide bereiden we de wereld van morgen voor.

MEER

Effectief protesteren doe je zo

Zowat iedere media – ook buitenlandse – hebben het al enkele weken over de jonge ‘bosbrossers’ die onze hoofdstad overspoelen. En als je je zelf niet middenin de klimaatmars bevond, kon je er in ieder geval (letterlijk) moeilijk omheen. Er werd dan ook een stevig record verbroken: 70.000 mensen maakten in Brussel deel uit van de grootste klimaatmars ooit in ons land. De boodschap is luid en duidelijk, maar dringt die ook door, of verdampt die met zowat de rest van de aarde?

Nico Reeskens: Duaal leren in het hoger onderwijs? Oneindig...

Adecco Als grote baas van de uitzendgroep Adecco heeft Nico Reeskens een klare kijk op de problemen rond arbeid en opleiding in dit land. Hoe staat hij tegenover duaal leren en levenslang leren en welke uitdagingen moeten nog opgelost worden?

Meer CO2 voor ons water

Waterontharders zoals je die kent? Dat is ondertussen water onder de brug. In de meeste gevallen van waterontharding wordt zout gebruikt, maar nu kan het ook door middel van CO2. En dat is zeker even efficiënt, veel milieuvriendelijker én goedkoper. Een groeiend succes bij zowel particulieren als bedrijven.

Tekenencefalitis: klein beestje met soms grote gevolgen

Tekenbeet Teken, het zijn geen fijne beestjes. Ze kunnen niet alleen de gevreesde ziekte van Lyme doorgeven, maar ook tekenencefalitis, zeg maar: hersen(vlies)ontsteking. Het gebied waar de ziekte voorkomt breidt uit, maar gelukkig kun je je wel laten vaccineren. 

Podcast #2: Genoeg plek aan tafel voor álle jongeren

Podcast België is een mooi en divers land, maar als we kijken naar het bedrijfsleven, zie je amper iets van die verscheidenheid. Onze werkvloer is nog steeds overtuigend wit. Wat moet er gebeuren zodat daar verandering in komt? En hoe zorgen we ervoor dat álle jongeren ook álle kansen krijgen om te ondernemen en hun ambities waar te maken?

Ook de chemie denkt groen

circulariteitDuurzaamheid, ecologie, circulair ondernemen en aandacht voor het leefmilieu… Het zijn tegenwoordig belangrijke uitgangspunten in zowat elke industrie die je maar kunt bedenken.  Zo ook in de chemische en life sciences-sector.