IT en computers tot in de kern van de zaak

Er zijn niet veel beroepscategorieën meer waar IT en computers niet tot in de diepste regionen zijn doorgedrongen. Hoe zit dat voor pakweg de gezondheidszorg, de landbouw en human resources? We vroegen drie experts uit over hun sector. 

Brecht CardoenBrecht Cardoen.
Associate Prof. Technology & Operations Management, Vlerick Business School

Wat zijn de meest opmerkelijke technologische doorbraken?
“IT in de gezondheidszorg omvat heel veel facetten. Het hoeft niet altijd een complete ‘disruptie’ mee te brengen. Op organisatorisch vlak en in de ondersteuning van processen zijn er heel veel incrementele verbeteringen waardoor gezondheidszorg efficiënter wordt, wat voor meer tevreden patiënten zorgt. Neem bijvoorbeeld het elektronisch patiëntendossier. Dat zorgt voor betere communicatie, een betere uitwisseling en meer samenwerking. Aan de andere kant vind je technologieën als machine learning, die al langer bestaan maar nu pas een enorme vlucht nemen. Nog spectaculairder wordt waarschijnlijk de doorbraak van kwantumcomputing, waardoor de limieten van de rekenkracht praktisch wegvallen.”

Hoe hebben die technologieën de sector veranderd?
“Er is de laatste jaren een enorme impact geweest op de organisatie van de zorg. We zien ook dat er meer en meer klinische beslissingen genomen worden met ondersteuning van computers en technologische hulpmiddelen. Ik zal een voorbeeld uit de praktijk geven: als een arts een stent in de aderen moet plaatsen, wordt de druk in de ader in real-time opgemeten en tegelijkertijd wordt de positionering van de stent bepaald. Bovendien zal de computer meteen kunnen voorspellen hoe de bloedcirculatie verandert na de ingreep. De efficiëntie om zo’n behandelplan samen met de patiënt op te stellen, verhoogt én vermindert de complexiteit van het zorgproces.”

Hoe zie jij jouw sector het komende decennium nog evolueren?
“Het landschap van de zorginstellingen gaat ingrijpend veranderen. Ik denk dat zorg veel minder geconcentreerd zal zijn binnen ziekenhuizen en er meer ‘extra muros’ beoefend zullen worden. Bepaalde activiteiten zullen thuis bij de patiënt uitgevoerd worden. Ook de rol van de artsen en zorgverleners verandert. Nu zijn ze erg kennisgericht. Hun rol zal evolueren naar het begeleiden van patiënten in behandeltrajecten. Voor het vaststellen van het ziektebeeld zullen ze meer beroep kunnen doen op AI. De kostprijs van deze nieuwe technologieën is stevig, maar zo’n investering zal uiteindelijk wel voor een enorme vooruitgang zorgen. Daarom wordt het in de toekomst belangrijk om op basis van waarde te evalueren en niet enkel kost.”


Sjaak WolfertSjaak Wolfert.
Sr. Scientist Data Science & Information Management in Agri-Food, WUR

Wat zijn de meest opmerkelijke technologische doorbraken?
“Zeker op vlak van Internet of Things en remote sensing zijn er in de landbouw mooie doorbraken gerealiseerd. Technologieën waarmee je dus op afstand, via drones, satellieten en sensoren, de productieprocessen in de gaten kunt houden. Er bestaan bijvoorbeeld sensoren die alle bewegingen van koeien in 3D opmeten en waarmee je perfect kunt weten wanneer een koe tochtig is. Voor een veeboer is dat heel belangrijk, want stierenzaad is duur, dus je wilt een zo hoog mogelijke slaagkans. Een volgende stap wordt natuurlijk dat je processen zelf gaat automatiseren, bijvoorbeeld door machines die, aangedreven door zonnepanelen, autonoom over akkers rijden en zelf onkruid detecteren en wieden, zonder chemicaliën.”

Hoe hebben die technologieën de sector veranderd?
“Door de technologie is de aard van het werk in de landbouw aan het veranderen. Het aandeel van pure handenarbeid neemt almaar af. Moeten we dat erg vinden of niet? Door die vraag te stellen, wordt het ook een beetje een ethische discussie. Ook voor de consument brengt het veranderingen mee. Veel mensen vinden het een prettig idee dat voedselproductie met een soort ambachtelijkheid gebeurt, ook al is dat vaak een illusie uit de marketing. Als je je groenten of fruit hoogtechnologisch teelt en beroep doet op robots en computers geeft dat toch een heel ander gevoel.”

Hoe zie jij jouw sector het komende decennium nog evolueren?
“De boer zal steeds meer technologie inzetten, maar het werk blijft operationeel hetzelfde. Het is niet dat hij plots ingenieur moet worden. Veel adviseurs van boeren, bijvoorbeeld bij meststoffenfabrikanten, zullen hun job wel vervangen zien door datagedreven technologie. Die kan de boer bijstaan bij meer tactische of strategische vragen, zoals welke gewassen hij het best plant. Die beweging kan er ook voor zorgen dat bedrijven die traditioneel niks met landbouw te maken hebben − de Google’s en Amazons van deze wereld − toch hun intrede doen, omdat ze al zoveel kennis hebben over AI en data. Al zijn gevestigde bedrijven als pakweg Bayer of John Deere er ook mee bezig.”


Hans MangelschotsHans Mangelschots.
Business Development Manager HRTechValley

Wat zijn de meest opmerkelijke technologische doorbraken?
“De gebruikservaring en het gemak van hr-software is enorm verbeterd. Hr-verplichtingen uitvoeren was vroeger een klus, nu wordt dat leuk. Zo kun je ook verder kijken en de processen op zich anders organiseren. Ook in rekrutering is veel veranderd. Door de war for talent wordt er sneller gezocht naar profielen, ook via sociale netwerken. Via recruitment marketing-platformen worden de juiste sleutelwoorden in Google en in blogartikelen ingevoerd. Voor retentie is het vertalen van de online employer brand naar de praktijk erg belangrijk. Digitale hr-oplossingen creëren meer betrokkenheid bij medewerkers door hen persoonlijker te benaderen. Hierdoor dragen medewerkers via sociale kanalen de employer brand mee uit.”

Hoe hebben die technologieën de sector veranderd?
“Het speelveld in human resources is volledig veranderd. Vroeger ontwikkelden enkele bedrijven een beperkt aantal allesomvattende systemen, nu zien we de opkomst van start-ups die heel goed zijn in één heel specifieke niche. Op die manier staan er ook heel wat nieuwe spelers op. Er zijn honderden bedrijven in hr-technologie actief. Nieuwe apps maken het leven veel makkelijker. De oudere spelers moeten mee in die innovatiegolf of ze dreigen irrelevant te worden. Dat brengt ook andere verhoudingen met zich mee: de werknemer wordt een ‘consument’ en moet ook zo behandeld worden; een situatie waar veel traditionele bedrijven zich maar moeilijk aan kunnen aanpassen.”

Hoe zie jij jouw sector het komende decennium nog evolueren?
“In de toekomst wordt de hr-manager veel meer een analyticus. Hij zal goed moeten zijn in het interpreteren van statistieken en data, want ongeveer alles zal worden opgemeten en er zullen steeds meer verbanden worden gezocht, bijvoorbeeld tussen overwerk en een burn-out. Die influx van data zal mee helpen om het beleid aan te passen, maar ook bijvoorbeeld om nieuwe business cases op te zetten. Doordat veel processen worden geautomatiseerd, zal er tegelijk ook meer tijd vrijkomen voor persoonlijke interactie en dat is ten slotte toch de kern van het beroep.”

Lees ook

Op het bord van de toekomst: groenten en fruit

Korte keten Wie denkt aan een gezonde toekomst, komt automatisch uit bij een bord gevuld met groenten en fruit. Met steeds meer monden in de wereld om te voeden, waarbij die voeding zo circulair mogelijk moet worden geproduceerd, lijken ze de meest duurzame go-to oplossing. Hoe zetten we die oplossing actief in om een gezonde toekomst voor bevolking én planeet waar te maken?

Lokale smaak hoeft niet kleinschalig te zijn

Lokaal Traditioneel is de tuinbouw in Vlaanderen georganiseerd in veilingstructuren. Een enkel bedrijf staat helemaal op zichzelf en brengt zijn producten op eigen kracht naar de markt. ‘Een standaard product kun je jezelf dan niet veroorloven.’

Helden van de voedingssector

Voedingssector De coronacrisis gooide de voorbije maanden ons leven overhoop, maar gelukkig blijven we genieten van heerlijke voeding en dranken. Dat hebben we te danken aan onze vele Food Heroes – van veld tot vork – die dapper bleven voortwerken. 

Smart farming: Landbouw bekeken door de glazen bol

Smart, digi, wifi, big data… Het zijn niet meteen termen die je onmiddellijk zou verweven met de landbouwsector, maar vergis je niet: ook in de landbouw wordt de hightechvinger wel degelijk aan de pols gehouden. “Meer nog dan in andere sectoren”, weet Joost Merckx, lid van de raad van bestuur van Fedagrim en zaakvoerder van Merckx Machines. 

Land- en tuinbouwers worden innovatieve ondernemers

Innovatieve land- en tuinbouwers Het traditionele beeld van de landbouwer als klassieke boer is vandaag niet meer van toepassing. Zelfstandige land- en tuinbouwers zijn innovatieve ondernemers geworden, die voortdurend businessmodellen herbekijken om zo efficiënt, duurzaam en marktgericht mogelijk te produceren. Daar horen onvermijdelijk risico’s en uitdagingen bij, waardoor de agrosector nood heeft aan optimale ondersteuning. 

Genieten van onze Bourgondische plicht

Horeca Laten we eerlijk zijn: iedereen is na al die tijd binnen te moeten zitten het coronavirus kotsbeu. Het is dringend tijd om terug met volle teugen van het leven te genieten. Dat kunnen wij Belgen gelukkig als de beste. 

Nieuwste artikels

Op het bord van de toekomst: groenten en fruit

Korte keten Wie denkt aan een gezonde toekomst, komt automatisch uit bij een bord gevuld met groenten en fruit. Met steeds meer monden in de wereld om te voeden, waarbij die voeding zo circulair mogelijk moet worden geproduceerd, lijken ze de meest duurzame go-to oplossing. Hoe zetten we die oplossing actief in om een gezonde toekomst voor bevolking én planeet waar te maken?

Lokale smaak hoeft niet kleinschalig te zijn

Lokaal Traditioneel is de tuinbouw in Vlaanderen georganiseerd in veilingstructuren. Een enkel bedrijf staat helemaal op zichzelf en brengt zijn producten op eigen kracht naar de markt. ‘Een standaard product kun je jezelf dan niet veroorloven.’

Helden van de voedingssector

Voedingssector De coronacrisis gooide de voorbije maanden ons leven overhoop, maar gelukkig blijven we genieten van heerlijke voeding en dranken. Dat hebben we te danken aan onze vele Food Heroes – van veld tot vork – die dapper bleven voortwerken. 

Smart farming: Landbouw bekeken door de glazen bol

Smart, digi, wifi, big data… Het zijn niet meteen termen die je onmiddellijk zou verweven met de landbouwsector, maar vergis je niet: ook in de landbouw wordt de hightechvinger wel degelijk aan de pols gehouden. “Meer nog dan in andere sectoren”, weet Joost Merckx, lid van de raad van bestuur van Fedagrim en zaakvoerder van Merckx Machines. 

Land- en tuinbouwers worden innovatieve ondernemers

Innovatieve land- en tuinbouwers Het traditionele beeld van de landbouwer als klassieke boer is vandaag niet meer van toepassing. Zelfstandige land- en tuinbouwers zijn innovatieve ondernemers geworden, die voortdurend businessmodellen herbekijken om zo efficiënt, duurzaam en marktgericht mogelijk te produceren. Daar horen onvermijdelijk risico’s en uitdagingen bij, waardoor de agrosector nood heeft aan optimale ondersteuning. 

Genieten van onze Bourgondische plicht

Horeca Laten we eerlijk zijn: iedereen is na al die tijd binnen te moeten zitten het coronavirus kotsbeu. Het is dringend tijd om terug met volle teugen van het leven te genieten. Dat kunnen wij Belgen gelukkig als de beste.