Home Technologie IT De weg naar Smart Belgium?

Danielle Jacobs

De weg naar Smart Belgium?

In samenwerking metDanielle Jacobs, CEO Beltug

Geconnecteerde toestellen en slimme toepassingen… ze dringen stilaan door in ons dagelijkse leven. Maar de echte meerwaarde voor het Belgische bedrijfsleven moet nog komen.

Om van ons land een digitale en ‘smart’ koploper te maken, is er werk aan de winkel. Onze bedrijven zoeken nog naar de juiste business cases en van de overheid verwachten we een doorbraak op het vlak van de mobiele 5G-netwerken.

Digitalisering in versnelling

Als CEO van Beltug voel ik me een geprivilegieerd waarnemer van de digitale transformatie van onze economie. Dagelijks komt ons team in contact met bedrijven die de digitalisering ter harte nemen, uit de meest uiteenlopende sectoren. We merken dat er een versnelling aan de gang is: het aantal bedrijven dat concreet werk maakt van digitale innovatie stijgt, jaar na jaar. We peilen jaarlijks bij onze bijna 1.800 leden ook naar de IT-issues die voor hen prioritair zijn. Bij de bevraging van afgelopen zomer viel op dat erg uiteenlopende onderwerpen hoog scoorden.

Meer betrokkenheid

Voor mij is dat het bewijs dat digitale transformatie zeer ver reikt en aandacht vereist in alle afdelingen van een onderneming. Onze leden – IT-beslissers – geven trouwens aan dat ze veel meer dan vroeger betrokken worden in beslissingen van strategische aard. Alles in de business heeft met het digitale te maken en IT wordt hoe langer hoe meer bij de hele business betrokken en vice versa.

Gedaan met silodenken

Die intensere relatie is op zich al een ‘smart’ gegeven, want ze leidt tot cocreatie. IT kan
met haar inzichten volop bijdragen aan nieuwe businessopportuniteiten. Anderzijds helpt het ook om binnen IT de juiste keuzes te maken op het vlak van architectuur als er goed geluisterd wordt naar de wensen van de verschillende collega’s. Het silodenken heeft afgedaan.

‘Slimme toepassingen zijn topprioriteit en kunnen bijdragen aan de nodige efficiëntie.’

En wat brengt de toekomst? Vele van onze leden hebben onderzoeken of proefprojecten lopen gebaseerd op het Internet of Things, artificiële intelligentie en inzichten uit big data. Het is een topprioriteit voor het management. Zulke slimme toepassingen kunnen immers bijdragen aan de efficiëntie van operationele processen, hr… maar evenzeer aan het verbeteren van de customer experience of het ontwikkelen van nieuwe businessmodellen. Predictief onderhoud of ‘as-a-service’- producten bieden alvast heel wat potentieel.

Permanente privacy

Toch is succes niet verzekerd: het is een proces van trial-and-error, dat de inzet van de nodige mensen en middelen vereist. Zo vormt data de grondstof voor elke slimme toepassing.Het verzamelen van kwalitatieve data, en een goed gebruik en beheer ervan, wordt cruciaal. Bovendien moet privacy een permanente bekommernis zijn.

Economische hefboom

En last but not least: de overheid heeft evenzeer werk op de plank. Slimme toepassingen via het Internet of Things en AI kunnen straks een economische hefboom zijn voor onze bedrijven. Maar om ze mogelijk te maken op grote schaal hebben we het supersnelle 5G-netwerk nodig. Een politieke consensus daarover, dàt zou echt een slimme beslissing zijn!

MEER

Jan Vander Stichele: “Als de uitkomst niet duurzaam is,...

Fevia Voorzitter van Fevia, Jan Vander Stichele, verdedigt de belangen van 700 bedrijven. Daarmee is hij grotendeels verantwoordelijk voor hetgene op ons bord.

3 Vragen aan: Sofie Vanrafelghem

Sofie Vanrafelghem We zien een opmars van de champagnebieren en ook meer en meer biercampagnes krijgen aandacht. Mensen schamen zich nog teveel om bier aan te bieden als cadeau en dat zou moeten veranderen.

Tjorven Denorme: “We moeten weg van één persoon die...

Hack Belgium In dialoog gaan en elkaar dingen aanleren is de toekomst, daar is Tjorven Denorme van overtuigd. Als CEO van Hack Belgium organiseert hij de grootste hackaton van België.

Zomerhelden gezocht

bloed doneren Rode Kruis-Vlaanderen is altijd op zoek naar bloeddonoren. Vooral in de zomer is het belangrijk bloed te geven. Daarom start vandaag de zomercampagne.

Mens sana in corporate sano: Vijf tips...

Gezond BedrijfOngeveer een jaar geleden 2018 telde ons Belgenlandje zo’n 945.928 ondernemingen.Dat klinkt allemaal heel mooi. Maar uit een bevraging door het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen blijkt dat achter een gezonde onderneming niet altijd een gezonde ondernemer zit.

Pretstudies: yay or nay?

Pretstudies Opleidingen die studenten zogenaamd klaarstomen voor werkloosheid. Met name de alfa’s en de gamma’s, studenten die zich bezighouden met ‘zachte’ wetenschapsgebieden, mogen die belediging in ontvangst nemen. Deze drie ex-‘pretstudenten’ zijn echter wél heel blij met hun ‘economisch nutteloze’ opleiding of ervaring - en vertellen waarom.