echtscheiding
Finance

Waarom een advocaat zijn plaats heeft in een echtscheiding

27.04.2022
door Fokus Online

Een echtscheiding komt nooit gelegen. Vaak willen de betrokkenen de zaak dan zo snel mogelijk afhandelen, liefst in der minne. Toch is het belangrijk om ook niet té overhaast te werk te gaan. Er staat vaak heel wat op het spel, zeker als er sprake is van grote of complexe vermogens. Een advocaat kan de partijen behoeden voor misstappen en te allen tijde zorgen dat hun rechten optimaal gevrijwaard blijven.

Julie Borms, partner bij Keyser advocaten in Antwerpen, ziet het vaak gebeuren: mensen willen hun echtscheiding snel afhandelen en aan een volgend hoofdstuk beginnen. Na een tijdje begint het bij een van de partijen soms te knagen, omdat er akkoord werd gegaan met regelingen waar meer in had gezeten. “De aanvankelijke opluchting maakt dan plaats voor gemengde gevoelens”, zegt ze. “Sommigen komen jaren na hun echtscheiding nog aankloppen om te kijken of er iets gedaan kan worden, meestal na discussies over onderhoudsgeld. Soms kan dat, maar je moet natuurlijk ook op de goodwill van de familierechter rekenen. Soms kunnen we ook, met objectieve cijfers in de hand, de tegenpartij overtuigen om opnieuw te overleggen.” 

Voorkomen blijft beter dan genezen. Een advocaat inzetten, is daarbij een onmiskenbaar voordeel. Hij of zij is de geknipte man of vrouw om voor en tijdens de onderhandelingen van de echtscheiding de balans in evenwicht te houden. “Uiteraard heeft bemiddeling zijn plaats, maar je mag er ook niet helemaal op vertrouwen”, zegt Julie Borms. “Een bemiddelaar moet proberen alle partijen tevreden te stellen. Natuurlijk komen dan niet alle opties even uitgebreid aan bod en zet men individuele belangen soms opzij. De rol van de eigen raadsman mag niet worden onderschat, zeker bij grote of complexe vermogens. Hij zorgt vaak voor evenwichtigere oplossingen en kan het verschil maken met voorstellen waar niemand aan dacht.”

Van dat laatste heeft Julie Borms een treffend voorbeeld. “Laatst had ik een cliënt die een topfunctie uitoefende in de financiële wereld. De man was gescheiden en bijna fin de carrière, maar werd toch nog ontslagen, uiteraard met een riante opzegvergoeding. We zijn meteen een onderhandeling gestart met zijn ex-vrouw om een kapitalisatie van het onderhoudsgeld mogelijk te maken, dus een uitbetaling in één keer, omdat dit fiscaal gezien een enorm verschil maakte voor mijn cliënt. Het zijn dergelijke zaken waarin de kennis en kunde van een advocaat zeer gesmaakt worden.” 

De rol van de eigen raadsman mag niet worden onderschat, zeker bij grote of complexe vermogens.

Bij alle zaken draait het om maatwerk, onderstreept Julie Borms. Geen twee dossiers zijn hetzelfde. “Hoe zit het vermogen van de partijen in mekaar? Zijn er schenkingen geweest? In het geval van ondernemers of industriëlen: hoe loopt de cashflow van hun bedrijf? Is een vervroegd pensioen nog mogelijk als we overeenkomst X, Y of Z bereiken? Meestal werken onze advocaten nauw samen met een vertrouwenspersoon van onze cliënt, bijvoorbeeld een notaris, een private banker of een fiscalist. Vaak doen we onze job ook compleet achter de schermen, zonder dat de tegenpartij enig vermoeden heeft van onze inbreng.” 

Borms waarschuwt ook dat een stelsel als scheiding van goederen niet de rol van de advocaat kan overnemen. “Daar bestaan veel misverstanden over. Wie een gemeenschappelijk goed financierde, is bijvoorbeeld ondergeschikt aan wie de eigendomstitel heeft. Bij gebrek aan een duidelijke eigendomstitel duiken dan ook vaak problemen op. Ook alimentatiekwesties kunnen onzekerheid met zich meebrengen.”

Net daarom pleit Julie Borms voor een systeem van voorhuwelijkse afspraken over onderhoudsaanspraken. In ons land zijn alimentatieakkoorden gesloten tussen echtgenoten bij de aanvang van of tijdens het huwelijk in principe ongeldig, althans buiten een echtscheidingsprocedure. “Het is wel al toegestaan in Duitsland. In België kunnen echtgenoten bij aanvang van hun huwelijk vaak verregaande afspraken maken over hun vermogen en huwelijksvoorwaarden, maar niet over eventueel onderhoudsgeld. Eigenlijk klopt dat niet.”

Vorig artikel
Volgend artikel