propaangas
Bouwen & Wonen

Propaangas: gebruiks- en milieuvriendelijk alternatief voor energie en verwarming

Iedereen heeft wellicht al eens van propaangas gehoord, maar niet iedereen kan zich een beeld vormen van wat het precies is. Hoe wordt het bijvoorbeeld gewonnen of geproduceerd? Waarin verschilt het van klassiek aardgas, als er al sprake is van een verschil? En waarvoor kan het zoal dienen? Tijd om gas te geven en een en ander op te helderen.

Vooraleer we concreet over propaangas vertellen, moeten we het bredere verhaal vertellen. Namelijk dat van de zogenaamde Green Deal: die houdt in dat Europa zich ertoe heeft verbonden om in 2030 de CO2-uitstoot met 55 procent terug te brengen ten opzichte van 1990. En om de ambities van die Green Deal nog wat scherper te stellen: tegen 2050 zou Europa het eerste klimaatneutrale continent moeten worden. Om dat waar te kunnen maken, zijn heel forse inspanningen nodig, onder meer wat betreft het gebruik van energiebronnen. Het is hier dat propaangas als perfecte partner op de proppen komt.

propaangas

Wat is propaangas eigenlijk?

Propaangas is een fossiele brandstof. Dat klinkt wellicht niet in overeenstemming met de Green Deal van hierboven. Want hoe kan dergelijke energiebron, die toch verantwoordelijk is voor CO2-uitstoot, nu bijdragen aan de klimaatambities? Wel, omdat propaangas een restproduct is dat men wint bij de raffinage van benzine en diesel (maar dat men tegenwoordig ook rechtstreeks uit gasvelden haalt). En dus altijd voorradig. Bovendien heeft het een aanzienlijk lagere uitstoot van CO2 en andere schadelijke stoffen in vergelijking met stookolie of diesel.

In die optiek moet men propaangas zien als een soort transitiebrandstof naar een beter en duurzamer energiegebruik. Op termijn kan dan worden overgeschakeld op biopropaan. Dat gaat qua duurzaamheid nog een stapje verder dan propaangas.

Wat is precies het verschil tussen propaangas en biopropaangas?

Kort samengevat is biopropaan zoals gezegd een brandstof die qua milieuvriendelijkheid nog een stapje verder gaat. Ook deze brandstof is een soort restproduct, zij het dan gewonnen uit afval- en reststoffen, plantaardige oliën of dierlijke vetten. Allemaal hernieuwbare grondstoffen – aangezien die bronnen nooit opdroogt – en dus heel duurzaam. Want niet alleen krijgen afvalstoffen op die manier een tweede leven, het resulterende biopropaan is veel schoner dan propaan. Afhankelijk van de grondstoffenmix waarmee men werkt, komt de CO2-uitstoot tot maar liefst 80 procent lager uit. Die milieu-impact zal ook alleen maar kleiner worden. Aangezien gewerkt wordt aan biopropaan op basis van hernieuwbare isosorbide-ethers (kortweg DMI) en alcohol.

De belangrijkste energiespelers zijn overigens actief bezig met de overgang van propaan naar bioproaan. Zo mikt de vooraanstaande Belgische energieleverancier Antargaz op een overschakeling binnen de tien à twintig jaar, met tegen 2030 al een aanbod van 50 procent biopropaan.

Propaan en biopropaan zijn gebruiksvriendelijke en perfect veilige brandstoffen (als je tenminste de normen en wettelijke bepalingen respecteert), de installatie van de nodige infrastructuur kost relatief weinig en ook het onderhoud is erg budgetvriendelijk

propaangas

Voordelen van propaangas op een rijtje

Ten eerste, en meest in het oog springend, is er zoals gezegd de lagere milieu-impact. Dan hebben we het zelfs niet zozeer over de relatief lage CO2-uitstoot, maar ook de erg lage uitstoot van fijn stof. Verder heeft propaangas een laag zwavelgehalte en veroorzaakt het geen bodem- of waterverontreiniging, wordt het gas in de ketel bijna volledig verbrand (zodat er geen roetuitstoot is) en is van rook- of geurhinder geen sprake.

Dat alles maakt van een propaantank (met gascondensatieketel) de ideale aanvulling op de écht propere energie-oplossingen, zoals zonnepanelen, hybride warmtepomp of zonneboiler, die op piekmomenten niet altijd voldoende produceren. Zeker in minder goed geïsoleerde woningen kan dat een enorm verschil maken. In flessen kan propaangas dan weer gebruikt worden voor de barbecue of in de mobilhome.

Propaan en biopropaan zijn ook gebruiksvriendelijke en perfect veilige brandstoffen (als je tenminste de normen en wettelijke bepalingen respecteert), kost de installatie van de nodige infrastructuur relatief weinig en is ook het onderhoud erg budgetvriendelijk. Het gaat met andere woorden om een heel democratische energieoplossing – zeker als je weet dat pakweg een warmwaterpomp een heel grote investering vormt en dus niet voor iedereen tot de mogelijkheden behoort.

Veelzijdigheid

Nog een voordeel is de veelzijdigheid in het gebruik van deze brandstoffen (die perfect dezelfde zijn als van aardgas): ze kunnen dienen om water op te warmen, eten mee te koken, de woning of het zwembad te verwarmen, het haardvuur mee te voeden… In een bedrijfscontext denken we onder meer aan bakken, stomen en drogen of de aandrijving van heftrucks. Heel concreet is propaangas voor bedrijven vooral een interessante energievorm bij industriële processen. Daarbij is een hoge graad van precisie en flexibiliteit vereist.

Beschikbaarheid

Het volgende voordeel is de beschikbaarheid. In tegenstelling tot wat men misschien zou vermoeden, zijn er nog heel wat Belgische huishoudens niét aangesloten op het gasnetwerk. Zij kunnen gemakkelijk bevoorraad worden met propaangas, dat men standaard in flessen of tanks levert. Op die manier vermijden ze ook het risico van het uitvallen van het aardgasnetwerk, wat niet ondenkbaar is bij pakweg een overstroming – zoals we afgelopen zomer in Wallonië hebben meegemaakt.

Last but not least is het ook een voordeel dat particuliere en professionele afnemers die willen overstappen van propaan naar biopropaan daar niets voor moeten doen. Aan de installatie moet niets veranderd worden en het kost niets om de overstap te maken. De brander verwerkt namelijk even goed biopropaan, dat dezelfde chemische samenstelling als klassiek propaan heeft.

trees garden

Hoe wordt het concreet geleverd en gestockeerd?

Propaangas kan men in flessen leveren voor kleinschalig gebruik als een barbecue of mobilhome. Iets ingrijpender is de installatie van een propaangastank. Die kan men zowel ondergronds als bovengronds in de tuin installeren, met een volume van 1000 tot 4850 liter. Vanuit esthetisch standpunt heeft een ondergrondse tank het voordeel – na installatie is alleen het groene deksel van de kijkkamer te zien – maar omwille van de gemakkelijker installatie is een bovengrondse tank goedkoper (en bovendien beschikbaar in een huurformule). Die plaatst men op een betonplaat of op twee betonnen sokkels, om een perfect horizontale plaatsing en stabiliteit te verzekeren. Maar of je nu kiest voor een boven- of ondergrondse versie, de installatie is niet ingrijpend: je hebt geen schoorsteen nodig en de ketel neemt weinig ruimte in beslag. Ook qua veiligheid zit het snor, want de tank is een stevige, roestvrije constructie die beveiligd is tegen overdruk.

Wist je trouwens dat het perfect mogelijk is om meerdere woningen aan te sluiten op een enkele gastank? In zo’n zogenaamd propaangasnetwerk wordt het verbruik van elk gezin of bedrijf met aparte meters geregistreerd, wat heel handig, overzichtelijk en dus gemakkelijk is.

Uiteraard sta je als koper of huurder niet zelf in voor de installatie en instelling. Standaard komt een expert van de energieleverancier ter plaatse om de tank te verbinden met de woning – na een zorgvuldige evaluatie van de site en het bepalen van de optimale locatie, rekening houdend met de wettelijke veiligheidsafstanden. Daarna neemt een onafhankelijke installateur de aanpassingen en aansluiting op de toestellen in de woning voor zijn rekening. Onderhoud en controles van de tank zit in de service van de energieleverancier. En het opnieuw vullen van de tank gebeurt op eenvoudige vraag. De toevoer beheer je met andere woorden helemaal zelf.

Zijn er dan géén nadelen?

Uit al het voorgaande zou je kunnen afleiden dat (bio)propaan de Heilige Energiegraal is. Maar er zijn wel degelijk wat kanttekeningen te plaatsen, hoewel we die niet als nadelen zouden bestempelen. Zo is propaangas iets duurder dan aardgas. Anderzijds zullen de prijzen de pan niet uit swingen, aangezien overheid op basis van de internationale prijzen een maximumprijs vastlegt. Verder zijn de tarieven afhankelijk van de hoeveelheden die je bestelt en van de immer volatiele internationale energiemarkt, die sterk beïnvloed wordt door economische en politieke ontwikkelingen en door de dollar-euro-koers.

Dat gezegd zijnde, zijn we volop aan het evolueren naar een duurzame en groene maatschappij. Dat heeft natuurlijk zijn prijs. Een prijs waarmee je het klimaatakkoord in België en de Europese Green Deal steunt en je eigen ecologische voetafdruk zo klein mogelijk maakt.

Ook het periodieke onderhoud van de ketel zou je met wat slechte wil een nadeel kunnen noemen. Maar dat is nu eenmaal wettelijk verplicht. Bovendien wil je als gebruiker toch een tank in topconditie? Wie een bovengrondse tank heeft, moet ook rekening houden met enkele veiligheidsmaatregelen: de tank nooit afdekken, aanplantingen of omheiningen op minstens één meter van de tank houden. De tank regelmatig reinigen en van vuil of bladeren ontdoen zodat de veiligheidsinstructies zichtbaar blijven.

Besluit

Propaangas vormt als fossiele brandstof het perfecte alternatief voor de sterk vervuilende en verontreinigende stookolie. Dat terwijl het alle voordelen van aardgas heeft. Helemaal perfect als duurzame energieoplossing is propaan weliswaar niet, maar als transitiebrandstof is er wellicht geen dankbaarder kandidaat. Biopropaan gaat zelfs nog een stapje verder qua duurzaamheid. Kortom, eigenlijk zijn er geen argumenten om niet voor (bio)propaan te kiezen.

28.09.2021
door Hannes Dedeurwaerder

In samenwerking met

Antargaz is een vooraanstaande energieleverancier in de Benelux en in België marktleider wat betreft de verdeling van propaan en butaan in gasflessen en propaan in gastanks. Ook aardgas, elektriciteit en LPG behoren tot het gamma van Antargaz. De energieoplossingen zijn zowel bedoeld voor particulieren (producten voor warm water, koken en verwarming) als professionelen (in industrie, landbouw, horeca …). Kortom, energie voor iedereen, op maat en altijd beschikbaar. Sinds 2011 is Antargaz een dochteronderneming van UGI, een internationale speler in energiedistributie en -diensten.

Ontdek meer

Vorig artikel
Volgend artikel