borstkanker
Gezondheid

Nieuw programma om uitgezaaide borstkanker beter te begrijpen

12.10.2022
door Fokus Online

Borstkanker is met 88.886 overlijdens per jaar de belangrijkste doodsoorzaak onder Europese vrouwen. In ons land sterven elke dag 7 vrouwen aan borstkanker. 1 op de 9 vrouwen krijgt ooit met de ziekte te maken. Er is dan ook nood aan extra onderzoek om de ziekte beter te begrijpen en te behandelen.

“De sterftegraad neemt in westerse landen gelukkig af, waardoor borstkanker tegenwoordig als een bijna alledaagse ziekte wordt beschouwd. Dat betekent echter niet dat alles daarmee afgehandeld is”, zegt Martine Piccart, directrice voor wetenschappelijk onderzoek aan het Instituut Jules Bordet en initiatiefneemster van het onderzoeksprogramma AURORA. 

Hoewel bij veel kankers het risico bestaat dat de ziekte opnieuw de kop opsteekt, is het specifiek aan borstkanker dat een (ongeneeslijke) herval soms 10 tot 20 jaar na herstel komt. “Kankercellen die zich in de borst bevonden kunnen namelijk in andere organen terechtkomen. Als deze cellen zich in de botten nestelen, kan de ziekte vaak jarenlang onder controle worden gehouden”, legt Martine Piccart uit. “Als de kankercellen daarentegen naar de lever, longen of hersenen bewegen, is de ziekte veel moeilijker te behandelen. Zo lang we niet meer over deze ziekte te weten komen, wordt het onmogelijk om ze definitief te genezen. Daarom moeten we borstkankerpatiënten op lange termijn opvolgen en hun ziekte bestuderen met de modernste technologieën.” 

Zo lang we niet meer over deze ziekte te weten komen, wordt het onmogelijk om ze op een dag te genezen.

Met AURORA werd een brede Europese studie opgezet om de ontwikkeling van borstkanker naar een uitgezaaide kanker te ontcijferen. De naam verwijst naar het licht en de hoop die dit programma uitdragen. Dit programma is uniek door de grote waaier aan monsters van primaire en metastatische tumoren van patiënten bij het begin van hun gemetastaseerde aandoening. Alsook door de inzameling van kwalitatief hoogstaande klinische gegevens. Dankzij analyse hiervan kunnen onderzoekers de moleculaire veranderingen bestuderen die zich voordoen naarmate de borstkanker zich, ondanks de behandelingen, ontwikkelt en verspreidt. Kortom, dit is de beste manier om nieuwe pistes te ontdekken die tot de genezing van metastatische borstkanker zouden kunnen leiden.

Het enige minpunt? De kostprijs. “We spreken over minstens 40.000 euro per deelnemende patiënte, dus we hebben hulp nodig. We krijgen al steun van de Verenigde Staten. Maar daarnaast hebben we nog 10 miljoen euro nodig. We blijven ons inzetten, maar positieve reacties laten voorlopig op zich wachten. De resultaten van de analyses uitgevoerd op de eerste 381 vrouwen die aan AURORA deelnemen (op een totaal van 1.200 ingeschreven patiënten uit 11 Europese landen, waaronder België), zijn interessant. Bovendien worden ze in het prestigieuze wetenschappelijk tijdschrift Cancer Discovery gepubliceerd. Daarnaast kan er nooit genoeg worden aangedrongen op screening. Hoe sneller een tumor wordt opgespoord, hoe groter de kans om een terugval te vermijden.”

Vorig artikel
Volgend artikel