executive
Smart Partner

Hét recept voor het rekruteren van toptalent anno 2019

17.05.2019
door Fokus-online.be

Fusion Executive zet sinds geruime tijd de lijnen uit in executive search en mikt op top-of-the-league als het aankomt op managersprofielen. Klanten verwachten steeds sneller resultaat en mikken op Champions Leaguespelers om mee rond de tafel te komen.

Het gaat hier om maximum 10 procent van een bepaalde populatie. Kandidaten die niet echt op zoek zijn, kansen krijgen in hun huidig bedrijf. En zijn meestal reeds in contact zijn met een paar andere spelers waarmee ze een nieuw hoofdstuk wensen aan te gaan, mocht het gesternte veranderen.

Andere aanpak

De blijvende krapte op de arbeidsmarkt en de digitalisering, gecombineerd met de nood aan een mensgerichte aanpak, hebben de regels binnen headhunting de laatste jaren disruptief veranderd. Witte raaf waar iedere onderneming naar zoekt om haar concurrentiekracht en groei naar een hoger niveau te tillen, blijft zeldzaam. Het is bovendien veeleisender geworden. De nieuwe generaties die op managementniveau stilaan binnensijpelen, versterken de drang naar een andere aanpak. Veel bedrijven vinden de sleutel niet om op de radar te komen bij topkandidaten. Ondanks een sterke employer brand equity.

Fusion-ingrediënten

Die ‘perfect storm in the war for talent’ creëerde het momentum voor Fusion om haar visie op rekruteren tot leven te brengen. Er ontstond een eigentijdse kandidaatgerichte formule die de respons bij toppers aanzienlijk verhoogt en een duurzame aanwerving garandeert. De drie Fusion-ingrediënten voor een dergelijke future proof-rekrutering zijn:

• ‘candidate journey’ op maat: bij iedere stap bewaakt men de career value proposition voor de kandidaat zorgvuldig;
• Validatie van de culturele en de mindset-fit, met een in-house diagnostische tool;
• een begeleidingstraject om een versneld succes van de aanwerving te verzekeren.

Unieke approach

Fusion Executive hanteert een gepersonaliseerde tactiek die deze hard-to-get-kandidaten triggert om toch te luisteren en rond de tafel te komen. Met een focus op het meerwaardeverhaal of de career value proposition voor de kandidaat. Tijdens dat oriënteringsgesprek benoemt men de must haves en de career accelerators, die een verhogend effect hebben op de toekomstige arbeidsmarktwaarde van de kandidaat. Het gaat over de leercurve die de kandidaat wenst te maken maar ook de optimale omgeving waarin dat dient te gebeuren.

Duurzame fit

Enkel als er een fit is met de opportuniteit, komen voorstellen op de proppen. De verkoopmodus vermijdt men met andere woorden te allen tijde. De contentmanager deelt de informatie in een storytelling-infopack die duidelijk maakt waarom er een match is met de positie. Als een kandidaat interesse bevestigt, wordt hij/zij voorgesteld en volgt een begeleidingsproces op maat bij onze klant. Indien doorheen het proces zou blijken dat bepaalde elementen in de propositie beginnen af te wijken van wat de kandidaat wenst, wordt er transparant over gecommuniceerd met eventueel de beslissing om niet verder te gaan.

Deze authentieke aanpak, waarbij de kandidaat centraal blijft en met oog op een duurzame fit bij onze klant, wordt enorm geapprecieerd. En maakt dat deze toppers naar Fusion terugkomen voor advies en receptief blijven voor andere voorstellen. Loyale partners, waaronder Telenet, ervaren de resultaten en zijn eveneens gecharmeerd dat de storytelling die we brengen ook een positief effect heeft op hun employer brand.

Match the Mindset for success

Om de fit nog meer te valideren past Fusion Executive een innovatieve matchmakingtool toe die een nog dieperliggende fit in kaart brengt. Past iemand bij het kompas van de organisatie? Heeft de persoon de juiste mindset om bijhorende uitdagingen op te nemen? Weet de kandidaat ook onder druk de gewenste leiderschapsstijl aan te nemen?

Dankzij een mini-assessment brengt de tool unieke inzichten die verder gaan dan een klassieke persoonlijkheidstest. Door een verband te leggen tussen de leiderschapsmindset, de organisatiecultuur en de uitdagingen van de functie krijg je een inzicht dat zowel voor de kandidaat als het bedrijf verrijkend is voor een duurzaam succes. De tool heeft al meermaals zijn succes bewezen in de wereld van de transformationele coaching.

Coaching: de kers op de taart

De voorgestelde kandidaat aanvaardt het voorstel, tekent en start. Job done, kun je zeggen, maar voor Fusion Executive is het verhaal niet afgelopen. Ze blijven, onder meer via coaching, een begeleidingstraject aanbieden, gericht op een versneld en verhoogd succes in de uitdaging. De diagnose uit het mini-assessment is daarbij een goed vertrekpunt. Dezelfde tool maakt het tevens mogelijk om evolutie te meten.

De coaching-methodologie die men toepast, heeft een ongeziene succesratio. Rekrutering op dat niveau is topsport, en dat vraagt een aangepaste omkadering, aanpak en begeleiding. Die aanpak is vooral op zijn plaats bij hogere managementprofielen of voor posities met een hoog contributieniveau. Samen met onze klant bepaalt men hoe ver hierin men gaat.

Vorig artikel
Volgend artikel