digitale transformatie
IT

De mens staat absoluut centraal in de digitale transformatie

28.06.2021
door Fokus Online

Digitale transformatie kan niet zonder een mensgerichte focus. We mogen ons dus niet blindstaren op technologie, want het ontwikkelen van menselijk potentieel is essentieel voor het succes van de digitale transformatie.

Mens centraal

De nood om de mens centraal te zetten bij elke digitale transformatie is duidelijk. Althans, dat vindt Sofie Narinx, Talent Transformation Service Line Leader voor de Benelux bij IBM. “Heel veel bedrijven zetten in op digitale transformatie en willen bedrijfsmodellen en -processen heruitvinden door nieuwe technologieën zoals artificiële intelligentie en automatisering te gebruiken. Op die manier willen ze hun klanten een gebruiksvriendelijkere, probleemloze dienstverlening en snellere besluitvorming bieden. Deze transformatie vereist een zeer wendbare organisatie en een groot aanpassingsvermogen van de medewerkers. Er worden nieuwe jobs gecreëerd, terwijl andere medewerkers hun taken zien veranderen of zelfs zien verdwijnen. Het is een uitdaging voor bedrijven om daar goed mee om te gaan en de hand te reiken aan hun medewerkers. Want mensen moeten begeleid worden in deze digitale omgeving; ze moeten enerzijds leren werken met nieuwe technologieën, en tegelijkertijd hun interesses, vaardigheden en kennis koppelen aan de behoeften van de toekomst.”

Die technologische verschuiving werd versneld door de pandemie waarmee we het voorbije jaar geconfronteerd werden. “De verwachtingen van werknemers zijn heel erg verschoven”, stelt Narinx. “Ze verwachten steeds meer dat werkgevers een actievere rol spelen bij het ondersteunen van hun ambities, en ook de tools aanreiken om succesvol te werken. Het dagelijkse leven is al erg digitaal, iedereen heeft wel een smartphone en gebruikt allerhande onlinediensten. We verwachten nu hetzelfde van onze werkgevers.”

Werk na COVID-19

De pandemie verandert ons werk dus. “De werkplaats na COVID-19 zal er heel anders uitzien”, stelt Narinx. “Continu leren en het bespreken van carrièremogelijkheden moet beter na corona. We zien trouwens dat tijdens de pandemie veel werknemers een andere baan zochten. Die trend lijkt in 2021 intenser te worden. Iedere werkgever moet dus inzetten op het behouden van werknemers, en het versterken van hun engagement. De arbeidsmarkt wordt heel krap. Men moet dus alles in het werk stellen om de juiste platformen te creëren waarmee werknemers stap voor stap hun carrière vormgeven en continu kunnen leren. De krapte op de arbeidsmarkt zal meer aandacht geven aan het menselijke aspect van digitale transformatie.”

Bedrijven moeten een andere verhouding met hun medewerkers nastreven.

Tips

Narinx geeft alvast enkele tips voor bedrijven die zo’n mensgerichte digitale transformatie willen inzetten. “Een goed begin is om te kijken naar waar de noden liggen van de medewerkers en wat echt belangrijk is voor hen en hun carrière. Dat kan gebeuren via technieken zoals design thinking. Hier analyseren we de belangrijke momenten in de carrière van een persoon, hoe men er vandaag mee omgaat en hoe het kan veranderen. Zo krijg je prioriteiten die we uiteindelijk kunnen vertalen naar beleid, en specifieke digitale acties en technologieën.”

Maar het gaat ook breder. “Bedrijven moeten een andere verhouding met hun medewerkers nastreven”, stelt Narinx. “Dat zie je nu trouwens al. Het voorbije jaar gaven bedrijven, soms noodgedwongen, veel meer vertrouwen, empathie en zorg aan hun werknemer. Er werd op een andere manier gewerkt en werkgevers houden meer rekening met het fysieke, mentale en financiële welzijn van hun medewerkers. ”

Employee experience

De nadruk moet met andere woorden liggen op het menselijke in de digitalisering. “De mens staat absoluut centraal in de digitale transformatie”, besluit Narinx. “Employee experience is het grote aandachtspunt voor heel wat bedrijven wanneer het aankomt op digitalisering. Want ongeacht je technologie, zijn het nog steeds je mensen die in contact komen met je klanten en je bottom-lineresultaten drijven.”

Vorig artikel
Volgend artikel