zorgsector
R&D

COVID-19: katalysator voor digitalisering in de zorgsector?

16.09.2020
door Marleen Walravens

‘Never waste a good crisis’, zei Winston Churchill bij de heropbouw na de Tweede Wereldoorlog. Crisistijden zijn altijd pijnlijk. Maar zorgen tegelijkertijd voor nieuwe uitdagingen, snelle reacties en innovatieve oplossingen. Zo ook in de zorgsector. 

Kwetsbare ouderen, te weinig zorgpersoneel en een tekort aan beschermingsmateriaal. Een harde realiteit waarmee we allemaal geconfronteerd werden. Het coronavirus heeft een enorme druk op ons zorgstelsel gelegd. “Op zo’n moment hebben we alle hulp nodig die de technologie kan bieden,” zegt Philip Hendrickx, oprichter van Oxypoint.

Meer aandacht voor de ademhaling

Bedrijven sprongen in de bres om digitale oplossingen te vinden voor contact tracing, social distancing en andere COVID-gerelateerde issues. “Wij voelden de zenuwachtigheid en hebben onze digitale ontwikkelingen rond ademhaling in een stroomversnelling gebracht. De ademhaling verdient extra aandacht in de zorgsector. Ze is immers een kritische parameter die veel vertelt over de gezondheidstoestand van de mens. Maar is vandaag nog te sterk onderbelicht als voorspeller van ons algemeen welbevinden.” 

De ademhalingsfrequentie bij een patiënt fluctueert en verandert gedurende een dag, een week, een maand. Continue metingen van de ademhaling zijn daarom efficiënter. Net omdat ze meer accurate data vrijgeven dan de enkele puntmetingen die vandaag in de ziekenhuizen gangbaar zijn op de low-care-afdelingen. In die data kan men trends spotten die veel prijsgeven over de gezondheidstoestand van de mens, nog voor de ziektesymptomen verschijnen. “Zo weten we dat een corona-infectie effect heeft op de ademhalingsfrequentie en de zuurstofsaturatie in het bloed. Lang voor de patiënt zichtbaar begint te verslechteren”, aldus Hendrickx. Andere studies tonen aan dat enkel door de analyse van het ademhalingspatroon men een hartfalen tot 72 uur op voorhand kan detecteren. 

“De ademhaling verdient extra aandacht in de zorgsector. Ze is immers een kritische parameter die veel vertelt over de gezondheidstoestand van de mens.”

Digitale verbinding tussen patiënt en zorgverlener

“Waarom de technologie niet beschikbaar maken op elke plaats in de verzorgingsketen. Het ziekenhuis, het revalidatiecentrum, de homes voor bejaarden en ook gewoon thuis?”, vraagt Philip Hendrickx zich af. “Stel, je hebt een digitaal toestel dat niet alleen zuurstof toedient. Maar ook de ademhalingsfrequentie meet, de temperatuur, de zuurstofsaturatie, de bloeddruk en de hartslag opvolgt. Vervolgens ook alle gegevens automatisch doorgeeft naar een informatieplatform. Dan krijg je aan de hand van een gigantische hoeveelheid data al vroeg indicaties van verbetering of verslechtering van de patiënt en kan er beter op gereageerd worden. Voeg daar nog data uit wearables aan toe, dan breng je de zorgsector buiten de muren van de dokterspraktijk of het ziekenhuis en verbind je de patiënt digitaal met diens zorgverlener.” 

Die systematische data leert ons ook verbanden leggen: in welk stadium heeft de medicatie effect, slaat de therapie aan? Beter nog: kan de therapie al dan niet automatisch aangepast worden in functie van de evoluerende parameters? Zo wordt de zorgsector steeds intelligenter waardoor we beter gewapend zijn tegen een volgende gezondheidscrisis.


Meer over…

Oprichters Dirk Borgonjon en Philip Hendrickx zoeken innovatieve oplossingen om zuurstoftherapie in ziekenhuizen te verbeteren, met betrekking tot de ademhaling. Met de O2COMFORT™ Flowmeter veroverde Oxypoint een marktaandeel van 20% in de Belgische ziekenhuizen en worden nu testen doorgevoerd op de Europese markt. Dankzij een financiële injectie in 2018 van 3,8 miljoen euro kan het bedrijf zich verder toeleggen op internationalisering en de ontwikkeling van een nieuw digitaal product, de O2MATE™ Smart patient companion. Meer info vind je hier. 

Vorig artikel
Volgend artikel