6.5 C
Antwerp
10 december 2018

Schone lucht gewenst
S
.

Hoewel de burger bezorgd is over de luchtvervuiling, blijft de auto volgens een studie van FOD Mobiliteit met 65,5 procent zijn favoriet voor de woon-werkverplaatsingen. Dit terwijl slechts 17,7 procent het openbaar vervoer gebruikt.  Maar er is een (r)evolutie in opkomst.

Onze lucht is vervuild. Zo vervuild dat er volgens de Wereldgezondheidsorganisatie jaarlijks wereldwijd 6,5 miljoen mensen vroegtijdig door sterven. Waarom wordt er niet sneller ingegrepen? In opdracht van het Agentschap Zorg en Gezondheid bevroeg marktonderzoekbureau Indiville lokale overheden over de luchtkwaliteit. Wouter Samyn van Indiville, legt uit: “Uit ons onderzoek bleek dat er een gebrek aan kennis is bij Vlaamse ambtenaren, wat hen belet concrete acties te ondernemen. Daarnaast wordt het probleem soms onderschat. En wanneer ze wel actie willen ondernemen, stuiten ze vaak op weerstand van hogerhand. Luchtkwaliteit is immers niet tastbaar, waardoor het makkelijk is om het probleem te minimaliseren. Sinds de media het bewustzijnsproces echter op gang trokken, ligt de burger er wel degelijk van wakker.”

Indiville stelde inderdaad vast dat mobiliteitsonderzoeken de luchtkwaliteit stiefmoederlijk behandelen en dat enkel het uitbouwen van het fietsbeleid of de leefbaarheid van de binnenstad aan bod komt. Jo Steyaert, Indiville: “Wij raden daarom alle actoren op hoog niveau aan om beter samen te werken rond luchtkwaliteit en de aanwezige kennis te bundelen, want die laatste is te versnipperd.” Zo werken de Bond Beter Leefmilieu en de fleetmarkt al een tijd samen rond elektrische wagens en doen ze gezamenlijke aanbevelingen naar het beleid toe. “Volgens onze studies willen mensen met bedrijfswagens bewust ‘ontdieselen’ en meer kiezen voor elektrische en hybride modellen,” aldus Steyaert.

Ook vervoersmaatschappij De Lijn evolueert in de groene richting. Niet alleen hebben haar bussen al jarenlang een roetfilter, die de uitstoot van het bijzonder schadelijke fijn stof met meer dan 90 procent vermindert, haar busvloot telt nu al het grootste aantal hybride bussen van de Benelux. Directeur-generaal Roger Kesteloot: “Dankzij een nieuwe bestelling van 80 hybride bussen zal ons dieselverbruik tegen 2020 met 1,8 miljoen liter per jaar dalen en zal 5200 ton CO2 minder uitgestoten worden. Bovendien willen we vanaf 2019, op voorwaarde dat de prijs nog zakt en de technologie beter op punt staat, uitsluitend bussen met groene aandrijving kopen. Nu kosten elektrische bussen nog zowat het dubbele van een dieselbus met een Euro VI-motor en moet je ook de laadinfrastructuur erbij rekenen. Daarnaast zijn we van plan om vanaf 2025 in stedelijke omgevingen uitsluitend elektrisch te rijden, maar dan moeten er wel snellaadinstallaties langs de trajecten komen.”

Sinds de media het bewustzijnsproces op gang trokken, ligt de burger wel degelijk wakker van de luchtkwaliteit

– Wouter Samyn

Om die grotere vraag naar elektriciteit aan te kunnen, zal er dus van de energiesector een inspanning nodig zijn. Energiezuinige auto’s en bussen is één ding, maar daarnaast wil de Vlaamse overheid een betere bereikbaarheid van scholen, bedrijven en belangrijke maatschappelijke bestemmingen waarbij de verschillende vormen van vervoer elkaar aanvullen, de zogenaamde combi-mobiliteit van Minister Weyts. Kesteloot vervolgt: “Een voorbeeld is de groene milieuvriendelijke diesel-electro-hybride Ringtrambus die in afwachting van een Ringtram ingezet wordt op het toekomstige tramtracé en de afstand tussen Heizel en Brussels Airport moet afleggen in 38 minuten. Dankzij doorstromingsmaatregelen en een verbeterde fietsinfrastructuur moet dit 10.000 auto’s per dag van de weg halen, zorgen voor een betere leefbaarheid in de Brusselse Noordrand en ook de overlast van de geplande Ringwerkzaamheden helpen opvangen.” Dat er de komende jaren veel zal bewegen op mobiliteitsvlak laat zich vermoeden, maar het wordt tijd dat de overheid duidelijkheid schept over de fiscale voordelen van het mobiliteitsbudget. Volgens Indiville zou 40 procent van de bedrijven die nu een bedrijfswagen aanbieden, dit willen invoeren en wil 2 op 3 ook fietsen en openbaar vervoer aanbieden. Die beslissing zou dan meteen de mobiliteit en luchtkwaliteit ten goede komen.

tekst Birgit van de Wijer

Lees meer.

Spelen om te leren exporteren

Met je bedrijf naar het buitenland trekken, is geen triviale zaak. Om ondernemers beter bekend te maken met de uitdagingen van exporteren, ontwikkelde de bank ING, samen met Flanders Investment & Trade en Credendo, een speciaal bordspel.

Nigel Williams: De Belg is grappig in al zijn tegenstellingen

What I like about Belgium? Ik vind België best oké. Als gevolg daarvan zie ik het niet zitten dat België ooit wordt opgesplitst. België zoals het is, met al de verwarring en contradicties dat het met zich meebrengt, is daardoor juist zo leuk.

Antwerpen staat op de kaart

Duurzaamheid. Het lijkt wel het toverwoord van de laatste jaren. En terecht, in theorie toch, want in de praktijk moeten alle aspecten eerst nog ‘duurzaam’ met elkaar verweven worden. Het doel dat we voor ogen moeten hebben, blijft echter simpel: in welk soort provincie moeten onze kinderen opgroeien?

3 vragen aan… Transporeon

“Door volop in te zetten op digitalisering, kunnen bedrijven veel tijd en geld winnen. Om die reden hebben we ook bij Transporeon Group een digitaal platform ontwikkeld dat de communicatie tussen transporteurs en verladers eenvoudiger maakt. Je kunt er online mee tenderen, time slots mee boeken maar ook je administratie in opvolgen en nagaan of een levering tijdig is gebeurd. Via het platform kun je de hele keten in de gaten houden.”

Het is menens met onze goede voornemens

Eens de Sint het land uit is, beginnen we er elk jaar aan. Ons lijstje met goede voornemens wordt op tafel gelegd: stoppen met roken, minder drinken, meer bewegen en gezonder gaan leven... Het klinkt allemaal zo mooi. We verklappen alvast één tip: “Zoek iemand die met hetzelfde probleem worstelt!”

Ann Vancoillie: De toekomst zit in de export

België is een zeer open economie met een verhouding van 86 procent export van ons BBP. En onze export groeit dagelijks aan. Er komen nieuwe collega’s bij. Ze creëren jobs. Maar ook de concurrentie neemt toe. Unizo Internationaal staat je daarom bij met tips en advies.

Archief.

Griet Deceuster:‘Onze visie op mobiliteit verandert’

Eeuwenlang zijn steden drukke plaatsen geweest, en ongetwijfeld zullen ze dat ook in de toekomst blijven. Maar de mobiliteitsoplossingen van morgen zullen verschillend zijn van die van vandaag. Griet Deceuster, directeur TM Leuven: “We gaan minder en minder zelf rijden, en meer en meer van diensten gebruik maken.”