19 C
Antwerp
17 oktober 2018

Schone lucht gewenst
S
.

Hoewel de burger bezorgd is over de luchtvervuiling, blijft de auto volgens een studie van FOD Mobiliteit met 65,5 procent zijn favoriet voor de woon-werkverplaatsingen. Dit terwijl slechts 17,7 procent het openbaar vervoer gebruikt.  Maar er is een (r)evolutie in opkomst.

Onze lucht is vervuild. Zo vervuild dat er volgens de Wereldgezondheidsorganisatie jaarlijks wereldwijd 6,5 miljoen mensen vroegtijdig door sterven. Waarom wordt er niet sneller ingegrepen? In opdracht van het Agentschap Zorg en Gezondheid bevroeg marktonderzoekbureau Indiville lokale overheden over de luchtkwaliteit. Wouter Samyn van Indiville, legt uit: “Uit ons onderzoek bleek dat er een gebrek aan kennis is bij Vlaamse ambtenaren, wat hen belet concrete acties te ondernemen. Daarnaast wordt het probleem soms onderschat. En wanneer ze wel actie willen ondernemen, stuiten ze vaak op weerstand van hogerhand. Luchtkwaliteit is immers niet tastbaar, waardoor het makkelijk is om het probleem te minimaliseren. Sinds de media het bewustzijnsproces echter op gang trokken, ligt de burger er wel degelijk van wakker.”

Indiville stelde inderdaad vast dat mobiliteitsonderzoeken de luchtkwaliteit stiefmoederlijk behandelen en dat enkel het uitbouwen van het fietsbeleid of de leefbaarheid van de binnenstad aan bod komt. Jo Steyaert, Indiville: “Wij raden daarom alle actoren op hoog niveau aan om beter samen te werken rond luchtkwaliteit en de aanwezige kennis te bundelen, want die laatste is te versnipperd.” Zo werken de Bond Beter Leefmilieu en de fleetmarkt al een tijd samen rond elektrische wagens en doen ze gezamenlijke aanbevelingen naar het beleid toe. “Volgens onze studies willen mensen met bedrijfswagens bewust ‘ontdieselen’ en meer kiezen voor elektrische en hybride modellen,” aldus Steyaert.

Ook vervoersmaatschappij De Lijn evolueert in de groene richting. Niet alleen hebben haar bussen al jarenlang een roetfilter, die de uitstoot van het bijzonder schadelijke fijn stof met meer dan 90 procent vermindert, haar busvloot telt nu al het grootste aantal hybride bussen van de Benelux. Directeur-generaal Roger Kesteloot: “Dankzij een nieuwe bestelling van 80 hybride bussen zal ons dieselverbruik tegen 2020 met 1,8 miljoen liter per jaar dalen en zal 5200 ton CO2 minder uitgestoten worden. Bovendien willen we vanaf 2019, op voorwaarde dat de prijs nog zakt en de technologie beter op punt staat, uitsluitend bussen met groene aandrijving kopen. Nu kosten elektrische bussen nog zowat het dubbele van een dieselbus met een Euro VI-motor en moet je ook de laadinfrastructuur erbij rekenen. Daarnaast zijn we van plan om vanaf 2025 in stedelijke omgevingen uitsluitend elektrisch te rijden, maar dan moeten er wel snellaadinstallaties langs de trajecten komen.”

Sinds de media het bewustzijnsproces op gang trokken, ligt de burger wel degelijk wakker van de luchtkwaliteit

– Wouter Samyn

Om die grotere vraag naar elektriciteit aan te kunnen, zal er dus van de energiesector een inspanning nodig zijn. Energiezuinige auto’s en bussen is één ding, maar daarnaast wil de Vlaamse overheid een betere bereikbaarheid van scholen, bedrijven en belangrijke maatschappelijke bestemmingen waarbij de verschillende vormen van vervoer elkaar aanvullen, de zogenaamde combi-mobiliteit van Minister Weyts. Kesteloot vervolgt: “Een voorbeeld is de groene milieuvriendelijke diesel-electro-hybride Ringtrambus die in afwachting van een Ringtram ingezet wordt op het toekomstige tramtracé en de afstand tussen Heizel en Brussels Airport moet afleggen in 38 minuten. Dankzij doorstromingsmaatregelen en een verbeterde fietsinfrastructuur moet dit 10.000 auto’s per dag van de weg halen, zorgen voor een betere leefbaarheid in de Brusselse Noordrand en ook de overlast van de geplande Ringwerkzaamheden helpen opvangen.” Dat er de komende jaren veel zal bewegen op mobiliteitsvlak laat zich vermoeden, maar het wordt tijd dat de overheid duidelijkheid schept over de fiscale voordelen van het mobiliteitsbudget. Volgens Indiville zou 40 procent van de bedrijven die nu een bedrijfswagen aanbieden, dit willen invoeren en wil 2 op 3 ook fietsen en openbaar vervoer aanbieden. Die beslissing zou dan meteen de mobiliteit en luchtkwaliteit ten goede komen.

tekst Birgit van de Wijer

Lees meer.

Met een dikke trui het jaar door?

Je verbruikt dagelijks heel wat energie, wat een impact kan hebben op zowel je portefeuille als op het milieu. Drie experts leggen uit op welke manieren je kunt besparen op energieverbruik en de (maatschappelijke) kosten die daar aan vasthangen.

Matthias Dobbelaere: ‘Recht en Robots. De glorieuze toekomst, of een onwennig doembeeld?’

Het juridisch apparaat kampt met een aantal problemen en structurele tekortkomingen. De taak, het businessmodel en de uitdagingen van de advocaat zijn de laatste decennia vrij onveranderd gebleven. Een status quo die op termijn onhoudbaar is, want de cliënt – of dat nu een onderneming of een particulier mag zijn – is mondiger, vereist steeds vaker sneller, kwalitatiever werk, terwijl het ‘uurtje-factuurtje’-model steeds minder gesmaakt wordt.

Je eigen lichaam, het beste medicijn

Het menselijk lichaam is een wonderbaarlijk gegeven, niet in het minst omdat ons lichaam in veel gevallen voor zijn zelfherstel kan instaan. Van het aanmaken van nieuwe cellen, over het helen van gebroken botten tot het hernieuwen van ons bloed.

Een land van spijs en drank

Fancy bars, hippe cocktails en multiculturele foodtrucks. De culinaire wereld is in verandering. De Belg staat open voor die vernieuwing, maar blijft wel trouw aan zijn klassiekers. “We houden gewoon van eten, drinken en tafelen. En dat zal nooit veranderen.”

Een stukje paradijs op aarde

Weinig dingen die zo aangenaam zijn als verpozen in een mooie, perfect onderhouden tuin. Maar wat precies ‘mooi’ is, wil wel eens veranderen. Want net als in kleding, auto’s en schoenen zijn er ook in tuinen trends en modes. Welke planten en stijlen zijn nu in? En vooral: welke zijn out?

Automatisering, verbindende factor binnen duurzaamheid

Veel bedrijven kiezen er in de eerste plaats voor om te investeren in verhoogde efficiëntie. Dit terwijl investeren in duurzaamheid nodig is én ook een heuse ROI kan geven. Hierbij kan automatisatie van groot belang zijn. Automatisatie is namelijk letterlijk en figuurlijk de verbindende factor tussen het verpakkingsproces en de – interne – logistiek en distributie.

Archief.

Griet Deceuster:‘Onze visie op mobiliteit verandert’

Eeuwenlang zijn steden drukke plaatsen geweest, en ongetwijfeld zullen ze dat ook in de toekomst blijven. Maar de mobiliteitsoplossingen van morgen zullen verschillend zijn van die van vandaag. Griet Deceuster, directeur TM Leuven: “We gaan minder en minder zelf rijden, en meer en meer van diensten gebruik maken.”