3.2 C
Antwerp
11 december 2018

R&D: van het einde van de gang naar de top van de organisatie
R
.

Onze kenniseconomie staat of valt met innovatie. Vandaar dat R&D-afdelingen zo’n cruciale rol vervullen binnen veel van onze bedrijven. Maar hun plaats binnen de organisatie is de laatste jaren wat verschoven. Multidisciplinariteit en integratie zijn de toverwoorden.

Knappe koppen
Het clichébeeld van de R&D-afdeling, vol met knappe koppen die communicatief wat minder vaardig zijn, klopt. Of klopte toch, moet Tom Munters beamen, voorzitter van het R&D-netwerk van het Vlaams netwerk van Ondernemingen (Voka) Limburg. “Maar”, geeft hij meteen aan waarom dat aan het veranderen is, “R&D-afdelingen draaien steeds minder om puur technische vooruitgang.”

Communicatie en empathie
De focus verschuift namelijk steeds meer naar gebruiksgemak, naar design en naar wat een klant nu echt nodig heeft. Er wordt met andere woorden om multidisciplinariteit gevraagd binnen een R&D-omgeving. “Communicatie en empathie spelen dan een zeker zo grote rol als de technische capaciteiten van de afdeling die voor de innovatie moet zorgen”, legt Munters uit. “En innovatie kan ook een nieuw service- of salesmodel zijn. Vroeger draaide R&D erom dat 80 functies en knopjes op een apparaat beter zouden zijn dan 40. Maar zit die klant wel te wachten op 80 knopjes? Met die technische vooruitgang maak je nu het verschil niet meer. De kern van innovatie moet rond jouw eindgebruiker draaien.”

Afdeling betrekken
Dat is een ontwikkeling die ook Maxim Hurkmans, CEO van Q.I. Press Controls, een automatiseringsspecialist voor de printindustrie, onderschrijft. Hurkmans kwam een jaar geleden binnen bij het Nederlandse bedrijf en hij betrok direct de R&D-afdeling meer bij het contact met de klanten en de besluitvorming. Deze afdeling is namelijk cruciaal voor QI Press Controls. “Daarom hebben we in eerste instantie de organisatiestructuur aangepast”, legt Hurkmans uit. “We wilden de R&D-afdeling uit de functionele laag van de organisatie halen en als stafafdeling rechtstreeks onder mij plaatsen. Er ontstond een nieuwe driehoek tussen de klant, sales en R&D. Waar er in het verleden nog weleens wat misging in de overdracht tussen sales en R&D, zit die laatste nu mee aan tafel om de wensen en behoeften op voorhand inzichtelijker
te maken.”

Integratie
Het is ook dat wat Munters bedoelt met de integratie van een R&D-afdeling binnen de organisatie. “De plaats van een R&D-afdeling binnen een bedrijf is veranderd”, zegt hij. “Waar de afdeling vroeger misschien nog in een donker hoekje aan het einde van de gang zat, beseffen bedrijven nu steeds meer dat R&D veel meer op de voorgrond moet komen. De afdeling moet in het werkveld staan en veel contact met klanten hebben.”

Communicatie en empathie spelen nu een zeker zo grote rol als de technische capaciteiten van de leden van de R&D-afdeling Tom Munters

Contact met de klant
Het iets waar zowel Munters als Hurkmans op hameren: het contact met de klant is cruciaal voor het R&D-personeel. Een tip van beiden: stuur zij die voor de innovatie moeten zorgen regelmatig mee naar klanten. “Dat kost natuurlijk geld en tijd”, beseft Hurkmans. “Maar ik ben er zeker van dat dat zich terugbetaalt. Je moet blijven investeren in die groep mensen.”

Terugverdieneffect?
Maar hoe betaalt zich dat dan concreet terug? Door er vooral voor te zorgen dat de R&D-afdeling zelf proactief aan de slag kan gaan met de bij klanten opgedane inzichten. “Doordat ze binnen onze organisatie nu een staffunctie hebben, kunnen ze zelf heel gemakkelijk overal binnenstappen”, vertelt Hurkmans. “Bij techniek, bij sales of andere afdelingen binnen ons bedrijf. Het geeft hen een bepaalde vrijheid.” Munters vult aan: “Een belangrijke functie van de R&D-afdeling zou moeten zijn dat zij de rest van de organisatie beïnvloeden en overtuigen. Een verhaal pitchen, storytelling… Vroeger werd er niet naar dat soort van capaciteiten gekeken bij het aanwerven van R&D-personeel. Nu is dat steeds belangrijker voor de job.”

Verandering onder personeel
Ook Hurkmans ziet een verandering onder zijn R&D-personeel, al benadrukt hij ook dat de technische competenties nog altijd de basis vormen. “De nieuwe R&D’ers zijn zeker mondiger”, besluit hij. “Ze willen van klanten weten waarom bepaalde zaken zijn zoals ze zijn, om actief en proactief mee te kunnen denken over efficiëntere oplossingen. Op die manier valt er veel meer uit een R&D-afdeling te halen dan in het verleden.”

Lees meer.

Een ketting naar de toekomst

De voorstanders spreken van een onwaarschijnlijke revolutie die de manier waarop we zakendoen helemaal op zijn kop zal zetten. De criticasters gewagen van een hype die even snel zal verdwijnen als ze de kop opstak. Maar wat is de blockchain nu eigenlijk? En hoe gaan we er mee te maken krijgen?

De kracht van een label

Gecertificeerde labels die garanderen dat een product een duurzame voorgeschiedenis heeft, zijn hot. Bedrijven hebben er dus alle belang bij zulke labels te verkrijgen. Maar: “Het verkrijgen en behouden van een productlabel is zeker geen vrijblijvende zaak.”

Matthias Dobbelaere: ‘Recht en Robots. De glorieuze toekomst, of een onwennig doembeeld?’

Het juridisch apparaat kampt met een aantal problemen en structurele tekortkomingen. De taak, het businessmodel en de uitdagingen van de advocaat zijn de laatste decennia vrij onveranderd gebleven. Een status quo die op termijn onhoudbaar is, want de cliënt – of dat nu een onderneming of een particulier mag zijn – is mondiger, vereist steeds vaker sneller, kwalitatiever werk, terwijl het ‘uurtje-factuurtje’-model steeds minder gesmaakt wordt.

Lean management: invloed van je werkplek op je productiviteit

De alom gekende lean filosofie toepassen op de werkvloer en er zo voor te zorgen dat medewerkers gelukkiger en dus productiever worden. Of hoe een aangename werkplek wel degelijk een invloed heeft op de productiviteit.

Geert Van Hijfte: Dankzij de vooruitgang is er vooruitgang

Tijdens de Week van de Zorg toonden honderden organisaties en tienduizenden zorgprofessionals hoe zij met de uitdagingen van deze tijd omgaan. Met de vergrijzing maar evenzeer met de evolutie in de geneeskunde, met allerlei innovaties en met het veranderende zorglandschap.

Toon van Eekert: ‘Hoe moet je jong zijn? ‘

Jong zijn betekent je richting zoeken in het leven. Je hebt geen druk of verantwoordelijkheid, en kunt onbezorgd op zoek gaan naar je passies. Het is hét moment waarop je kunt investeren in jezelf. Maar wanneer ben je eigenlijk ‘goed’ jong geweest?

Archief.

Griet Deceuster:‘Onze visie op mobiliteit verandert’

Eeuwenlang zijn steden drukke plaatsen geweest, en ongetwijfeld zullen ze dat ook in de toekomst blijven. Maar de mobiliteitsoplossingen van morgen zullen verschillend zijn van die van vandaag. Griet Deceuster, directeur TM Leuven: “We gaan minder en minder zelf rijden, en meer en meer van diensten gebruik maken.”