19 C
Antwerp
20 september 2018

Private banking als therapeutisch vermogensbeheer
P
.

Wanneer je aardig wat financieel vermogen hebt verworven, zie je dat liefst in bekwame handen terechtkomen. Zo kun je gewoon bankieren of privaat gaan, wat op zich dan weer een resem opties inhoudt. De keuze is volledig aan jou.

Of je nu zelf een aanzienlijk vermogen hebt opgebouwd of je kapitaal afkomstig is van al dan niet aangetrouwde familie, je kunt er uiteindelijk veel mee doen. Wat precies kun je helemaal zelf uitpluizen. Een van de manieren om ervoor te zorgen dat je geld ook wat opbrengt, is private banking. 

Paul Sioncke, directeur Financiële Markten bij Société Générale Belgium, begint graag met wat private banking zeker niet is. “Het is meer dan loutere verkoop van beleggingsdiensten of vermogensbeheer. Dat is wel een belangrijk onderdeel, maar zeker niet de kern van private banking.” Private bankers bekijken het globaal vermogen, dus beheren niet enkel je portefeuille, vastgoed of andere zaken, maar geven bijvoorbeeld ook patrimoniaal advies. Er wordt op lange termijn samengewerkt met één cliënt, vaak zelfs van generatie op generatie. Hoe je geld wordt beheerd, hangt volledig af van hoe duidelijk jij weet wat je ermee wilt doen. “Bij private banking vormt luisteren het sleutelwoord”, zegt Jean Sonneville, CEO van Société Générale. “Enkel als je de cliënt goed leert kennen, kun je anticiperen op wat hij precies wil doen met zijn vermogen.” De private banker als therapeut voor je vermogen dus.

Banken zullen wellicht meer volgens het discretionair model werken in de toekomst.– Maxime Schöller

Private banking kan op verschillende manieren gebeuren. Je kunt je vermogen helemaal zelf beheren, waarbij de bank dan enkel functioneert als depothouder of meningenmachine. “Dat wordt in het vak execution only genoemd”, zegt Maxime Schöller van Delen Private Bank. “En dat model gaat richting het internetbankieren. Waarom zouden mensen überhaupt bellen met de bank of een afspraak maken om samen te zitten, als je het allemaal online kunt doen?” Toch zijn er heel wat mensen die advies nodig hebben, maar zich niet helemaal op hun gemak voelen om carte blanche te geven aan hun bank. De klant gaat op zoek naar een mening of advies, maar maakt zelf de finale beslissing om iets al dan niet te kopen of verkopen. “Zo’n adviesmodel is als een compagnon de route”, zegt Sioncke. “Je overlegt constant en neemt samen de beslissingen. Dat werkt vooral voor klanten die de tijd hebben om adviezen op te volgen en zich ermee bezig te houden. Zij hebben meestal ook een zekere passie voor bankieren.”

Heb je echter een drukbezette agenda, dan doe je beter een beroep op het discretionair vermogensbeheer. Klanten die daarvoor kiezen, geven hun vermogen volledig uit handen, waarbij de bank een mandaat krijgt om hun portefeuille te beheren volgens het risicoprofiel van de klant. “Daarbij moet je een vertrouwensrelatie opbouwen door zeer concrete afspraken te maken”, zegt Schöller. “De klant zegt duidelijk: tussen die en die bandbreedtes mogen jullie mijn geld beheren en dat zijn mijn verwachtingen.” Maar beslissingen worden genomen door de bank in kwestie. Sioncke: “Iemand die kiest voor discretionair beheer, gaat zijn beslissingsmacht afgeven en zich toeleggen op andere zaken die zijn tijd opslorpen, zoals zijn job.”

Bij private banking vormt luisteren het sleutelwoord.– Paul Sioncke

Het model van discretionair beheer zal een evolutie ondergaan volgens Schöller, waarbij banken in de toekomst wellicht meer en meer discretionair moeten werken. “De regelgeving is aan het veranderen en wordt zwaarder voor de banken. De zogenaamde MiFID2-wetgeving stelt duidelijke krijtlijnen voor het geven van advies. In de toekomst zal dat uitvoeriger gedocumenteerd moeten worden. De aanpassing zal heel arbeidsintensief zijn voor banken die via het adviesmodel werken, aangezien zij hun adviezen dan schriftelijk moeten geven.

Vanaf het moment dat je een deftig vermogen opbouwt, valt private banking aan te raden, zeker wanneer het je aan de nodige tijd en kennis ontbreekt om het zelf te doen. Erfenissen, succesierechten en dergelijke zijn namelijk constant in beweging. Schöller: “Kijken naar het totaalplaatje is belangrijk, want het heeft geen zin om de beste rendementen te hebben als je het juridisch en fiscaal luik niet opvolgt.” De boodschap: opvolgen of het beheer van je vermogen uit handen geven. Aan jou de keuze.

Tekst Ellen Van Hoegaerden

Lees meer.

Hoe ondernemen met oog voor de maatschappij in opmars is

Ondernemers hebben meer dan ooit oog voor de maatschappelijke, ecologische en economische impact van wat ze doen. Een paar maatschappelijke evoluties dwingt hen er ook lichtjes toe om waarde in te bakken in hun dna.

Hoe slimme infrastructuur hand in hand gaat met slimme mobiliteit

De wereld beweegt continu en gedragsveranderingen vragen om concrete oplossingen. Slimme mobiliteit draagt bij aan een prettige, veilige en duurzame samenleving. Binnen Smart Cities én daarbuiten is technologie de verbindende factor die zorgt dat slimme infrastructuur en slimme mobiliteit samengaan.

Carlos Brito: ‘Wij willen dat onze medewerkers denken als eigenaren’

Onze Belgische biercultuur is als werelderfgoed erkend door Unesco, niet in de laatste plaats dankzij onze nationale trots AB InBev. Aan het hoofd van die tot een enorme multinational uitgegroeide brouwer staat een Braziliaan: Carlos Brito.

Matthias Dobbelaere: ‘Recht en Robots. De glorieuze toekomst, of een onwennig doembeeld?’

Het juridisch apparaat kampt met een aantal problemen en structurele tekortkomingen. De taak, het businessmodel en de uitdagingen van de advocaat zijn de laatste decennia vrij onveranderd gebleven. Een status quo die op termijn onhoudbaar is, want de cliënt – of dat nu een onderneming of een particulier mag zijn – is mondiger, vereist steeds vaker sneller, kwalitatiever werk, terwijl het ‘uurtje-factuurtje’-model steeds minder gesmaakt wordt.

The circle… of life

Tegen 2050 leven we met 9,7 miljard mensen op deze planeet. Die zullen allemaal consumeren en daar zijn kostbare grondstoffen voor nodig. We kunnen ze niet langer ongestraft uit de natuur halen. Bedrijven zullen moeten leren om circulair te ondernemen.

Maggie De Block: ‘De patiënt staat centraal’

Iedereen kent tegenwoordig een 90-plusser of zelfs honderdjarige. Families hebben steeds vaker te maken met langdurig zieken die geconfronteerd worden met meerdere problemen tegelijkertijd. Volgens Maggie De Block moeten we onze gezondheidszorg nu hervormen om in de toekomst voor hen en voor alle andere patiënten goed te kunnen zorgen.

Archief.

Griet Deceuster:‘Onze visie op mobiliteit verandert’

Eeuwenlang zijn steden drukke plaatsen geweest, en ongetwijfeld zullen ze dat ook in de toekomst blijven. Maar de mobiliteitsoplossingen van morgen zullen verschillend zijn van die van vandaag. Griet Deceuster, directeur TM Leuven: “We gaan minder en minder zelf rijden, en meer en meer van diensten gebruik maken.”