inclusie
Diversiteit

Waarom diversiteit en inclusie een werk van lange adem zijn

20.07.2023
door Bavo Boutsen

Inclusie en diversiteit. Het zijn twee termen die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn en die vandaag terug te vinden zijn in zowat iedere beleidsnota of actieplan. Hierdoor verschuiven de normen traag richting een wereld met meer insluiting van achtergestelde groepen. In Fokus Podcast getuigen   twee  geëngageerde ondernemers en een onderzoeker hoe zij deze realiteit mee vorm proberen te geven. Een gesprek over hoe om te gaan met tegenkanting, het belang van communities en… sekspeeltjes. 

Onderzoekscentrum Inclusive Society (UCLL Hogeschool) doet praktijkgericht onderzoek naar inclusie, participatie en gelijkheid. Dat doen ze bottom-up en in nauwe samenwerking met de organisaties die een beroep doen op hun expertise. Hiervoor gebruiken ze onder meer zogenoemde story circles. “Dit   zijn georganiseerde discussiemomenten waarop aanwezigen hun verzuchtingen rond deze thema’s kunnen uiten zonder dat anderen rond de tafel meteen mogen reageren”, verduidelijkt Reinhilde Pulinx, die als onderzoeker is verbonden aan dit centrum. “Op die manier wordt iedereen verplicht om te luisteren naar eenieders positie.”

Dergelijke initiatieven staan symbool voor de manier waarop we als maatschappij kunnen evolueren naar een inclusievere samenleving. “Dit gaat om een proces dat per definitie tegenkanting genereert. Als onderzoekers proberen we net met die realiteit aan de slag te gaan. Protest mag je niet wegwuiven, want dit toont net dat er betrokkenheid is. En net die wil om er iets aan te doen, vormt de bouwsteen voor meer inclusie.”

Seksspeeltjes op maat van de vrouw

Diezelfde tegenkanting, en hoe net daar vaak de kiem ligt voor engagement, ervaart ook Tamara Lenaerts. Zij richtte in 2016 de organisatie She&Company op, waarmee ze streeft naar een betere omgang met vrouwelijke kwaliteiten in de bedrijfswereld. “De wereld zoals we die kennen is historisch gezien vormgegeven door mannen. Het gevolg is dat de mannelijke omgangsvormen vandaag erg dominant zijn”, legt ze uit. “Door je hier van bewust te worden en meer ruimte te maken voor feminiene eigenschappen, creëer je echter een veel betere balans, waardoor je betere beslissingen neemt en potentieel een veel groter commercieel doelpubliek aanspreekt.”  

Een voorbeeld van een sector die deze shift al wist te maken, is die van de seksspeeltjes. Door meer vrouwen toe te laten aan de tekentafels zijn er heel wat nieuwe producten ontstaan die veel beter beantwoorden aan wat vrouwen verlangen. “Bijgevolg zien de huidige seksspeeltjes er heel anders uit dan enkele decennia geleden. Die ommekeer is er enkel kunnen komen door de betere balans tussen mannelijke en vrouwelijke omgangsvormen in deze sector”, klinkt het. 

Communitybuilding 

Beide voorbeelden tonen aan dat een inclusievere wereld een werk van lange adem is. “Inclusie is een werkwoord. Het is   nooit af”, aldus Pulinx. Het kledingmerk Like Panda, dat dit voorjaar werd gelanceerd, wil deze evolutie wind in de zeilen geven door ze een symbool te geven. “Via onze kledij willen we in de eerste plaats een community creëren van mensen die iedereen aanvaarden voor wie ze zijn als persoon, ongeacht kleur, afkomst, voorkeur of religie”, legt founder Dieter Rottier uit. De keuze voor een panda als symbool is hierbij allerminst toevallig. “De panda is zwart, wit, Aziatisch   en kleurenblind. Zo willen wij ook naar de wereld kijken”, klinkt het. 

Dergelijke communities van mensen die geloven in het belang van het streven naar inclusie zijn cruciaal. Door actief in te spelen op hun omgeving en als het ware op te treden als ambassadeurs voor deze denkkaders hebben ze immers een   grote impact op hun omgeving. “In mijn geval merk ik bijvoorbeeld dat vaders met dochters deze rol kunnen vervullen”, vertelt Lenaerts hierover. “Zij zijn namelijk heel snel overtuigd van de meerwaarde die vervat zit in het omarmen van vrouwelijke omgangsvormen voor een organisatie en zullen hier in de praktijk dan ook mee voor strijden. Voor mij zijn dat uiteraard de dankbaarste medestanders.”

Geprikkeld door dit onderwerp? Beluister dan de volledige 20ste aflevering van Fokus Podcast op ons Spotify – of YouTube – kanaal, want er komt nog véél meer aan bod.

Vorig artikel