energieverbruik
Industrie

Slim op weg naar minimaal energieverbruik

21.12.2020
door Fokus-online.be

Onder het klimaatakkoord van Parijs streeft de EU ernaar om de CO2-uitstoot tegen 2030 met 40 procent te verminderen in vergelijking met 1990. Beleidsmakers willen die ambitie nog verhogen. Eén van de pistes is het zwaarder belasten van CO2-uitstoot. Meer dan ooit moeten bedrijven dus inzetten op minimaal energieverbruik.

Natuurlijk is het belangrijk om fundamenteel de juiste proceskeuzes te maken waarbij men kiest voor de meest energievriendelijke productiemethode. Maar ook het energieverbruik van bestaande productieprocessen kan aanzienlijk verminderd worden.

Extra CO2-winst

Dat hoeft niet altijd veel moeite te kosten, bijvoorbeeld door innovatieve onderhoudspraktijken. Zo brengt het toepassen van low friction-lagers, magneetkoppelingen en een geoptimaliseerd smeerbeleid heel wat minder wrijvingsweerstand in machines, en dus minder energieverbruik. Dit verlengt trouwens ook de levensduur van de machines, wat een extra CO2-winst oplevert. Het bouwen van machines vergt immers ook heel wat energie. Het is dus niet toevallig dat onderhoud in het hart van de circulaire modellen staat.

Ook digitale innovaties kunnen helpen energie besparen. Veel bedrijven hebben reeds een monitoringsysteem waarmee energieprestaties kunnen worden opgevolgd. Maar een slimme aansturing van de productieprocessen kan een nog groter verschil maken. Operators hebben immers vaak voorkeursinstellingen, gebaseerd op eigen voorstellingen of vastgelegde voorschriften.

De jacht op elke vorm van energieverspilling is geopend.

Effectief energy management

Die instellingen zijn niet altijd de meest optimale in functie van het energieverbruik. AI en slimme algoritmes slagen erin om op basis van historische data op zoek te gaan naar de ideale procesinstellingen in functie van de omstandigheden. Door die onmiddellijk over te nemen in het huidige productieproces kan in real-time heel wat energie bespaard worden. Daarnaast kan AI ook waarschuwen voor abnormale pieken in het energieverbruik.

Streven naar CO2-reducties

Streven naar CO2-reducties is dus niet zomaar de verantwoordelijkheid van één persoon of afdeling. Een effectief energy management vereist dat men objectieven op gebied van energie vertalen naar concrete en specifieke doelstellingen voor alle afdelingen. Projecten in de engineeringafdeling mogen niet enkel meer afgerekend worden op timing en budget. Voor projectingenieurs moet het energieverbruik over de hele levenscyclus van een machine het belangrijkste criterium worden. Inkopers worden bij aankoopbeslissingen niet enkel afgerekend op bekomen kortingen, maar ook op gerealiseerde CO2-bijdrage, dit alles gekaderd in een circulair en duurzaam aankoopbeleid.

Door de ambitieuze klimaatdoelstellingen, gecombineerd met de intenties van de Belgische overheid om de kerncentrales te sluiten, komt de reductie van energieverbruik hoog op de agenda te staan. Door het realiseren van innovatieve ingrepen, het stellen van de juiste doelstellingen en inzetten op gedragsverandering, kunnen we bouwen aan een ware energiebesparingscultuur. Bij deze verklaar ik de jacht op elke vorm van energieverspilling voor geopend!

Vorig artikel
Volgend artikel