maakindustrie
Industrie

De maakindustrie toont flexibiliteit en creativiteit

03.08.2020
door Fokus Online

Hoewel de maakindustrie flinke klappen krijgt door de coronacrisis, blijft het belang ervan onveranderd. Ze vormt de sleutel tot succes van een economie. En dus onze welvaart. Een heropstart van de bedrijven is nodig om deze welvaart te vrijwaren. 

Enerzijds is de impact van deze crisis ongezien. Waar de financiële crisis van 2008 beperkt bleef tot wantrouwen in de banken- en verzekeringssector, is die nu wijdverspreid over de ganse economie.

Onderling afhankelijk

De ongeziene maatregelen om dit virus in te dijken, tasten het hele sociaal-economische weefsel aan. We worden geconfronteerd met een structurele, economische gedragscrisis. Hierdoor liggen onze aanvoer- en productieketens grotendeels stil. Alle dominostenen liggen op de grond. We zullen stapsgewijs onze economie moeten heropbouwen. Zoals een coronapatiënt opnieuw leert ademen en stappen. Door het wegvallen van vraag en aanbod zijn bedrijven bovendien uiterst afhankelijk van elkaar om weer operationeel te zijn.

De stenen zullen dus sequentieel op het speelveld geplaatst moeten worden om de hele keten terug op te starten. Dit geeft stof tot nadenken over hoe onze producten tot stand komen. Een duurzame, circulaire economie, gebaseerd op een Europees verankerde productie en een maximaal lokale toeleveringsketen, zal hoger op de agenda staan. Dit kadert bovendien in de doelstellingen van de Europese Green Deal om tegen 2050 klimaatneutraal te zijn. 

Veerkracht en wendbaarheid

Anderzijds heeft de (maak)industrie wel veerkracht en wendbaarheid getoond. Bij gebrek aan een markt hebben sommigen hun productielijnen omgegooid om waarde te creëren op een uiterst creatieve manier. Bijvoorbeeld Bioracer (mondmaskers), de Tiense Suikerraffinaderij (handgels), Materialise (‘anti-corona’ deurklinken)… Creativiteit wapent een organisatie tegen verandering.

“Creativiteit wapent een organisatie tegen verandering.”

Waardecreatie centraal zetten

Het inzetten op wendbaarheid betekent op korte termijn een investering. Maar bedrijven zullen hier later de vruchten van plukken. Creativiteit en een wendbare, flexibele organisatiestructuur laten toe om innovatieve producten te ontwikkelen of nieuwe markten te ontdekken in de maakindustrie. De digitale transformatie 4.0 moet hierbij helpen. Bij de implementatie van technologieën zoals 5G, artificiële intelligentie en Digital Twins moet opschalen. En de creatie van waarde en impact dan ook een centrale rol krijgen. 

Samen Sterk

Tenslotte, net zoals de samenleving deze periode met ‘Samen Sterk’ positief benadert, zou ook de maakindustrie best een nauwere en bredere samenwerking nastreven. Niet alleen Europees, maar ook sectoroverkoepelend. Collaboratieve innovatie-ecosystemen, met zowel interne als externe stakeholders zoals kennispartners of bedrijven, laten toe om snel innovaties in marktpotentieel om te zetten. 

De economie zal stapsgewijs weer op gang komen, met veel samenwerking en onderling vertrouwen. Het wordt geen eenvoudige opdracht. Maar als we hierin slagen, zal het de leden van een ecosysteem dichter bij elkaar brengen en zullen ze aan kracht en snelheid winnen in de toekomst.

Vorig artikel
Volgend artikel