toekomst
Industrie

De fabriek van de toekomst is human-centered

03.08.2020
door Fokus Online

Een blik op de toekomst van de industrie leert ons dat er ook voldoende ruimte moet zijn voor het menselijke aspect. Naast investeringen op vlak van innovatie en technologie. Niet voor niets is ‘human centered production’ een belangrijke transformatie voor bedrijven die willen uitgroeien tot ‘fabriek van de toekomst’.

Innovatie en technologie spelen een sleutelrol in het versterken van de positie van de industrie. Maar waarin we écht kunnen uitblinken, is de menselijke inbreng. Zo is de betrokkenheid van medewerkers bij de toekomstige ontwikkeling van een bedrijf cruciaal.

Futureproof vaardigheden

Mensen blijven bijvoorbeeld steeds de spil van een excellente productie. De transformatie naar een human centered productionvormt daarom, nu meer dan ooit, een cruciale voorwaarde om voldoende snel de nodige slimme doorbraken te kunnen realiseren. Die leiden tot een ‘factory of the future’. Het is vandaag, in tijden van COVID-19, noodzakelijk versneld in te zetten op digitale vaardigheden en betrokkenheid van medewerkers. Om zo sterker uit de crisis te komen.

Organisaties die inzetten op leren en ontwikkeling, op communicatie en coachend leiderschap, zullen erin slagen om sneller en flexibeler met veranderende omstandigheden. En ook crisissen om te gaan. Doordat medewerkers uitgedaagd worden en kansen zien (en krijgen) om nieuwe dingen uit te proberen, ontwikkelen ze zo ook nieuwe futureproof vaardigheden. Zowel op digitaal als technologisch vlak, en worden ze veerkrachtiger. 

“Wat kunnen we van de toekomst verwachten? De coronacrisis betekent alvast een versnelling van de digitalisering op alle vlakken.”

Digitale integratie van tools en processen

Als collectief centrum voor de technologische industrie legt Sirris de focus op de technologische aspecten van de transformatie. Zoals digitalisering en operatorondersteuning. Deze kunnen de bedrijven en hun medewerkers meer snelheid, transparantie en flexibiliteit brengen. Het digitaliseren van productieprocessen biedt bijvoorbeeld enkele uitgelezen kansen voor doorbraken in productie. Een toename van de responsiviteit, het versterken van een klantgerichte aanpak, het beheersen van de complexiteit, het opzetten van nieuwe diensten op basis van ontsloten productiedata…

Bij operatorondersteuning staat de operator, die almaar efficiënter, sneller en foutloos moet kunnen werken, centraal. Dit wordt mogelijk gemaakt via ondersteuning door allerlei technologieën. Zoals cobots, AGV’s en digitale werkinstructies die geprojecteerd worden op een scherm of op het werkvlak zelf. De digitale integratie van verschillende processen en tools behoort hierbij eveneens tot de mogelijkheden.

Alle aspecten gedigitaliseerd

Wat kunnen we van de toekomst verwachten? De coronacrisis betekent alvast een versnelling van de digitalisering op alle vlakken. Wellicht zal deze evolutie op termijn ruimte bieden voor een beter evenwicht tussen werk en privéleven. De toename van flexibel en thuis werken naar aanleiding van de COVID-19-crisis gaf hiervan al blijk. En was slechts mogelijk dankzij digitale technologie. Wellicht zet de digitale transformatie zich nu nog harder door in alle aspecten van het bedrijfsleven.

Vorig artikel
Volgend artikel