-2.7 C
Antwerp
20 januari 2019

Op weg naar schoner én flexibeler wagenpark
O
.

Eén op de tien auto’s in ons land is een bedrijfswagen. En dat heeft uiteraard zijn gevolgen voor het milieu. Gelukkig zetten sommige bedrijven en leasemaatschappijen heel bewust in op propere mobiliteit. En nee, daar is niet altijd een auto voor nodig.

Marc Geerts-Claes, Financieel directeur van Cheops

Een milieuvriendelijk wagenpark, welke ingrepen vraagt dat?
“De voorbije jaren is het gemiddelde verbruik van ons wagenpark gedaald tot 110 gram per kilometer. We zijn daarin geslaagd door duidelijke keuzes te maken. Standaard stellen we de medewerkers die dagelijks naar de klanten rijden een comfortabele, nieuwe bedrijfswagen ter beschikking. We kiezen voor A-merken met een laag verbruik en een geringe CO2-uitstoot. De leaseperiode beperken we tot vier jaar zodat de auto’s steeds met de nieuwste technologieën uitgerust zijn. We proberen ook het aantal verplaatsingen van onze medewerkers te beperken, onder andere door strategische softwaretools aan te kopen en te ontwikkelen waarmee we de netwerken van de klant vanop afstand proactief en optimaal kunnen beheren.”

Welke maatregelen moet de overheid nemen?
“Ik pleit vooral voor Europese regelgeving inzake CO2-uitstoot, technische controle, veiligheids- en milieunormen, verzekering… Landen en bedrijven die het voortouw nemen op het gebied van milieu, zou de EU moeten beschermen tegen oneerlijke en vervuilende concurrentie. Wanneer op termijn meer landen milieubewuste keuzes maken, zou de EU werk moeten maken van vereenvoudigde fiscale regels afgestemd op effectief verbruik. Momenteel is een bedrijfswagen in België fiscaal erg interessant. Ik ben ervan overtuigd dat het geen goed idee is daar nu aan te tornen, aangezien de fiscale lasten al zeer hoog zijn.”

Hoe ziet de toekomst van leasing eruit?
“Ik denk dat we mogen stellen dat we dankzij de leasemaatschappij goedkoper en milieuvriendelijker rijden. Leasing biedt zoveel voordelen dat de formule sowieso zal blijven bestaan. Misschien zullen er in de toekomst wel meer elektrische en hybridewagens in het aanbod zitten. Maar dan moet de kostprijs verder dalen en de actieradius stijgen. Qua fijn stof doen dit soort wagens trouwens het niet zoveel beter dan de nieuwste generatie diesel- en bezineauto’s. Het is afwachten hoe het verder evolueert.”


Evelyn Segers, Fleet manager bij Deloitte

Een milieuvriendelijk wagenpark, welke ingrepen vraagt dat?
“Op vier jaar tijd zijn we erin geslaagd om de gemiddelde CO2-uitstoot van onze vloot terug te dringen van 133 tot 109 gram per kilometer. Elk jaar bekijken we onze wagenlijst en evalueren we de criteria: CO2-uitstoot, verbruik, milieunormen… Daarnaast moedigen we werknemers aan om geen overbodige verplaatsingen te maken. We stellen hen daartoe de meest geavanceerde communicatiemiddelen en elf kantoren ter beschikking. Rond de grote centra laten we ons kantorennetwerk maximaal aansluiten op het openbaar vervoer. In samenwerking met de Bond Beter Leefmilieu laten we onze werknemers ook proeven van de e-scooter of de elektrische fiets. En we hebben onder het personeel een uitgebreide campagne gevoerd voor de plooifiets. We hopen dat onze Deloitte Bromptons op termijn even populair zullen zijn als onze Mini’s.” 

Welke maatregelen moet de overheid nemen?
“Het openbaar vervoer biedt vandaag onvoldoende mogelijkheden om er volop op in te zetten. Veel van onze klanten zitten in de rand rond Brussel, waar openbaar vervoer minder uitgebouwd is. Een wagen is dus noodzakelijk om onze klanten te bereiken. We hopen dat de overheid de nodige stappen zet zodat we in de toekomst wel alternatieven hebben. We kijken bijvoorbeeld uit naar de plannen rond het Mobiliteitsbudget (de werknemer krijgt een budget dat hij aan het meest geschikte vervoermiddel kan spenderen, nvdr) en naar een wettelijk kader rond elektrische wagens.”

Hoe ziet de toekomst van leasing eruit?
“Ik verwacht dat leasemaatschappijen hun aanbod zullen uitbreiden. Ze zullen wagens leasen in combinatie met bijvoorbeeld elektrische of plooifietsen, zodat de werknemer al naargelang de situatie het beste transportmiddel kan kiezen. Sommige leasebedrijven doen dit vandaag al en bieden zo een oplossing voor het mobiliteitsprobleem. Ik denk dat alle leaseorganisaties in die richting evolueren, zeker met de komst van het Mobiliteitsbudget.”


Gerry Van Aken, Manager marketing & consultancy services LeasePlan

Een milieuvriendelijk wagenpark, welke ingrepen vraagt dat?
“Je kan heel wat doen om de CO2-uitstoot van een wagenpark te verminderen. Het begint al met de keuze van de motor. Het is fout te denken dat een bedrijfswagen per se een diesel moet zijn. Wie weinig kilometers doet, is bijvoorbeeld beter af met een benzinewagen. Hou ook rekening met de schade die het voertuig berokkent via broeikasgassen, luchtvervuiling (gezondheidseffecten & effecten op ecosystemen) en geluidshinder. Hoe hoger de ecoscore, hoe minder schade aan het milieu. Daarnaast helpt het om nauwkeurig bij te houden wat het werkelijke verbruik van een wagen is en chauffeurs te informeren. Bedrijven mogen dan wel een groene car policy opstellen, het is het rijgedrag dat het brandstofverbruik en dus de uitstoot bepaalt. Door inzicht te geven in het rijgedrag, zullen chauffeurs in staat zijn zich aan te passen.”

Welke maatregelen moet de overheid nemen?
“Er is vooral nood aan rechtszekerheid en overleg. De voortdurende veranderingen rond het voordeel van alle aard en BTW-aftrekbaarheid van bedrijfswagens zorgen voor onzekerheid en motiveren bedrijven niet om (dure) plannen op te zetten. Daarnaast is het uitkijken naar maatregelen die de keuze voor elektrische of hybridewagens stimuleren. De overheid zou dit type wagen fiscaal interessanter kunnen maken en het oplaadnetwerk helpen uitbreiden.”

Hoe ziet de toekomst van leasing eruit?
“We evolueren naar een ‘genetwerkte multimodale mobiliteit’, waarbij werknemers zelf al naargelang hun traject een combinatie van vervoersmiddelen kunnen kiezen. De bedrijfswagen blijft een centrale rol spelen, maar er komen andere modi bij.”

 

tekst hermien vanoost

Lees meer.

Ondernemen in het buitenland: fiscale en juridische aandachtspunten

Bij internationaal ondernemen komt heel wat kijken, op heel wat vlakken. Vooral fiscaal en juridisch gezien zitten er verschillende (complexe) addertjes onder het gras. Een goede voorbereiding, accurate opvolging en deskundige (lokale) begeleiding zijn geen overbodige luxe.

Budgetvriendelijk renoveren in de zorg

Veel geld voor renovatiewerken hebben zorgorganisaties doorgaans niet. Op de kleintjes letten is dus de opdracht. Dat kan bijvoorbeeld door onderhoudsklussen aan een maatwerkbedrijf uit te besteden. Paintfactory en sociaal economie-bedrijf SOBO tonen hoe het werkt.

Sonja De Becker: ‘Samen naar een klimaatrobuuste landbouw’

Water is een onmisbare productiefactor voor de landbouw. De gevolgen van de extreme droogte deze zomer, voor het tweede jaar op rij, hakten er bij de land- en tuinbouwers stevig in… De erkenning van de uitzonderlijke zomerdroogte van 2018 als landbouwramp was dan ook welkom, maar dekt maar een klein deel van de opgelopen schade. Nog belangrijker is de vraag hoe we de land- en tuinbouw preventief beter kunnen wapenen tegen gelijkaardige weersextremen in de toekomst.

Ouder blijft belangrijkste referentiepunt

Je kind de beste opvoeding meegeven, daar is het iedere ouder om te doen. Opvoeding beperkt zich echter niet tot de muren van het huis. Steeds meer is het een gedeelde sociale verantwoordelijkheid geworden tussen (groot)ouders, de school, de sportclub of de jeugdbeweging. Maar: “De hoofdbrok ligt toch altijd bij de ouders.”

Peter van de Veire: ‘Kerst is samen delen’

Voordat hij in 2006 voor het eerst in het glazen huis van Music for Life zat, was MNM-dj en Eén-gezicht Peter van de Veire niet zo’n enthousiaste kerstvierder. Maar tegenwoordig kan hij zich volledig geven op 24 en 25 december. “Inmiddels begrijp ik het.”

Jan Van Looveren: ”Onze plicht? Gewoon lekker man blijven“

Van ‘De Joeri’, over Tragger Hippy, tot M!LF. Ik heb altijd stoere rollen gespeeld. Deels door de tijdgeest en deels door een stoer imago dat me achtervolgt. En hoewel deze stoere kant zeker in me zit, schuilt er nog veel meer achter het stereotype ‘Jan Van Looveren’.

Archief.

Griet Deceuster:‘Onze visie op mobiliteit verandert’

Eeuwenlang zijn steden drukke plaatsen geweest, en ongetwijfeld zullen ze dat ook in de toekomst blijven. Maar de mobiliteitsoplossingen van morgen zullen verschillend zijn van die van vandaag. Griet Deceuster, directeur TM Leuven: “We gaan minder en minder zelf rijden, en meer en meer van diensten gebruik maken.”