regenwater
Maatschappij

Hergebruik van (regen)water: Kost het niets, dan baat het niet

01.03.2020
door Elise Coppens

De industrie in België gebruikt enorm veel water. Gelukkig bestaan er vandaag verschillende duurzame oplossingen om waterstromen zoals regenwater te hergebruiken. Dat klinkt alvast mooi, maar hoe zit het met het prijskaartje dat aan dergelijke initiatieven vasthangt? 

Hoe je het ook draait of keert, duurzame initiatieven zijn naar de toekomst toe enorm belangrijk op elk niveau. Zeker wat water betreft. Waterintensieve bedrijven kunnen sowieso al starten met het inzetten op hergebruik van en besparingen op water waar mogelijk, door meterstanden en het verbruik meer in de gaten te houden. Duurzame oplossingen spelen daar verder de hoofdrol in, al hangt het van verschillende factoren af hoe rendabel deze antwoorden op het duurzame vraagstuk zijn. 

Waterkringlopen samenbrengen

Een synergie voor hergebruik van regenwater tussen bedrijven op één site of naburige bedrijven is iets waar zowel milieuconsulente bij Profex, Lies Bamelis, als professor en bio-ingenieur Bart De Gusseme sterk in geloven. “Wanneer bedrijven water hergebruiken, kan dat bijvoorbeeld via één groot gemeenschappelijk dak, regenwaterputten of een natuurvijver”, klinkt het bij Bamelis. “Op die manier breng je verschillende waterkringlopen samen waaruit je meer kunt putten en waardoor het financieel en economisch gezien interessanter wordt.”

Noodzakelijke aanvulling

Het grote voordeel van een gezamenlijke aanpak is volgens De Gusseme dat je zo meer energie en grondstoffen kunt winnen uit reeds gebruikt (regen)water. Dat is het idee achter ‘The Mobble’, een concept gecreëerd om één volledige wijk van water te voorzien, dat eveneens inzetbaar is bij een cluster van bedrijven. “Door een groot zuiveringssysteem kun je heel wat restwarmte uit het water terugwinnen, een gigantische bron van duurzame energie. Als we die op een warmtewisselaar brengen via een warmtenet, dan kun je door die warmte het restwater hergebruiken. Het gaat hier over een decentraal zuiveringssysteem dat het water van een bedrijf heropwerkt. Dat kan zowel voor regenwater als voor afvalwater. Vergeet niet dat het hergebruik van afvalwater een noodzakelijke aanvulling is, want regenwater is op zichzelf nooit voldoende. Zelfs met de nodige buffers.”

Een synergie tussen bedrijven maakt duurzame oplossingen financieel en economisch veel interessanter.

- Bart De Gusseme

Belang van buffers

Toch kan het hergebruik van regenwater relatief snel rendabel worden, omdat de bron kwalitatief water oplevert, licht Bamelis toe. Ook zij benadrukt hoe belangrijk buffers hierbij zijn. “Voldoende regen is bij deze oplossingen allesbepalend voor het productieproces en dus best onzeker. Groendaken zijn hier technisch gezien een interessante investering voor bedrijven. Het houdt regenwater perfect bij, de isolatiewaarden zitten goed, het ziet er mooi uit en CO2 wordt gecapteerd. Dit is een oplossing waar ik sterk in geloof, al is het kostenplaatje momenteel nog niet wat het moet zijn.”

Laat je adviseren

Dat kostenplaatje verschilt voor elk bedrijf en elke duurzame oplossing. “Veel bedrijven laten zich afschrikken door de negatieve kosten-batenanalyse van dit type oplossingen, maar op lange termijn wordt het zeker rendabel. De overheid gaat hiervoor maatregelen nemen en vandaag krijg je voor sommige oplossingen subsidies. Daarom is het belangrijk om je te laten adviseren, en zo de meest lucratieve oplossing te vinden voor jouw bedrijf. Een groendak aanleggen is bijvoorbeeld nu nog heel duur, wat logisch is, omdat de huidige waterbron een bepalende factor in de kostprijs is. Als jouw waterbron momenteel een grondwaterput is, dan is dat heel goedkoop en is het moeilijk om een duurzame techniek te vinden die opweegt tegen de kost. Op langere termijn gaat dit een heel ander verhaal zijn”, benadrukt Bamelis.

Durf investeren

Een andere bepalende factor is de reden waarom het opgewaardeerde water juist gebruikt moet worden, klinkt het bij De Gusseme. “Of dat water nodig is voor een transportbedrijf of voor een voedingsbedrijf, het levert een wezenlijk verschil in keuze van duurzame oplossing op, alsook in de keuze voor het inzetten op regen- of afvalwater. Als je bovendien een hoogwaardige toepassing nodig hebt van regenwater, ga je altijd moeten durven investeren in een bepaalde installatie. Zeker wanneer je het rendabel wilt maken. Daarom is een synergie tussen verschillende bedrijven erg interessant.”

Vorig artikel
Volgend artikel