afvalwater
Maatschappij

Hoe ons land dankzij decentrale waterzuivering 
groener en blauwer kan worden

10.05.2021
door Fokus Online

Dat we met water zorgzaam en zuinig moeten omspringen, wordt steeds pijnlijk duidelijker – zeker nu we ook vaker met periodes van droogte worden geconfronteerd. Een van de manieren om duurzamer met water om te gaan is het recupereren en zuiveren van afvalwater. 

Alternatieven voor riolering in buitengebied

Maar liefst 500.000 woningen in ons land zijn vandaag niet aangesloten op het rioleringsnetwerk. “Er zijn met andere woorden dringend alternatieven nodig voor riolering en afvalwater in buitengebied”, aldus Wouter Igodt, uitvoerend bestuurder bij HelloWater. Deze start-up zet in op duurzamer watergebruik dankzij een systeem van een milieuvriendelijke lokale waterzuiveringsinstallatie waarbij planten al het werk doen. “Dringend, omdat van de geplande riolering niets komt – vooral door de torenhoge installatie- en energiekosten – én omwille van het urgente probleem van droogte dat snel schakelen vereist. Bijgevolg moeten steden en gemeenten meer inzetten op hergebruik, bijvoorbeeld door lokaal afvalwater te zuiveren en ter plaatse te hergebruiken. Zeker omdat ons land tegen 2027 verplicht is om een oplossing te hebben voor al het afvalwater.”

Riolering is geen oplossing, ook al omdat je het water op die manier wegvoert in plaats van ter plaatse houdt.

Onaanvaardbaar en slecht voor milieu

Met dat afvalwater in buitengebied zonder riolering gebeurt vandaag letterlijk niets. Het gaat ongezuiverd de natuur in, compleet met keuken- en toiletpapier, keukenvet… “Dat is gewoon onaanvaardbaar en slecht voor het milieu”, gaat Igodt verder. “Maar riolering is zoals gezegd geen oplossing, ook al omdat je het water op die manier wegvoert in plaats van ter plaatse houdt. Via decentrale waterzuivering en onze wetenschappelijk onderbouwde, nature based plantenfilters zorgen wij ervoor dat de gemeente de eerste gebruiker van het water blijft, zij het voor irrigatie, infiltratie of ander hergebruik.” Bijkomend voordeel is dat afvalwater oneindig is. Er zal er altijd geproduceerd worden en het blijft herbruikbaar. Aangezien het nog altijd voor 98 procent water en slechts 2 procent afval bestaat.

Groter draagvlak

Of het draagvlak groter wordt voor alternatieve wateroplossingen en hergebruik van afvalwater? “Dat beginnen we inderdaad meer en meer te merken. Tien jaar geleden verklaarden ze ons gek toen we onze plannen uit de doeken deden. ‘Er is hier toch altijd water genoeg’, luidde het argument. Nu noemen ze ons visionair. Hoewel gek en visionair soms niet ver van elkaar liggen (lacht). Ik ben in elk geval optimistisch. Dat moet ook als je positieve impact wilt creëren. Vergelijk het met een kind leren fietsen: als het de eerste keer mislukt en het kind houdt er een buil aan over, kun je als ouder zeggen om het maar beter niet meer te proberen. Of je kunt positief zijn en het kind aanmoedigen om niet op te geven en het nog eens te proberen, tot het lukt. Net wat wij met HelloWater proberen te doen.”

Vorig artikel
Volgend artikel