Grijswatersysteem
Maatschappij

Water maal twee

02.03.2020
door Jelle D'hont

In landen waar er veel droogte heerst, zoals Australië, zijn grijswatersystemen al populair. Maar ook in België opteren steeds meer mensen voor dit systeem. Dankzij grijswatersystemen kun je afvalwater zuiveren en hergebruiken. In tijden van een groeiende milieuproblematiek, waarin onze zomers steeds langer droog zijn, lijkt dit een goeie oplossing om zuiniger te leven.

Grijswater is licht verontreinigd water afkomstig van alles binnenshuis. Met name de typische taken in het huishouden, behalve het toilet. Dat is zwart water. Bij een grijswatersysteem reinigt men eerst biologisch het water, afkomstig van de douche, de wastafel en het bad, door middel van computergestuurde beluchting. Vervolgens leidt men het door een membraamfilter. Daarna slaagt men het in een schoonwatertank op. Die tank koppelt men met een pomp aan de secundaire leidingen. Die leidingen zijn op hun beurt aangesloten op het toilet, de wasmachine en eventuele tuinkranen. 

Twee soorten water

Het systeem is het meest geschikt voor woningen die (bijna) geen gebruik kunnen maken van regenwater wegens gebrek aan een regenput. Zoals pakweg appartementen of gebouwen in steden waar er geen tuin – en dus geen plaats voor een regenput – aanwezig is. Maar dat wil niet zeggen dat men grijswatersystemen ook niet kunnen gebruiken in combinatie met een hemelwatersysteem. Met dat laatste vangt men regenwater op en slaagt men het in een tank op. De schoonwatertank kan men met het regenwater bijvullen als die leeg is. In dat geval raadt men kunststofleidingen aan. Aangezien regenwater zuur kan zijn en de metalen leidingen kan aantasten. 

Kostenplaatje

Wellicht zal men nieuwe huizen steeds vaker uitrusten met een dergelijk systeem. Zo is het in Australië, waar zuiver drinkwater duur en schaars is. Al nagenoeg ondenkbaar om drinkwater te gebruiken voor andere doeleinden dan douchen, koken en drinken. Bij de meeste andere huizen is er een grote verbouwing nodig voor zo’n systeem. Het gerecyclede water mag men namelijk niet gebruiken als drinkwater, dus moeten er twee leidingen komen. Dat komt bovenop de kosten van de installatie zelf. Een grijswatersysteem is met andere woorden vooral een optie voor mensen die erg begaan zijn met het milieu. En daar een redelijk bedrag voor over hebben. De kosten zijn daarbij zeer afhankelijk van de aanpassingen die in en rond je huis moeten gebeuren. Maar beginnen ongeveer bij €5.000.

Besparen

De voornaamste reden waarom mensen voor een grijswatersysteem opteren, is natuurlijk wel die mogelijkheid om te kunnen besparen op de eigen waterrekening. De Vlaming verbruikt ongeveer 114 liter water per dag, waarvan 61 liter voor de wasmachine, de douche en het toilet. Dat water twee keer gebruiken levert dus een forse besparing op. Hoeveel je bespaart, hangt natuurlijk af van de watermaatschappij. En van het gebied waar je woont. In Vlaanderen betaal je voor 1 kubieke meter gemiddeld 4,3 euro, in Oost- en West-Vlaanderen loopt dat op tot 5 euro per kubieke meter.

Zonder filter

Een veelvoorkomend probleem met de klassieke grijswatersystemen is echter dat de filters vaak verstopt raken. Ze vergen daarom veel onderhoud. Maar er bestaan ook systemen die in staat zijn water te reinigen zonder filters. Met het grijswatersysteem van het Nederlandse Hydraloop bijvoorbeeld, een soort van mini-waterzuiveringsinstallatie die perfect ergens in een berging past. Hier zuivert men water van de douche of wastafel gedurende 4,5 uur en maakt men het opnieuw bruikbaar, zonder ooit te verstoppen. De besparing daarmee is per persoon ongeveer 150 KWh per jaar, dat kan resulteren tot een besparing van 310 euro per jaar, afhankelijk van waar je woont dus. Een uitgebreidere versie van deze installatie is ook in staat om het water van je wasmachine op te vangen en bijvoorbeeld je zwembad te vullen of je tuin te irrigeren. Dit systeem is het meest interessant voor appartementsgebouwen of co-housingprojecten. Want hoe meer badkamers erop aangesloten zijn, hoe sneller het toestel zich terugverdient. 

Samenhokken dan maar? 

Vorig artikel
Volgend artikel