moderne stad
Maatschappij

Vlotter en vrijer bewegen door de moderne stad

21.01.2020
door Fokus-online.be

Steeds meer mensen wonen, werken en verblijven in steden. Het verkeer wordt alsmaar drukker met meer files, volle parkings en minder levenskwaliteit tot gevolg. Duurzame en slimme alternatieven voor een leefbare, moderne stad dringen zich op.

Mobiliteit heeft een impact op ons leefmilieu. Vroeger als deel van het probleem, morgen meer als deel van de oplossing. Tegen 2050 moeten we ons vervoerssysteem grondig omvormen. Dat draait niet alleen om voer- en vaartuigen, maar ook om de gebruikers ervan. Wij kunnen het verschil maken door vaker duurzame vervoersmodi te gebruiken en door zero-emissiewagens aan te kopen of te delen.

Green Deal

Als Vlaamse overheid engageerden we ons tot de Green Deal voor duurzame stedelijke logistiek voor het efficiënt en emissievrij beleveren van steden. Vergroenende en efficiëntieverhogende acties rond logistiek zijn cruciaal voor leefbare steden. Bijvoorbeeld pakketbezorging met cargofietsen of micromagazijnen of consolidatiehubs aan de rand van steden. Ook VIL-projecten zoals R!sult en Intello City sluiten hierbij aan.

Modal shift

Ik streef naar een modal shift van de wagen naar duurzamere vervoersmodi zoals de deelfiets of -auto, (e-)fiets, (e-)step, het openbaar en collectief vervoer, de waterbus of taxi. De focus ligt op een meer vraaggerichte en duurzame mobiliteit. Daarbij maken we gebruik van diverse vervoersmodi en het aanbod beter afgestemd wordt op de vervoersvraag en reële vervoersstromen. Zo realiseer ik ook de basisbereikbaarheid.

‘Slimme mobiliteit bereidt ons voor op de toekomst.’

Hiervoor investeren we, in nauwe samenwerking met diverse mobiliteitspartners en met de vervoerregio’s en lokale besturen, fors in de capaciteit en betrouwbaarheid van onze vervoersnetwerken waaronder openbaar vervoer, vervoer op maat, fietsinfrastructuur en in maatregelen om vlot te schakelen tussen modi zoals mobipunten.

BENEFIC-project

Ook zetten we maximaal in op vergroening van de vloot. Met het grensoverschrijdend BENEFIC-project, voor de ontwikkeling van laad- en tankinfrastructuur voor alternatieve transportbrandstoffen, versnellen we de realisatie van nieuwe laad- en tankpunten voor milieuvriendelijke voer- en vaartuigen. Er wordt maximaal naar gestreefd om in 2025 stadskernen met emissievrije bussen te bedienen. Vóór 2035 rijden alle bussen in Vlaanderen emissievrij.

De Netflix van de mobiliteit

Slimme mobiliteit bereidt ons voor op de toekomst. Vandaag experimenteren we al met zelfrijdende bussen en shuttles, drones, geconnecteerd en autonoom rijden en varen. We schakelen een versnelling hoger en maken de regelgeving future proof.

We zetten in op ITS-toepassingen (Intelligent Transport Systems) om verkeersstromen efficiënter te maken en zelfs te sturen, bijvoorbeeld het Socrates 2.0-project. Ook ondersteunen we initiatieven op vlak van Mobility as a Service. Met MaaS, de Netflix van de mobiliteit, evolueren we van het bezit van een wagen naar het gebruik van mobiliteitsdiensten wanneer je ze nodig hebt. Zo hopen we multimodaal reisgedrag te stimuleren zodat we ons weer vlotter en vrijer kunnen bewegen binnen een leefbare, moderne stad.

Vorig artikel
Volgend artikel